PL EN


2017 | 1(19) | 43-53
Article title

ROLA E-POŚREDNIKÓW WE WSPARCIU PROCESU ZAKUPOWEGO NA RYNKU USŁUG HOTELOWYCH

Content
Title variants
EN
THE ROLE OF CYBERMEDIARIES IN SUPPORTING OF PURCHASING PROCESS ON THE HOTEL SERVICES MARKET
Languages of publication
PL
Abstracts
PL
E-pośrednicy stają się coraz ważniejszymi graczami na rynku turystycznym i hotelowym. Ważnym czynnikiem wspomagającym ich rozwój jest odpowiednie zastosowanie działań marketingowych na prowadzonej przez nich stronie sprzedażowej. Celem artykułu była identyfikacja elementów marketingowych stosowanych na stronach e-pośrednika, przyczyniających się do wsparcia procesu zakupowego konsumentów. Analiza treści strony internetowej najpopularniejszego e-pośrednika na rynku hotelowym w Europie pozwoliła na wyodrębnienie elementów wsparcia procesu zakupowego, które można zaliczyć do dwóch kategorii: informacje zmniejszające niepewność nabywcy oraz informacje zachęcające do szybkiego podjęcia decyzji zakupowej. Wsparcie zakupowe zależy w dużej mierze od umiejętnego wykorzystania tych elementów na poszczególnych stronach procesu zakupowego w serwisie.
EN
Cybermediaries are becoming increasingly important players in the tourism and hotel market. An important factor in the development of cybermediaries is the appropriate use of marketing activities on their e-commerce websites. The aim of the article was to identify marketing elements of the websites supporting the purchasing process of consumers. Content analysis of the website of the most popular cybermediary in the hotel market in Europe allowed to separate elements supporting the procurement proces of consumers. The elements can be classified into two categories: information that reduce the uncertainty of the buyer and information that encourage the rapid purchasing decision.
Year
Issue
Pages
43-53
Physical description
Contributors
  • Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie
References
  • Beatrice S., Mihalcescu C., The Impact And Perspectives Of The E-Tourism At A Global Level, „Romanian Economic and Business Review” 2013, 8.
  • Confente I., Word of Mouth in the tourism industry: an empirical investigation of Service experience, Proceedings of the 14th Toulon–Verona/ICQSS Conference – Excellence in services – at the University of Alicante, Spain 2011.
  • Di W. i in., Is a Picture Really Worth a Thousand Words? – On the Role of Images in E-commerce, Proceedings of the 7th ACM International Conference on Web Search and Data Mining, ACM 2014.
  • Kotler Ph., Keller K., Marketing, Wyd. Rebis, Poznań 2012.
  • Oriade A., Cameron H., Logistics and Supply Chain Management in Travel Operations, [w:] Operations Management in the Travel Industry, red. P. Robinson, Wyd. CAB International 2016.
  • Panasiuk A., Ekonomika turystyki i rekreacji, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2011.
  • Rahayu R., Day J., Ecommerce adoption by SMEs in developing countries: Evidence from Indonesia, „Eurasian Business Review”, March 2016.
  • Turban E., Electronic commerce. A managerial perspective, Pearson Prentice Hall, Upper Saddle River 2006.
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-58ce75d4-357c-447d-bb22-29042352759f
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.