Full-text resources of CEJSH and other databases are now available in the new Library of Science.
Visit https://bibliotekanauki.pl

PL EN


2010 | 13 | 2 | 73-100

Article title

Przegląd narzędzi do pomiaru poczucia humoru

Selected contents from this journal

Title variants

EN
Review of sense of humor measures

Languages of publication

PL

Abstracts

PL
Celem artykułu jest opis narzędzi do badania poczucia humoru. Metody zaprezentowano w porządku uwzględniającym chronologię ich powstawania: od jakościowych, takich jak dzienniki i wywiady, przez kwestionariusze, miary rozumienia i doceniania humoru, testy wykonawcze do mierzenia humoru jako zdolności, metody opisu i samoopisu aż po alternatywne techniki do pomiaru poczucia humoru. Ostatnia część artykułu dotyczy implikacji metodologicznych, wynikłych z badań nad humorem. Nawiązują one do doboru i wartości metod oraz aspektów humoru, które są pomijane we współczesnych podejściach teoretycznych i empirycznych.
EN
The goal of this article is the presentation of sense of humor measures. A review of the methods is preceded by theoretical introduction including humor theories and main issues concerning the development of humor measurement tools. The sense of humor methods are presented in order guided by their progress: from qualitative instruments, such as diaries and interviews, through questionnaires, humor appreciation and humor assessment measures, humor creativity tools, description and self-description instruments and alternative methods. The last part of the article deals with methodological issues resulting from humor research. It concerns the selections and valuation of methods as well as those aspects of humor which are left out in contemporary approach.

Year

Volume

13

Issue

2

Pages

73-100

Physical description

Dates

published
2010

References

Document Type

Publication order reference

Identifiers

YADDA identifier

bwmeta1.element.desklight-58e75f43-7441-4186-9e71-49eb2fa91ae4
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.