PL EN


2019 | 1(232) | 95-115
Article title

Bracia po szalu i sąsiadki zza miedzy. Narracje o męskości w środowisku kibiców piłkarskich

Content
Title variants
EN
“The Brothers in Arms and Our Girl Neighbors”: The Narrative of Masculinity in Polish Football Fandom Culture
Languages of publication
PL
Abstracts
PL
Sport, a szczególnie piłka nożna postrzegane są jako domena typowo męska, zarówno w kontekście zawodników, jak i kibiców. Poniższy artykuł dotyczy procesów kształtowania narracji o męskości w środowisku kibiców piłkarskich. Ma on na celu wyjście poza stwierdzenie, że świat kibiców to męski świat. Analiza zawarta w tekście dotyczy tego, jak męski charakter kibicowania jest kształtowany i podtrzymywany. Z tego powodu celem niniejszego studium jest próba odpowiedzi na następujące pytania badawcze: (a) za pomocą jakich kategorii kibice opisują znaczenie męskości i relacji między mężczyznami – kibicami?; (b) w jaki sposób degradują męską tożsamość innych kibiców? Analiza narracji o męskości pozwala wyodrębnić najważniejsze kategorie męskości dominujące w tym środowisku, które związane są z manifestowaniem męskości poprzez braterskie więzi, jak również poprzez feminizację innych mężczyzn. Akceptowalną formą męskich więzi jest „braterstwo”, którego granice kształtowane są przez wykluczanie z tej sfery kobiet oraz feminizowanie mężczyzn, którzy nie pasują do obrazu „prawdziwie” męskiego kibica.
EN
Sport, particularly football, is often defined as a “men’s world” in respect to both players and fans. This paper investigates the process of constructing a narrative about manhood in the world of football fans, and aims to go beyond the observation that football fandom is male-dominated. Furthermore, it examines how the “male character” of fandom culture is shaped and maintained. By doing so, this study addresses two research questions: (a) Which semantic categories are used by fans to underline the significance of manhood and ‘homosocial bonds’ between male fans? (b) How do football fans undermine the masculinity of other fans? An analysis of fans’ narratives of masculinity allows us to identify the most important categories used in fandom culture that aim to either boost one’s ‘masculine identity’ or feminize those who do not fit into the mold of hegemonic masculinity.
Year
Issue
Pages
95-115
Physical description
Contributors
References
 • Adams, Adrian, Eric Anderson i Mark McCormack 2010. Establishing and Challenging Masculinity: The Influence of Gendered Discourses in Organized Sport. „Journal of Language and Social Psychology” 29(3): 278–300. DOI: https://doi.org/10.1177/0261927X10368833.
 • Anderson, Eric. 2009. Inclusive masculinity: The changing nature of masculinities. New York: Routledge.
 • Anderson, Eric. 2011. Inclusive Masculinities of University Soccer Players in the American Midwest. „Gender and Education” 6: 729–744. DOI: https://doi.org/10.1080/09540253.2010.528377.
 • Anderson, Eric. 2015. Teoria męskości inkluzyjnej. Tłum. P. Sobolczyk. „Teksty Drugie” 2: 431–444.
 • Antonowicz, Dominik, Honorata Jakubowska i Radosław Kossakowski. 2018. Marginalised Marginalised, Patronised and Instrumentalised: Polish female fans in the ultras’ narratives. „International Review for the Sociology of Sport”. First Published June, 25, 2018 DOI: https://doi.org/10.1177/1012690218782828.
 • Antonowicz, Dominik i Mateusz Grodecki. 2016. Missing the goal: Policy evolution towards football-related violence in Poland (1989–2012). „International Review for the Sociology of Sport” 53(4): 490–51. DOI: https://doi.org/10.1177/1012690216662011.
 • Antonowicz, Dominik, Radosław Kossakowski i Tomasz Szlendak. 2015. Aborygeni i konsumenci. Warszawa: Wydawnictwo IFiS PAN.
 • Armstrong, Gary. 1998. Football hooligans: Knowing the score. Oxford/New York: Berg.
 • Ben-Porat, Amir. 2009. Not just for men: Israeli women who fancy football. „Soccer & Society” 10(6): 883–896. DOI: https://doi.org/10.1080/14660970903240030.
 • Bird, Sharon R. 1996. Welcome to the Men’s Club: Homosociality and the Maintenance of Hegemonic Masculinity. „Gender & Society” 10: 120–32.
 • Bromberger, Christian. 2010. Sport, Football and Masculine Identity. The stadium as a Window onto gender construction. W: S. Frank i S. Steets (red.). Stadium Worlds: Football, Space and the Built Environment. Abingdon: Routlegde, s. 181–195.
 • Burstyn, Varda. 2004. The Rites of Men: Manhood, Politics, and the Culture of Sport. Toronto: University of Toronto Press.
 • Campbell, Beatrix i Adam L. Dawson. 2001. Indecent exposures, Men, masculinity and violence. W: M. Perryman (red.). Hooligan wars: Causes and effects of football violence. Edinburgh and London: Mainstream, s. 62–76.
 • Cashmore, Ellis i Jamie Cleland. 2012. Fans, Homophobia and Masculinities in Association Football: Evidence of a More Inclusive Environment. „British Journal of Sociology” 63(2): 370–387.
 • Caudwell, Jayne. 2011. Does your boyfriend know you’re here?’ The spatiality of ho-mophobia in men’s football culture in the UK. „Leisure Studies” 30(2): 123–138. DOI: https://doi.org/10.1080/02614367.2010.541481.
 • Chiweshe, Manase Kudzai. 2011. Understanding the Process of Becoming a Fan: The Case of Football Teams in Zimbabwe. „Soccer and Society” 12(2): 174–183. DOI: https://doi.org/10.1080/14660970.2011.548354.
 • Chiweshe, Manase. 2014. One of the boys: female fans’responses to the masculine and phallocentric nature of football stadiums in Zimbabwe. „Critical African Studies” 6(2–3): 211–222. DOI: https://doi.org/10.1080/21681392.2014.940077.
 • Coles, Tony. 2009. Negotiating the Field of Masculinity: The Production and Reproduction of Multiples Dominant Masculinities. „Men and Masculinities” 12(1): 30–44. DOI: https://doi.org/10.1177/1097184X07309502.
 • Connell, Raewyn. 1987. Gender and Power. Cambridge: Polity Press.
 • Connell, Raewyn. 1995. Masculinities. Cambridge: Polity.
 • Connell, Raewyn. 2000. The men and the boys. Cambridge: Polity.
 • Connell, Raewyn i James W. Messerschmidt. 2005. Hegemonic Masculinity: Rethinking the Concept. „Gender and Society” 19: 829–59. DOI: https://doi.org/10.1177/0891243205278639.
 • Curry, Timothy Jon. 1991. Fraternal Bonding in the Locker Room: A Profeminist Analysis of Talk About Competition and Women. „Sociology of Sport Journal” 8: 119–135.
 • Czarniawska, Barbara. 2004. The Uses of Narrative in Social Science Research. W: M. Hardy i A. Bryman A (red.). Handbook of Data Analysis. London: SAGE, s. 649–666.
 • Demetriou, Demetrakis. 2001. Connell’s concept of hegemonic masculinity: A critique. „Theory & Society” 30(3): 337–361.
 • Dixon, Kevin. 2015. A woman’s place recurring: structuration, football fandom and sub-cultural subservience. „Sport in Society” 18(6): 636–651. DOI: https://doi.org/10.1080/17430437.2014.982541.
 • Dunning, Eric. 1999. Sport Matters: Sociological Studies of Sport, Violence and Civilisation. London: New York: Routledge Chapman Hall.
 • Dunning, Eric, Patrick Murphy i John Williams. 1986. Spectator Violence at Football Matches: Towards a Sociological Explanation. „The British Journal of Sociology” 37(2): 221.
 • Dunning, Eric, Patrick Murphy i John Williams. 1988. The roots of football hooliganism: An historical and sociological study. London: Routledge.
 • Erhart, Itir. 2011. Ladies of Besiktas: A dismantling of male hegemony at Inönü Stadium. „International Review for the Sociology of Sport” 48(1): 83–98. DOI: https://doi.org/10.1177/1012690211427986.
 • Giulianotti, Richard. 1999. Football. Sociology of the global game. Cambridge: Polity Press.
 • Jakubowska, Honorata. 2013. Stadion z perspektywy płci. W: R. Kossakowski, K. Stachura, A. Strzałkowska i M. Żadkowska (red.). Futbol i cała reszta. Sport w perspektywie nauk społecznych. Pszczółki: Wydawnictwo Orbis Exterior, s. 57–70.
 • Jakubowska, Honorata. 2014. Gra ciałem. Praktyki i dyskursy różnicowania płci w sporcie. Warszawa: WN PWN.
 • Jakubowska, Honorata. 2017. Mniejszości seksualne. W: H. Jakubowska i P. Nosal (red.). Socjologia sportu. Warszawa: WN PWN, s. 87–98.
 • Jakubowska, Honorata, Radosław Kossakowski i Dominik Antonowicz. 2017. Polskie fanki w męskim świecie kibiców – problemy badawcze, stan wiedzy i najważniejsze kategorie analizy, „Kultura i Społeczeństwo” 2: 43–62.
 • Jones, Katharine. 2008. Female Fandom: Identity, Sexism, and Men’s Professional Football in England. „Sociology of Sport Journal” 25(4): 516–537. DOI: https://doi.org/10.1123/ssj.25.4.516.
 • Kamiński, Marek. 2006. Gry więzienne. Warszawa: Oficyna Naukowa.
 • Kanter, Rossabeth Moss. 1977. Men and Women of the Corporation. New York: Basic Books.
 • Kian, Edward i Eric Anderson. 2009. John Amaechi: Changing the Way Sport Reporters Examine Gay Athletes. „Journal of Homosexuality” 56(7): 799–818. DOI: http://dx.doi.org/10.1080/00918360903187788.
 • Kimmel, Michael. 1996. Manhood in America. New York: Free Press.
 • Kimmel, Michael. 1997. Masculinity as homophobia: Fear, shame and silence in the construction of gender identity. W: M. M. Gergen i S. N. Davis (red.). Toward a new psychology of gender. Florence, KY, US: Taylor & Frances/Routledge, s. 223–242.
 • King, Anthony. 1997. The Lads: Masculinity and the New Consumption of Football. „Sociology” 31(2): 329–346. DOI: https://doi.org/10.1177/0038038597031002008.
 • Kluczyńska, Urszula. 2017. Mężczyźni w pielęgniarstwie. W stronę męskości opiekuńczej. Poznań: UM Poznań.
 • Kossakowski, Radosław. 2015. Where are the hooligans? Dimensions of football fandom in Poland. „International Review for the Sociology of Sport”. First published online. DOI: 10.1177/1012690215612458.
 • Kossakowski, Radosław. 2017a. Od chuliganów do aktywistów. Polscy kibice i zmiana społeczna. Kraków: Universitas.
 • Kossakowski, Radosław. 2017b. From Communist Fan Clubs to Professional Hooligans: A History of Polish Fandom as a Social Process. „Sociology of Sport Journal” 34(3): 281–292. DOI: https://doi.org/10.1123/ssj.2017-0019.
 • Kossakowski, Radosław. 2017c. Kibice. W: H. Jakubowska i P. Nosal (red.). Socjologia sportu. Warszawa: WN PWN, s. 47–59.
 • Kossakowski, Radosław, Tomasz Szlendak i Dominik Antonowicz. 2017. Polish ultras in the post-socialist transformation. „Sport in Society” 21(6): 854–869. DOI: https://doi.org/10.1080/17430437.2017.1300387.
 • Kossakowski, Radosław, Dominik Antonowicz i Honorata Jakubowska, 2018. The reproduction of hegemonic masculinity in football fandom. An analysis of the performance of Polish ultras. Nieopublikowany manuskrypt.
 • Lipman-Blumen, Jean. 1976. Toward a Homosocial Theory of Sex Roles: An Explanation of the Sex Segregation of Social Institutions. „Journal of Women in Culture and Society” 1(3): 15–31.
 • McCormack, Mark. 2011. Hierarchy Without Hegemony: Locating Boys in an Inclusive School Setting, „Sociological Perspectives” 1: 83–101. DOI: https://doi.org/10.1525/sop.2011.54.1.83.
 • McCormack, Mark. 2014. Conceptualizing homophobic language in sport. W: J. Hargreaves i E. Anderson (red.). Routlegde Handbook of Sport, Gender and Sexuality. London: Routledge, s. 283–290.
 • McKay, Jim, Messner, Michael A. i Donald F. Sabo (red.). 2000. Masculinities, Gender Relations and Sport. London: Sage.
 • Messner, Michael. 1992. Power at Play: Sports and the Problem of Masculinity. Boston: Beacon Press.
 • Messner, Michael i Donald F. Sabo. 1994. Sex, Violence, and Power in Sports: Rethinking Masculinity. Berkeley: Crossing Press.
 • Mewett, Peter i Kim Toffoletti. 2008. Rogue men and predatory women: Female fans’ perception of Australian footballer’s sexual conduct. „International Review for Sociology of Sport” 43(2): 165–180. DOI: https://doi.org/10.1177/1012690208095377.
 • Pope, Stacey. 2011. ‘Like pulling down Durham Cathedral and building a brothel’: Women as ‘new consumer’fans? „International Review for the Sociology of Sport” 46(4): 471–487. DOI: https://doi.org/10.1177/1012690210384652.
 • Pronger, Brian. 1990. The Arena of Masculinity: Sports, Homosexuality and the Meaning of Sex. New York: St. Martin’s Press.
 • Redhead, Steven (red.). 1993. The Passion and the Fashion: Football fandom in the new Europe. Avebury: Ashgate Publishing Limited.
 • Sedgwick, Eve. 1985. Between Men: English Literature and Male Homosocial Desire. New York: Columbia University Press.
 • Spaaij, Ramon. 2008. Men Like Us, Boys Like Them: Violence, Masculinity, and Collective Identity in Football Hooliganism. „Journal of Sport and Social Issues” 32(4): 369–392. DOI: https://doi.org/10.1177/0193723508324082.
 • Thurnell-Read, Thomas. 2012. What Happens on Tour: The premarital stag tour, homosocial bonding and male friendship. „Men and Masculinities” 15(3): 249–270. DOI: https://doi.org/10.1177/1097184X12448465.
 • Włoch, Renata. 2014. Raport dotyczący wybranych przejawów dyskryminacji (rasizm, antysemityzm, ksenofobia i homofobia) w polskim sporcie ze szczególnym uwzględnieniem środowiska kibiców sportowych. Warszawa: Fundacja Społeczno-Ekonomicznych Ekspertyz.
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-58e97dc0-e4c7-4520-ad9b-4d0962e2495c
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.