PL EN


2018 | 17 | 61-70
Article title

COURAGE OF A STRONG-MINDED GIRL SCOUT – GUIDANCE FOR THE EDUCATION OF TOMORROW

Authors
Content
Title variants
PL
DZIELNOŚĆ NIEZŁOMNEJ HARCERKI JAKO WSKAZÓWKA DLA EDUKACJI JUTRA
Languages of publication
EN
Abstracts
EN
Human development is closely related to the process of shaping personality traits e.g. courage which plays a particularly important role in life. The notion of courage refers to the ancient understanding of the word arête whose meaning evolved and suggested the need to be able to control oneself. It is worth presenting and deepening the modern understanding of courage in the context of the scout educational program popularized by A. Kamiński. The case study of a courageous girl scout who faced numerous consequences of protecting values shows that courage is of great importance these days. The process of forming the education of tomorrow should be based on human experience and ensure the transmission of the most important values to the process of upbringing in the future.
PL
Rozwój człowieka wiąże się z kształtowaniem cech charakteru, wśród których szczególne miejsce zajmuje dzielność. Nawiązuje ona do starożytnego rozumienia znaczenia słowa arete, które ewaluowało i implikowało potrzebę kształtowania umiejętności panowania nad sobą. Warto przedstawić i pogłębić współczesne rozumienie dzielności, zwłaszcza poprzez ukazanie jej w kontekście harcerskiego programu wychowawczego propagowanego przez A. Kamińskiego. Także analiza przypadku dzielnej harcerki, która poniosła wiele konsekwencji opowiedzenia się po stronie wartości, pokazuje, jakie znaczenie ma dzielność dzisiaj. Kreowanie kształtu edukacji jutra winno nawiązywać do zdobytych doświadczeń i w ten sposób zapewnić transmisję najważniejszych wartości do wychowania w przyszłości.
Year
Issue
17
Pages
61-70
Physical description
Contributors
References
 • Denek, K. (2014). Uczyć w duchu mądrości i wiedzy. In K. Denek, A. Kamińska, P. Oleśniewicz (eds.), Edukacja jutra. Od tradycji do nowoczesności. Aksjologia w edukacji jutra. Sosnowiec.
 • Dzielność. (2018). Access: https://sjp.pl/dzielno%C5%9B%C4%87.
 • Janowski, A., Kamiński, A. (2003). Pedagog dzielności i służby. In. T. Pilch (ed.),
 • Encyklopedia pedagogiczna XXI wieku. T. 2. Warszawa.
 • Juchacz, P.W. (2004). Sokrates. Filozofia w działaniu. Poznań.
 • Kalinowski, Z. (2013). Bohaterowie wyklęci na ziemi myślenickiej 1945-1956. Myślenice.
 • Kamiński, A. (1948). Nauczanie i wychowanie metodą harcerską. Warszawa.
 • Kamiński, A. (1958). Narodziny dzielności. Opowiadania dla młodzieży. Katowice.
 • Konieczna, M. (2018). Związek Harcerstwa Polskiego – Buki. Access: http://www.muzeum-ak.pl/slownik/formatka.php?idwyb=29.
 • Olbrycht, K. (2017). Ruch zuchowy Aleksandra Kamińskiego. Wymiar Pedagogiczny. Polska Myśl Pedagogiczna, 3.
 • Rzeczkowska, E. (2011). Tajne organizacje harcerskie w Polsce w latach 1944-1956. Pamięć i Sprawiedliwość, 1 (17).
 • Słownik języka polskiego [SJP] (2018). Access: https://sjp.pwn.pl/szukaj/dzielno%C5%9B%C4%87.html.
 • Śliwerski, B. (2009). Przyrzeczenie harcerskie. Historia. Metodyka. Manipulacje. Kraków.
 • Śliwerski, B. (2017). Harcerska hipokryzja i dewastacja moralna. Access: http://sliwerski-pedagog.blogspot.com/2017/04/harcerska-hipokryzja-i-dewastacja.html.
 • Tischner, J. (2011). Myślenie według wartości. Kraków.
 • Waloszek, D. (2014). Zapomniane (?) inspiracje dla wychowania. Labor et Educatio, 2.
 • Zgraja, B. (2010). Αρετη w przekazach przedchrześcijańskich. Zarys zagadnienia. VOX PATRUM, 55.
 • Żywczok, A. (2008). Reaktywowanie idei odwagi i etycznej dzielności w wychowaniu dzieci i młodzieży. Chowanna, 1.
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-58f72c32-5473-4b35-86b5-447330af4b77
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.