PL EN


Journal
2014 | 1 | 74-86
Article title

Chińskie osobowe nazwy własne

Content
Title variants
EN
Chinese Personal Names
Languages of publication
PL
Abstracts
PL
Tworzenie nazwisk i imion w języku chińskim kieruje się odmiennymi regułami niż na Zachodzie. Sama kategoria „imienia” i „nazwiska” jest pewną kalką zachodniej koncepcji nazw osobowych nakładaną na język chiński. Zarówno tworzenie imion (名字 míngzì), jak i nazwisk (姓氏 xìngshì) oraz pseudonimów (号 hào) ma swoją tradycję. Chińczycy używają ok. 200 nazwisk i nieskończonej liczby imion. W tworzeniu osobowych nazw własnych istotnym elementem jest obraz znaku, który niesie ze sobą treści określające nazywaną osobę, a nie jedynie fonetyka. „Konwertowanie” imion i nazwisk europejskich na chińskie za pomocą fonetyka prowadzić może do szeregu nieporozumień znaczeniowych. Obraz znaku często komunikuje treści związane z charakterem, wrażliwością, pragnieniami, osobowością. Zostało to ukazane na przykładzie nazw Romana Malka (馬雷凱 Mǎ Léikǎi) i Dariusza Klejnowskiego-Różyckiego (柯達理 Kē Dálǐ).
EN
Creating names in Chinese is guided by rules different than in the West. The very category of a “name” and a “surname” is a kind of a carbon copy of the Western concept of personal names, applied to the Chinese. Both the formation of names (名字 míngzì) and surnames (姓氏 xìngshì) as well as nicknames (hào 号) has its own tradition. The Chinese use about 200 surnames and an infinite number of names. While creating personal names – the character image is an important element which carries the contents of defining a person called in a specific way, not only the phonetics. The “converting” of the European names into Chinese, using phonetics, can lead to a series of misunderstandings in meaning. The character image often communicates content related to the nature, sensitivity, desires and person’s personality. This has been shown on the example of Roman Malek (马雷凯 Mǎ Léikǎi) and Dariusz Klejnowski-Różycki (柯达 理 Kē Dálǐ).
Journal
Year
Issue
1
Pages
74-86
Physical description
Dates
published
2014-06-01
Contributors
References
  • D. Klejnowski-Różycki 柯逹理, 中国的神学。 Teologia chińska. Uwarunkowania kulturowe pojęć trynitarnych, Opole 2012.
  • F. Jullien, Pochwała nieokreśloności. Zapiski o myśli i estetyce Chin, tłum. B. Szymańska, A. Śpiewak, Kraków 2006.
  • F. Jullien, Drogą okrężną i wprost do celu. Strategie sensu w Chinach i Grecji, tłum. M. Falski, Kraków 2006.
  • E. Lin-Rosolato, Les noms de famille, [w:] Collectif, Les dossiers du Grand Ricci. Aperçus de civilisation chinoise, Paris-Taipei 2003.
  • J. Pimpaneau, Chiny. Kultura i tradycje, tłum. I. Kałużyńska, Warszawa 2001.
  • J. Hryniewska, Współczesne imiona osobiste w języku chińskim, „Przegląd Orientalistyczny”, t. 238-239, nr 3-4.
  • W. Eberhard, Symbole chińskie. Słownik. Obrazkowy język Chińczyków, tłum. D. Darda, Karaków 1996.
  • D. Klejnowski-Różycki 柯達理, 中国的神学。Teologia chińska. Uwarunkowania kulturowe pojęć trynitarnych, Opole 2012.
  • Le Grand Ricci numérique. Dictionnaire encyclopédique de la langue chinoise, Paris 2010.
  • R. Harbaugh, 中文字譜 [Zhōngwén zì pǔ]. Chinese Characters. A Genealogy and Dictionary, Yale 1998.
Document Type
Publication order reference
Identifiers
ISSN
1233-9717
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-58c788c5-003c-4f1d-80f4-2d7fa92d300a
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.