PL EN


2016 | 7 | 3 | 191-196
Article title

Uczniowie klas I–III szkół podstawowych miejskich i wiejskich jako użytkownicy narzędzi technologii informacyjno-komunikacyjnych

Content
Title variants
EN
Students in grades I–III of primary schools in urban and rural areas as the users of the ICT tools
Languages of publication
PL EN
Abstracts
PL
Funkcjonowanie człowieka w dobie dynamicznego rozwoju technologii, szerokiego dostępu do wiedzy, a także możliwości komunikowania się ludzi z najodleglejszych zakątków świata zdeterminowało formowanie się społeczeństwa informacyjnego. Raporty statystyczne potwierdzają, że aktywnymi użytkownikami technologii informacyjno-komunikacyjnych są również dzieci. W niniejszym artykule poruszona zostanie problematyka obywatelstwa dziecka w młodszym wieku szkolnym w społeczeństwie informacyjnym
EN
Dynamic development of technology, broad access to knowledge and the possibility of communication with people from distant places of the world conditioned formation of an information society. Statistical reports confirm that children are active users of information and communication technologies. In the paper there will be discussed the issue of citizenship early school age child in the information society.
Year
Volume
7
Issue
3
Pages
191-196
Physical description
Dates
published
2016
Contributors
References
  • Bezpieczeństwo dzieci w Internecie (2013), Warszawa, https://panoptykon.org/files/bezpieczenstwo_dzieci_w_internecie_2013.pdf (3.05.2016).
  • Juszczyk S. (2007), Cele i zadania technologii informacyjnej i edukacji medialnej [w:] B. Siemieniecki (red.), Pedagogika medialna, t. II, Warszawa.
  • Fundacja Dzieci Niczyje (2015), Korzystanie z urządzeń mobilnych przez małe dzieci w Polsce. Wyniki badania ilościowego, http://www.mamatatatablet.pl/pliki/uploads/2015/11/Korzystanie_z_urzadzen_mobilnych_raport_final.pdf (3.05.2016).
  • GIODO, Postrzeganie zagadnień związanych z ochroną danych i prywatności przez dzieci i młodzież, https://panoptykon.org/files/raport-koncowy-z-badan-giodo.pdf (3.05.2016).
  • GUS (2014), Społeczeństwo informacyjne w Polsce w 2014 r., http://stat.gov.pl/obszarytematyczne/nauka-i-technika-spoleczenstwo-informacyjne/spoleczenstwoinformacyjne/spoleczenstwo-informacyjne-w-polsce-w-2014-r-,2,4.html (3.05.2016).
  • Stachowiak B. (2007), Obywatel społeczeństwa informacyjnego – dziś i jutro, „Zeszyty Naukowe. Zbliżenia cywilizacyjne” t. II, http://wyd.edu.pl/index.php/zblizenia-cywilizacyjne-civilizations--rapprochements/archiwum (19.11.2015).
  • We Are Social: Liczby polskiego Internetu (2015), http://smmeasure.eu/liczby-polskiego-internetu-2015/ (3.05.2016).
  • WSIS, Declaration of Principles. Building the Information Society: A Global Challenge in the New Millennium, Geneva 2003 – Tunis 2005, http://www.itu.int/net/wsis/docs/geneva/official/dop.html (3.05.2016).
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-58cc2a4c-3730-461e-95c2-097d6272a6a5
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.