PL EN


2019 | 10 | 1 | 194-201
Article title

Cyfrowe dzieciństwo. Nowe technologie a rozwój dziecka

Content
Title variants
EN
Digital Childhood. New Technologies and Child’s Development
Conference
Edukacja-technika-Informatyka
Languages of publication
PL EN
Abstracts
PL
Ekspansja nowych technologii sprawia, że cyfrowy świat zaczyna wkraczać w środowisko dziecka na coraz wcześniejszym etapie jego rozwoju, a siła i wpływ mediów stają się coraz większe. Nowe technologie stanowią nieodłączny element funkcjonowania dziecka – służą do zabawy, komunikowania się z innymi i nauki. W artykule dokonano przeglądu badań dotyczących korzystania przez małe dzieci z urządzeń technologii informacyjno-komunikacyjnych. Zawarto rozważania na temat możliwości i zagrożeń wynikających z ich użytkowania.
EN
Expansion of new technologies causes that the digital world starts stepping into the child’s environment at an ever earlier stage of its development and the power and influence of the media are becoming ever stronger. New technologies constitute an inseparable element of child’s functioning – they are used for entertainment, for communicating with one another and for education. The text contains a review of studies on the use of information and communication devices by small children. It also contains a discourse on the possibilities and threats ensuing from their use.
Year
Volume
10
Issue
1
Pages
194-201
Physical description
Dates
published
2019
Contributors
 • Doktor, Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie, Wydział Pedagogiki i Psychologii, Zakład Pedeutologii i Edukacji Zdrowotnej, Polska
References
 • Back to School. Apps for Primary School Children and Younger (2014). Adjust. Pobrane z: https://www.adjust.com/assets/downloads/back-to-school-app-report-2014-adjust.pdf (27.02.2018).
 • Bąk, A. (2015). Jak małe dzieci korzystają z urządzeń mobilnych? Raport na podstawie danych zebranych od rodziców. Dziecko Krzywdzone. Teoria, Badania, Praktyka, 14(3), 55–82.
 • Children and Parents: Media Use and Attitudes Report (2014). Ofcom. Pobrane z: https://www.ofcom.org.uk/__data/assets/pdf_file/0027/76266/childrens_2014_report.pdf (1.03.2018).
 • Ching-Ting, H., Ming-Chaun, L., Chin-Chung, T. (2014). The Influence of Young Children’s Use of Technology on Their Learning: A Review. Journal of Educational Technology & Society, 17(4), 85–99.
 • Crombie, M. (2008). Różnorodność potrzeb edukacyjnych uczniów jako wyzwanie dla nauczyciela kształcenia początkowego. W: G. Reid, J. Wearmouth (red.), Dysleksja. Teoria i praktyka (s. 321–339). Gdańsk: GWP.
 • Gentile, D.A., Reimer, R.A., Nathanson, A.I., Walsh, D.A., Eisenmann, J.C. (2014). Protective Effects of Parental Monitoring of Children’s Media Use. A Prospective Study. JAMA Pediatrics, 168(5), 479–484. DOI:10.1001/jamapediatrics.2014.146.
 • Holloway, D., Green, L., Livingston, S. (2013). Zero to Eight. Young Children and Their Internet Use. Londyn, LSE: EU Kids Online. Pobrane z: http://eprints.lse.ac.uk/52630/1/Zero_ to_eight.pdf (1.03.2018).
 • Holloway, S.L., Valentine, G. (2001). It’s Only as Stupid as You Are: Children’s and Adults Negotiation of ICT Competence at Home and at School. Social & Cultural Geography, 2(1), 25–42.
 • Izdebska, J. (2005). Dzieciństwo przed szklanym ekranem telewizora i komputera – nowe jego oblicze. W: J. Izdebska, T. Sosnowski (red.), Dziecko i media elektroniczne – nowy wymiar dzieciństwa. Komputer i Internet w życiu dziecka i obraz jego dzieciństwa (s. 198–209). T. 2. Białystok: Trans Humana.
 • Lindahl, M.G., Folkesson, A.M. (2012). ICT in Preschool: Friend or Foe? The Significance of Norms in a Changing Practice. International Journal of Early Years Education, 20(4), 422–436.
 • ivingstone, S., Mascheroni, G., Staksrud, E. (2015). Developing a Framework for Researching Children’s Online Risks and Opportunities in Europe. London: EU Kids Online. Pobrane z: https://pdfs.semanticscholar.org/4e4e/68d08666375a75dff070070d4400105b43d6.pdf (3.03.2018).
 • Louw, A.E., Winter, M. (2011). The Use and Trends of Information and Communication Technology (ICT) during Middle Childhood. Journal of Child & Adolescent Mental Health, 23(1), 29–42.
 • McPake, J., Plowman, L., Stephen, C. (2013). Pre-school Children Creating and Communicating with Digital Technologies in the Home. British Journal of Educational Technology, 44(3), 421–431.
 • Rideout, V. (2013). Zero to Eight: Children’s Media Use in America 2013. Pobrane z: https://www.commonsensemedia.org/research/zero-to-eight-childrens-media-use-in-america- -2013 (28.02.2018).
 • Vate-U-Lan, P. (2015). Text Neck Epidemic: a Growing Problem for Smart Phone Users in Thailand. International Journal of the Computer, the Internet and Management, 23(3), 551–556
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-58e9dc20-47f1-4e03-bf72-1d503847d28a
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.