PL EN


2020 | 20 | 4 | 1-6
Article title

Journal of the Academy of Movement: Introduction to the 20th Anniversary year, A.D. 2020

Content
Title variants
PL
Periodyk Akademii Ruchu: Wprowadzenie do jubileuszu XX-lecia, A.D. 2020
Languages of publication
EN
Abstracts
EN
This is a description of the state of the martial arts and combat sports community, our two associations: IMACSSS and IPA, and our Journal, celebrating its 20th anniversary this year. It has been written from a historical and cultural context, taking into account several other anniversaries. It also emphasises the spiritual dimension of man. The opinions of several great humanists have been quoted.This is a view from both the headquarters of IMACSSS and IPA as the editorial office. The editorial refers to international events in the martial arts community and to the content of volume 20. This article also contains references to three films and a series of scientific publications.
PL
Jest to opis stanu społeczności sztuk walki i sportów walki, naszych dwóch stowarzyszeń: IMACSSS i SIP, oraz naszego czasopisma z okazji 20. rocznicy jego powstania świętowanej w tym roku. Został napisany w kontekście historycznym i kulturo- wym, przy czym uwzględnia kilka innych rocznic. Jest tu także akcentowany duchowy wymiar człowieka. Zostały przytoczone opinie kilku wielkich humanistów.Jest to spojrzenie z siedziby głównej IMACSSS i SIP oraz redakcji. Artykuł redakcyjny odnosi się do międzynarodo-wych wydarzeń w środowisku sztuk walki i do treści tomu 20. Artykuł ten zawiera także odniesienia do trzech filmów i serii publikacji naukowych
Year
Volume
20
Issue
4
Pages
1-6
Physical description
Contributors
  • Uniwersytet Rzeszowski
References
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-58f174a9-62bd-4e08-88b5-4a61011f9b6b
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.