PL EN


2018 | 16 | 235-245
Article title

WIEDZA MUZYCZNA ABSOLWENTÓW SZKÓŁ ŚREDNICH – KANDYDATÓW NA NAUCZYCIELI WCZESNEJ EDUKACJI

Authors
Content
Title variants
EN
MUSICAL KNOWLEDGE OF SECONDARY SCHOOL GRADUATES – CANDIDATES FOR EARLY EDUCATION TEACHERS
Languages of publication
PL
Abstracts
PL
Autor przedstawia wyniki testu wiedzy muzycznej, którym przebadano grupę 106 studentów stacjonarnych i niestacjonarnych I roku edukacji wczesnoszkolnej i wychowania przedszkolnego Akademii Techniczno-Humanistycznej w Bielsku-Białej (103 kobiety i 3 mężczyzn). Analiza wyników badania pozwala na wyciągnięcie wniosków, które ukazują stan kształcenia w ramach powszechnej edukacji muzycznej w szkołach podstawowych i średnich.
EN
The author of the following article presents the results of a musical knowledge test which examined a group of 106 (103 women and 3 men) full-time and part-time students of the first year of early school and preschool education of the University of Bielsko-Biała. The analysis of the findings of the study allows drawing conclusions which show the state of education as part of universal music education in primary and secondary schools.
Year
Issue
16
Pages
235-245
Physical description
Contributors
  • Akademia Techniczno-Humanistyczna w Bielsku-Białej
References
  • Białkowski, A. (2010). Problemy i wyzwania edukacji muzycznej w Polsce W: A. Białkowski, M. Grusiewicz, M. Michalak (red.), Edukacja muzyczna w Polsce. Diagnozy, debaty, aspiracje. Warszawa.
  • Bonna, B. (2012). Powszechna edukacja muzyczna wobec konieczności zmian. W: A. Michalski (red.), Tożsamość pedagogiki muzyki. Gdańsk.
  • Migdał-Najman, K., Najman, K. (2017). Analiza poziomu wczesnoszkolnego kształcenia muzycznego w Polsce. Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, 469.
  • Pękala, A. (2014). Przygotowanie nauczycieli do prowadzenia zajęć muzycznych w edukacji wczesnoszkolnej – raport z badań. Edukacja Elementarna w Teorii i Praktyce, 1.
  • Przychodzińska, M. (2011). Powszechne wychowanie muzyczne 1960-1990. Między koncepcją a realizacją. Wychowanie Muzyczne w Szkole, 4.
  • Przychodzińska, M. (2010). Edukacja muzyczna dziś. Idee – pytania – niepokoje. W: A. Białkowski, M. Grusiewicz, M. Michalak (red.), Edukacja muzyczna w Polsce. Diagnozy, debaty, aspiracje. Warszawa.
  • Rakowski, A. (2010). Powszechna edukacja muzyczna – historia narodowego niepowodzenia. W: A. Białkowski, M. Grusiewicz, M. Michalak (red.), Edukacja muzyczna w Polsce. Diagnozy, debaty, aspiracje. Warszawa.
  • Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 27 sierpnia 2012 r. w sprawie podstawy programowej wychowania przedszkolnego oraz kształcenia ogólnego w poszczególnych typach szkół (Dz.U. 2012, poz. 977).
  • Szubertowska, E. (2012). Wczoraj i dziś edukacji muzycznej w kontekście jej funkcji wychowawczych. Muzyka. Historia. Teoria. Edukacja, 2.
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-58c67c04-1451-4faa-a4e0-3ded0a46cc50
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.