PL EN


2011 | 2 | 97-118
Article title

EDUKACJA MIĘDZYPOKOLENIOWA WOBEC WYZWAŃ WSPÓŁCZESNOŚCI

Authors
Content
Title variants
EN
INTERGENERATIONAL EDUCATION IN THE FACE OF CHALLENGES OF THE PRESENT DAY
Languages of publication
PL
Abstracts
PL
W niniejszym artykule podjęto próbę pojęciowego określenia międzypokoleniowej edukacji stanowiącej nieodłączną część międzypokoleniowej praktyki, która jest odpowiedzią na zjawisko międzypokoleniowej segregacji nasilającej się wskutek postępującego procesu starzenia się społeczeństwa oraz towarzyszących temu zmian ogólnospołecznych i kulturowych. Celem edukacji międzypokoleniowej jest zawiązanie na drodze formalnych i intencjonalnych działań łączności między generacjami, najczęściej skrajnymi, z intencją czerpania obustronnych korzyści i wzajemnego ubogacania się, a w szerszym znaczeniu – wzmacniania rodzin i całych społeczności. Międzypokoleniowe uczenie się to w praktyce zjawisko stosunkowo młode, podobnie jak w nauce, w której dopiero tworzone są jej podwaliny teoretyczne i empiryczne. W niniejszym tekście zaprezentowano wciąż nowatorskie na gruncie polskim zagadnienie międzypokoleniowej edukacji w perspektywie koncepcyjnego dorobku praktyki międzypokoleniowej.
EN
This article describes a concept of intergenerational education as an inherent part of activities responding to an intergenerational segregation being a result of progressing society’s aging phenomena and related general social and cultural changes. It aims at establishing contact among generations (mostly distant ones) through formal and intentional practice, focusing on mutual benefits and personal development and in broader context on family and community reinforcement. Intergenerational learning is a new phenomenon in both practice and science which has just formed its theoretical and empirical foundations. This paper presents issue of still innovative in Poland intergenerational education in an intergenerational practice’s output perspective.
Year
Issue
2
Pages
97-118
Physical description
Dates
published
2011
Contributors
  • Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie
References
Notes
PL
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-58d83b32-9b4d-47bd-a1a4-11760894dc59
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.