PL EN


2014 | 2(36) | 55-64
Article title

Analiza potencjałów regionalnych jako podstawa do tworzenia i transferu wiedzy

Authors
Title variants
EN
Analysis of Regional Potentials as a Basis for Creation and Knowledge Transfer
Languages of publication
PL
Abstracts
PL
W artykule przedstawiono proces badawczy mający na celu parametryzację regionów Polski ze szczególnym uwzględnieniem ich potencjału, struktury działających tam przedsiębiorstw oraz ich konkurencyjności. Wyżej wymienione aspekty zdefiniowano przy użyciu analizy Shift-share, która dla badanych województw umożliwia analizę branżowych przesunięć udziałów. Wyszczególnienia branż dokonano zgodnie z Polska Klasyfikacją Działalności obowiązującą od 2007 r. Określenie całkowitych potencjałów regionalnych (rankingu województw), potencjałów branżowych, konkurencyjności branż oraz struktury działających w nich przedsiębiorstw, było przesłanką do określenia potencjalnych możliwości tworzenia i transferu wiedzy przez poszczególne regiony.
EN
This paper presents the research process aimed at parameterization of all Polish regions with particular reference to their potential, the structure of companies and competitive performance. Determination of these parameters was performed using the Shift-share analysis, allowing for the analysis of shifts in industry in particular provinces. Description industries was made in accordance with the Polish Classification of Activities in force since 2007. Determination of total regional potentials, potentials of the industry, competitive industries and structures of companies was a prerequisite for the possible creation and transfer of knowledge across different regions.
Contributors
author
  • Politechnika Opolska, Polska
References
  • Dunn E.S. (1960): A Statistical and Analytical Technique for Regional-Analysis. „Journal of the American Statistical Association”, nr 55 (290), s. 359–359.
  • Dyczkowski A. (red.) (1998): Nowy leksykon PWN. Warszawa, Wydawnictwo Naukowe PWN.
  • Knudsen D.C. (2000): Shift-Share Analysis. Further Examination of Models for the Description of Economic Change. „Socio-Economic Planning Sciences”, nr 34 (3), s. 177–198.
  • Kudłacz T. (1998): Determinanty różnic w dynamice rozwoju regionalnego. [w:] K. Urban (red.): Ekonomika-polityka-świadomość społeczna. Materiały z Konferencji Naukowej poświęconej pamięci Profesora AE dra hab. Jerzego Indraszkiewicza, Kraków, Druk. Akademii Ekonomicznej.
  • Malik K. (red.) (2009): Przedsiębiorstwa jutra. Prognozowanie trendów rozwojowych w województwie opolskim. Metodologia i narzędzia badawcze. Opole, Pro Media.
  • Malik K. (2011): Ewaluacja polityki rozwoju regionu. Metody, konteksty i wymiary rozwoju zrównoważonego. Studia/Komitet Przestrzennego Zagospodarowania Kraju PAN, t. 135, Warszawa, KPZK PAN.
  • Zygmunt A., Szewczyk M. (2012): Ocena kondycji finansowej przedsiębiorstw branży produkcji metalowych wyrobów gotowych Opolszczyzny w kontekście rozwoju regionu. „Barometr Regionalny. Analizy i prognozy”, nr 2 (28), s. 65–71.
  • Zygmunt J. (2013): Innowacyjność przedsiębiorstw a rozwój regionu na przykładzie województwa opolskiego. „Barometr Regionalny. Analizy i Prognozy”, nr 11 (3), s. 129–134.
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-58f19b6c-fec7-43f1-8a32-2bf245d63630
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.