PL EN


2014 | 7 | 2(13) | 77-96
Article title

Informatory o zasobie archiwalnym. Próba analizy przydatności informacyjnej

Content
Title variants
EN
Directories to archival holdings. An attempt to analyse informative usefulness
Languages of publication
PL
Abstracts
PL
W 2000 r. Naczelny Dyrektor Archiwów Państwowych wydał zalecenia dotyczące wydawania informatorów o zasobie archiwalnym. Ich celem było m. in. wprowadzenie do systemu informacji archiwalnej pośredniej pomocy informacyjnej (między przewodnikami a spisami zespołów archiwalnych), ujednolicenie ich budowy i podniesienie znaczenia w procesie wyszukiwania materiałów archiwalnych. Cel ten udało się zrealizować w części. Na podstawie przepisów można sformułować pojęcie terminu informator o zasobie archiwalnym. Nie udała się pełna standaryzacja informatorów. Zalecenia z 2000 r. są ogólne i niejednoznaczne. Archiwa zmieniały budowę informatorów z własnej inicjatywy. Wprowadzane modyfikacje nie zawsze były korzystne z informacyjnego punktu widzenia. Rzadko także wydawcy informatorów świadomie korzystali z narzędzi typograficznych, które mogą zwiększyć informacyjną użyteczność tych pomocy.
EN
In 2000, the General Director of State Archives in Poland issued recommendations how to publish directories to archival holdings. The purpose of these recommendations was to set in Polish archival information system this finding aid (operating between guide to archival holdings and list of funds), to standardize its construction and to increase the importance of this aid in the searching of archival materials. This aim was achieved partially. On the basis of recommendations it is possible to define the term directory to archival holdings, but the standardization of its construction is impossible. Recommendations are susceptible of various interpretations and too general. Moreover, particular state archives have tried to change the construction of directories, but now not all modifications are useful from the archives users’ point of view. Editors of directories to archival holdings seldom used typographical tools which could have enhanced the informative usefulness of these finding aids.
Year
Volume
7
Issue
Pages
77-96
Physical description
Dates
published
2014-12
Contributors
author
 • Instytut Informacji Naukowej i Bibliologii, Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu, dorota.degen@wp.pl
author
 • Instytut Historii i Archiwistyki, Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu, rdegen@umk.pl
References
 • Archiwum Główne Akt Dawnych w Warszawie. Informator o zasobie archiwalnym, oprac. zbior. pod red. Doroty Lewandowskiej, Warszawa 2008.
 • Archiwum Główne Akt Dawnych. Informator o zasobie, oprac. zbior. pod red. Teresy Zielińskiej, Warszawa 1992.
 • Archiwum Państwowe m.st. Warszawy Oddział w Mławie. Informator o zasobie archiwalnym, oprac. Andrzej Grochowski, Monika Kowzon-Świtalska [online]. Warszawa: Archiwum Państwowe w Warszawie, 2010, 333 s. [dostęp 31 października 2014]. Dostępny w World Wide Web: http://www.warszawa.ap.gov.pl/publikacje/informator-mlawa.pdf.
 • Archiwum Państwowe w Katowicach. Informator o zasobie archiwalnym, oprac. zbior. pod red. Piotra Matuszka, Warszawa 2007.
 • Cohen Patricia, Internet Use Affects Memory, Study Finds. „The New York Times” [online] July 14, 2011 [dostęp 31 października 2014]. Dostępny w World Wide Web: http://www.nytimes.com/2011/07/15/health/15memory.html?_r=1.
 • Degen Robert, Przegląd piśmiennictwa archiwistycznego (część VI), „Archiwista Polski” 2004, nr 2, s. 102–109.
 • Degen Robert, Przegląd piśmiennictwa archiwistycznego (część XII), „Archiwista Polski” 2005, nr 4, s. 97–105.
 • Gołembiowski Maciej, System informacji archiwalnej, Warszawa–Łódź 1985.
 • Informator archiwalny Wojewódzkiego Archiwum Państwowego w Rzeszowie, oprac. zesp. Zofia Barnak i in., Rzeszów 1982.
 • Informator o zasobie archiwalnym [Archiwum Akt Nowych w Warszawie], oprac. E. Kołodziej, współpr. W. Bieńkowska, B. Nowożycki, t. 1–2, Warszawa 2009.
 • Informator o zasobie archiwalnym [Wojewódzkiego Archiwum Państwowego w Przemyślu], oprac. Zdzisław Konieczny i in., Przemyśl 1979.
 • Informator o zasobie archiwalnym [Wojewódzkiego Archiwum Państwowego w Kielcach], oprac. zbior. pod kier. Stanisława Marcinkowskiego, Kielce 1980.
 • Informator o zasobie archiwalnym Archiwum Państwowego w Bydgoszczy, oprac. Stanisław Błażejewski, Melania Dereszyńska-Romaniuk, Lidia Wakuluk, Bydgoszcz–Warszawa 2013.
 • Informator o zasobie Archiwum Państwowego w Zielonej Górze, red. nauk. Zbigniew Bujkiewicz, Wojciech Strzyżewski, Zielona Góra 2003.
 • Krochmal Jacek, Zasady opracowania informatora o zasobie archiwalnym. Na marginesie publikacji „Informator o zasobie archiwalnym”, oprac. Jerzy Szumski, Białystok 2000, Archiwum Państwowe w Białymstoku, ss. 279, „Archeion” t. 104: 2002, s. 257–259.
 • Lewandowska Maria, Sprawozdanie z narady w sprawie opracowania przewodników po zasobach archiwów, „Archeion” t. 64: 1976, s. 283–284.
 • Mitchell Michael, Wighhtman Susan, Typografia książki. Podręcznik projektanta, Kraków 2012.
 • Ohryzko-Włodarska Czesława, Pomoce informacyjne w archiwach. Stan obecny i perspektywy na przyszłość, „Archeion” t. 68: 1979, s. 87–97.
 • Pismo Naczelnego Dyrektora Archiwów Państwowych z 6 czerwca 2000 r. w sprawie zaleceń dotyczących opracowania informatora o zasobie archiwum państwowego (wraz z Zaleceniami dotyczącymi opracowania informatora o zasobie archiwum państwowego) [online]. Warszawa: Naczelna Dyrekcja Archiwów Państwowych, 2000, 6 s. [dostęp 31 października 2014]. Dostępny w World Wide Web: http://www.archiwa.gov.pl/images/stories/file/pdf/Pismo_6_2000.pdf.
 • Pismo okólne nr 4 Naczelnego Dyrektora Archiwów Państwowych z 12 czerwca 1982 r. w sprawie wprowadzenia wskazówek metodycznych dotyczących opracowywania przewodników po zasobie archiwum (wraz z Wskazówkami metodycznymi do opracowania przewodnika po zasobie archiwum), [w:] Zbiór przepisów archiwalnych wydanych przez Naczelnego Dyrektora Archiwów Państwowych w latach 1952–2000, wyb. i oprac. Maria Tarakanowska, Ewa Rosowska, Warszawa 2001, s. 478–497.
 • Ryszewski Bohdan, Przegląd oraz systematyka pomocy archiwalnych polskich i obcych opublikowanych w ostatnim ćwierćwieczu, „Archeion” t. 87: 1990, s. 4–21.
 • Wolański Adam F., Edycja tekstów. Praktyczny poradnik. Książka. Prasa. WWW, Warszawa 2008.
Document Type
Publication order reference
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-58da15b9-fe15-4d36-a22c-fb6b50b25b06
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.