PL EN


2016 | 17 | 3 | 7-17
Article title

MODELE ANALIZY TRWANIA W OCENIE SEKTORÓW SPÓŁEK GIEŁDOWYCH

Content
Title variants
EN
DURATION ANALYSIS MODELS TO THE ASSESSMENT OF SECTORS OF LISTED COMPANIES
Languages of publication
PL
Abstracts
PL
Celem artykułu jest analiza wahań cen akcji spółek notowanych na GPW w Warszawie w czasie bessy w 2011 roku i w ciągu dwóch kolejnych lat. Pierwszy etap badania to ocena ryzyka i intensywności spadku cen akcji spółek poszczególnych sektorów w 2011 roku. Drugi etap – to ocena szansy i intensywności odrobienia strat do końca 2013 roku. Ryzyko spadku wartości akcji spółek poszczególnych sektorów o 30% i szansa 40-procentowego wzrostu tych cen od wartości minimalnej zbadano przy wykorzystaniu modelu logitowego. Interpretacja parametrów modelu regresji Coxa umożliwiła natomiast wskazanie sektorów, których ceny akcji spółek spadały najintensywniej i które najintensywniej odrabiały straty.
EN
The aim of the article is to analyze the fluctuations in the prices of shares of companies listed on the Stock Exchange in Warsaw during the bear market in 2011 and over the next two years. At the first stage the authors assess of the risk and intensity of the 2011 drop in shares prices in particular sectors. At the second stage the authors assess the chance of recovery by the end 2013. A logit model is used to assess the risk of share value decrease by 30% in each sector as well as the chance for those prices to grow by 40% from the minimum value (each company). The interpretation of the Cox regression model parameters make it possible to identify the sectors where the drop in share prices was the most intense and which companies most intensely made up for that loss.
Contributors
 • Instytut Ekonometrii i Statystyki, Uniwersytet Szczeciński, beatus@wneiz.pl
References
 • Bieszk-Stolorz B., Markowicz I. (2011) Wykorzystanie modelu proporcjonalnego hazardu Coxa do oceny czasu od spadku cen akcji spółek giełdowych w okresie kryzysu finansowego do ich wzrostu. Prace Naukowe UE we Wrocławiu, 183.
 • Bieszk-Stolorz B., Markowicz I. (2012) Modele regresji Coxa w analizie bezrobocia. CeDeWu, Warszawa.
 • Cox D. R., Oakes D. (1984) Analysis of Survival Data. Chapman and Hall, London.
 • Gruszczyński M. (red.) (2012) Mikroekonometria. Modele i metody analizy danych indywidualnych. Oficyna Wolters Kluwer S. A., Warszawa.
 • Hosmer D. W., Lemeshow S. (1999) Applied Survival Analysis. Regression Modeling of Time to Event Data. John Wiley & Sons, Inc., New York.
 • Hosmer D. W., Lemeshow S. (2000) Applied Logistic Regression. John Wiley & Sons, Inc., New York.
 • Kleinbaum D. G., Klein M. (2002) Logistic Regression. A Self-Learning Text. Second Edition, Springer-Verlag, New York.
 • Landmesser J. (2008) Aktywność ekonomiczna ludności: klasyfikacja osób za pomocą wielomianowych modeli logitowych oraz jej związek z modelami hazardu dla czasów trwania. Prace Naukowe UE we Wrocławiu, 7.
 • Landmesser J. (2013) Wykorzystanie metod analizy czasu trwania do badania aktywności ekonomicznej ludności w Polsce. Wydawnictwo SGGW, Warszawa.
 • Markowicz I., Stolorz B. (2009) Model proporcjonalnego hazardu Coxa przy różnych sposobach kodowania zmiennych. Przegląd Statystyczny, 56 (2).
 • Markowicz I. (2012) Statystyczna analiza żywotności firm. Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego.
 • Olbryś J., Majewska E. (2014) Identyfikacja okresu kryzysu z wykorzystaniem procedury diagnozowania stanów rynku. Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego, 802 Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia, 65, 699–710.
 • http://biznes.pl/gielda/profile/swiat/sp-500-us,402,2,6,profile-wykresy-s.html [data dostępu: 11.05.2016].
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-58f15159-0896-4eed-880a-0a2c98f0449c
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.