PL EN


2014 | 56 | 1 | 121-154
Article title

Wybrane aspekty sporu kreacjonizmu z ewolucjonizmem

Content
Title variants
EN
Selected aspects of the dispute between creationism and evolution
Languages of publication
PL
Abstracts
PL
Artykuł dotyczy źródeł sporu między kreacjonistami i ewolucjonistami, jego historii oraz różnych jego aspektów: naukowego, filozoficznego, teologicznego, prawnego oraz społeczno-etycznego. Jest pewną formą syntezy tematu, ale z pewnymi elementami analizy niektórych idei i argumentów obecnych w nim.
EN
The article is about the sources of the dispute between creationists and evolutionists, its history and several aspects: scientific, philosophical, theological, legal, social and ethical one. It is a kind of the synthesis of the subject, but with some elements of analysis of selected ideas and arguments present in this dispute.
Year
Volume
56
Issue
1
Pages
121-154
Physical description
Contributors
References
 • Batten D., Teoria przerywanej równowagi w: Polskie Towarzystwo Kreacjonistyczne http://creationism.org.pl/artykuly/DBatten (data dostępu: 21.05.2014)
 • Brockman J. (red.), Nauka a kreacjonizm, Warszawa 2007
 • Collins F. S., Język Boga. Kod życia – nauka potwierdza wiarę, Warszawa 2008
 • Creationists Lies about Lucy http://www.youtube.com/watch?v=nKJoJGMT0Ww (data dostępu: 21.05.2014)
 • Dawkins R., Bóg urojony, Warszawa 2007
 • Dawkins R. , Fenotyp rozszerzony, Warszawa 2003
 • Dennett D., Darwin's dangerous idea, London 1996
 • Giberson K. W. , Yerxa D. O gatunkach powstawania. W poszukiwaniu opowieści o stworzeniu, przeł. Dariusz Sagan, Warszawa 2008
 • Gould S. J., Niewczesny pogrzeb Darwina, Warszawa 2001
 • Gould S. J. Skały wieków, przekł. Jacek Bieroń, Poznań 1999
 • Harris S. Pejzaż moralny: w jaki sposób nauka może określać wartości, Warszawa 2012
 • Hrdy S. B., Kobieta, której nigdy nie było, Warszawa 2005
 • Jodkowski K., Metodologiczne aspekty kontrowersji ewolucjonizm-kreacjonizm. Realizm. Racjonalność. Relatywizm, Lublin 1998
 • Jodkowski K., Spór ewolucjonizmu z kreacjonizmem. Różne stanowiska, Warszawa 2007
 • Margulis L., Symbiotyczna planeta, Warszawa 2000
 • J. P. Morelnad, J. M. Reynolds [red.], Stworzenie a ewolucja. Trzy ujęcia z perspektywy chrześcijńskiej, Katowice 2008
 • Peacocke A., Drogi od nauki do Boga, Poznań 2004, http://en.wikipedia.org/wiki/Paluxy_River (data dostępu: 21.05.2014)
 • Pearcey N. Ewolucja bez Darwina? w: Polskie Towarzystwo Kreacjonistyczne http://creationism.org.pl/artykuly/NPearcey1 (data dostępu: 16.05.2014)
 • Ridley M., O pochodzeniu cnoty, Poznań 2000
 • Ryszkiewicz M., Ewolucja. Od Wielkiego Wybuchu do Homo sapiens, Warszawa 2000
 • Bugajak G., Tomczyk J. [red.], Kontrowersje wokół początków człowieka, Katowice 2007
 • Strelau J. [red.], Psychologia 1. Podstawy psychologii
 • Suchański S, Antropogeneza – dowody molekularne? w: Polskie Towarzystwo Kreacjnistyczne, http://creationism.org.pl/artykuly/SSuchanski?set_language=en&cl=en. (data dostępu: 21.05.2014)
 • Życiński J., Bóg i ewolucja, Lublin 2002
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-58c7afa4-d511-45c9-87a1-56479689a616
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.