PL EN


2015 | 1 | 234-249
Article title

Porównanie procedur analizy wyników uzyskanych za pomocą klasycznej techniki Moreno

Content
Title variants
EN
Comparison of procedures for the results analysis obtained by using the classical Moreno’s techniques
Languages of publication
PL
Abstracts
PL
Jakość relacji z rówieśnikami wpływa na rozwój poznawczych, emocjonalnych i społecznych kompetencji dziecka ułatwiających nawiązywanie i podtrzymywanie satysfakcjonujących relacji interpersonalnych. Akceptacja rówieśników ma też znaczenie dla kształtowania się poczucia własnej wartości, motywacji do nauki i podejmowania nowych zadań. Dziecko lubiane może liczyć na wsparcie w trudnych sytuacjach częściej niż dziecko odrzucane lub izolowane. Odrzucenie przez rówieśników ma wiele negatywnych następstw bezpośrednich i odroczonych, przyczyniając się m.in. do niedostosowania społecznego dziecka. Nauczyciel, stosując badania socjometryczne, może lepiej poznać relacje w klasie, a uzyskane wyniki wykorzystać podczas projektowania oddziaływań wychowawczych wspierających rozwój dobrych relacji między uczniami. W artykule dokonano porównania dwóch procedur opracowywania wyników uzyskanych za pomocą klasycznej techniki Moreno – opracowanej przez Marka Pilkiewicza i znanej jako Socjometryczna Skala Akceptacji oraz dwuwymiarowego modelu Johna D. Coie, Kennetha A. Dodge’a i Heide Capotelli.
Year
Issue
1
Pages
234-249
Physical description
Contributors
 • Krakowska Akademia im. Andrzeja Frycza-Modrzewskiego
References
 • Asher S.R., Rose A.J. (1999). Wspieranie społeczno-emocjonalnego przystosowania dziecka do środowiska rówieśniczego. W: P. Salovey, D.J. Sluyter (red.), Rozwój emocjonalny a inteligencja emocjonalna. Problemy edukacyjne. Poznań: Dom Wydawniczy Rebis.
 • Bielecka E. (2003). Metoda socjometrii i jej zastosowanie w pracy wychowawczej. W: J. Izdebska (red.), Dziecko w rodzinie i w środowisku rówieśniczym. Białystok: Wyd. Trans Humana.
 • Bogucki J. (2009). Modele statusów socjometrycznych: Socjometryczna skala akceptacji autorstwa M. Pilkiewicza oraz dwuwymiarowy model zespołu J.D. Coie’a, K.A. Dodge’a i H. Copotelli. Analiza porównawcza. W: M. Deptuła (red.), Profilaktyka w grupach ryzyka, Część 1 – Diagnoza. Warszawa: Wyd. PARPAMEDIA.
 • Borkowski J. (2003). Podstawy psychologii społecznej. Warszawa: Dom Wydawniczy ELIPSA.
 • Deptuła M. (1996). Koncepcja diagnozy rozwoju społecznego dzieci w klasach I-IV. Bydgoszcz: Wyd. Uczelniane WSP.
 • Grabowska E. (1994). Socjometria. W: A. Góralski (red.), Metody badań pedagogicznych. Warszawa: Wyd. WSPS.
 • Jarosz E. (2006). Wybrane obszary diagnozowania pedagogicznego. Katowice: Wyd. UŚ.
 • Kielar-Turska M. (2008). Rozwój człowieka w pełnym cyklu życia. W: J. Strelau (red.), Psychologia. Podręcznik akademicki. Podstawy psychologii. T. 1. Gdańsk: GWP.
 • Konarzewski K. (2000). Jak uprawiać badania oświatowe. Metodologia praktyczna. Warszawa: WSiP.
 • Pilkiewicz M. (1973a). Socjometryczna Skala Akceptacji jako technika badania pozycji jednostki w nieformalnej strukturze grupy. W: L. Wołoszynowa (red.), Materiały do nauczania psychologii. Seria III, Metody badań psychologicznych, T. 2. Warszawa: PWN.
 • Pilkiewicz M. (1973b). Techniki socjometryczne. Wprowadzenie do badań. W: L. Wołoszynowa (red.), Materiały do nauczania psychologii. Seria III, T. 2. Warszawa: PWN.
 • Rubacha K. (2008). Metodologia badań nad edukacją. Warszawa: Wydawnictwa Akademickie i Profesjonalne.
 • Schaffer H.R. (2006). Rozwój społeczny. Dzieciństwo i młodość. Kraków: Wyd. UJ.
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-58ff2a10-55d0-423b-b648-3557a0c915e9
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.