PL EN


2015 | 15 | 4 | 39-48
Article title

Social representations of karate among young people

Content
Title variants
PL
Reprezentacje społeczne karate wśród młodzieży
Languages of publication
EN PL
Abstracts
EN
Problem and Aim. This survey aims to present on a summary of the views of karatekas on their practice. It aims to define their social representations of karate on the basis of the theories of Serge Moscovici and Jean Claude Abric. The research sheds light on the influence of these social representations on practitioners’ behaviours. It shows also how these social representations are, in turn, affected by their socio cultural environment. Method. Twenty members of a karate association in Tunis were sampled on a voluntary basis. The results have been reached by qualitative techniques; interviews and hierarchical evaluation. Results and Conclusions. The constituent elements of social representations of karate namely; practice forms, and the biological, sociological and psychological effects of karate as central components were identified. At the one extremity karate is considered as a means of entertainment. As contrasting components, it has been found that karate is perceived as a way of life and a future plan for living. At the other extremity there are cognitive effects, income and the culture of Japan. Besides, on the one hand, it has been proved that the social representations of karate determine the behaviours of practitioners, their cognitions and their emotions. On the other hand these social representations are determined by the socio cultural environment of the karateka (media, parents, friends, siblings and peers).
PL
Problem i cel. Celem pracy jest przedstawienie doświadczeń uczestników badania i ich spojrzenia na karate na podstawie teorii Serge’a Moscovici i Jean Claude Abrica. Badania rzucają światło na wpływ reprezentacji społecznych na zachowanie zawodników. Pokazują również, jak te reprezentacje społeczne pozostają pod wpływem społeczno-kulturowego środowiska. Metoda. W badaniu brało dobrowolny udział dwudziestu członków Stowarzyszenia Karate w Tunisie. Było to 13 kobiet i 7 mężczyzn. Średnia wieku 15,9 lat (średnia wieku kobiet - 14 lat, mężczyzn - 17,8 lat). Doświadczenie sportowe wyniosło od 2 miesięcy do 15 lat (od poziomu białego do czarnego pasa). Badania zostały przeprowadzone za pomocą technik jakościowych, między innymi wywiadów (ok. 40 minut). Uczestnikom badania zadano pytania dotyczące skojarzeń, które wywołuje słowo „karate”. Następnie przytoczone odpowiedzi przedstawiono wg częstotliwości pojawiania się w wypowiedziach. Wyniki i wnioski. W wypowiedziach badanych pojawiło się 120 słów, które zostały sklasyfikowane w różnych kategoriach, tzw. reprezentacjach społecznych karate. Objęły one: formy ćwiczeń, biologiczne, socjologiczne i psychologiczne skutki karate. Z jednego punktu widzenia karate jest uważane przez badanych za rodzaj rozrywki, chociaż stwierdzono także, że karate to sposób życia i perspektywiczny plan. Z drugiej strony odkryto efekty poznawcze, wpływ ideowy i fascynację kulturą Japonii. Poza tym wykazano, że reprezentacje społeczne karate determinują zachowanie zawodników, ich procesy poznawcze oraz emocje. Reprezentacje społeczne są określane przez środowisko społeczno-kulturowe karateków (media, rodziców, przyjaciół, rodzeństwo i rówieśników).
Year
Volume
15
Issue
4
Pages
39-48
Physical description
Contributors
  • Master’s degree student in the human and social sciences of physical education ISSEP.KS- Higher institute of sport and physical education, Ksar Said (Tunisia)
References
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-58ca763e-3170-476e-aac7-553b808ab5bb
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.