PL EN


2016 | 5 | 3 | 89-95
Article title

Kwalifikacja umowy deweloperskiej w świetle zakazu praktyk naruszających zbiorowe interesy konsumentów - decyduje praktyka na rynku deweloperskim czy prawnie określona treść umowy deweloperskiej? Glosa do wyroku SOKiK z dnia 25 stycznia 2016 r., sygn. akt XVII AmA 153/14

Content
Title variants
EN
Qualification of a property development agreement in the light of the prohibition of practices violating collective consumer interests – what is decisive: the practice on the property development market or the legally-prescribed content of a property development agreement? Comment to the judgment of the Competition and Consumer Protection Court of 25 January 2016, XVII AmA 153/14
Languages of publication
PL
Abstracts
Keywords
Year
Volume
5
Issue
3
Pages
89-95
Physical description
Dates
online
2016-05-31
printed
2016-05-31
Contributors
  • Doktor habilitowany; adiunkt na Wydziale Prawa i Administracji Uczelni Łazarskiego; adwokat prowadzący Kancelarię Adwokacką MSW
References
  • Burzak, A., Okoń, M. i Pałka, P. (2012). Ochrona praw nabywcy lokalu mieszkalnego lub domu jednorodzinnego. Komentarz. Warszawa: Wolter Kluwer, LEX.
  • Ciepła, H. i Szczytowska, B. (2012). Ustawa o ochronie praw nabywcy lokalu mieszkalnego i domu jednorodzinnego Komentarz Wzory umów deweloperskich i pism. Warszawa: LexisNexis.
  • Sieradzka, M. (2008).Wykładnia pojęcia zbiorowy interes konsumentów na tle orzecznictwa, Glosa. Prawo Gospodarcze w Orzeczeniach i Komentarzach, 3.
  • Sieradzka, M. (2015). W: K. Kohutek, M. Sieradzka, Ustawa o ochronie konkurencji i konsumentów. Komentarz. Warszawa: Wolters Kluwer.
  • Sieradzka, M. (2016). Glosa do wyroku SN z dnia 9 kwietnia 2015 r. sygn. akt III SK 47/14. Warszawa: Wolters Kluwer, LEX/El.
  • Strzelczyk, R. (2012). Ochrona praw nabywcy lokalu mieszkalnego lub domu jednorodzinnego Komentarz. Warszawa: C.H. Beck.
Document Type
Publication order reference
Identifiers
ISSN
2299-5749
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-58da0249-16f1-4625-a9f9-7d58489e776f
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.