PL EN


2006 | 1(1) | 55-73
Article title

Wrocławski Nowy Targ. Jego dzieje i rewaloryzacja.

Content
Title variants
Languages of publication
PL
Abstracts
PL
Keywords
Year
Issue
Pages
55-73
Physical description
artykuł
Dates
published
2006
References
  • Rymaszewski Bohdan, Klucze do Ochrony Zabytków w Polsce, Warszawa 1992
  • Małachowicz Edmund, Stare Miasto we Wrocławiu, Warszawa, Wrocław 1985
  • Kisiel Adam, Podruczny Grzegorz, Przyczynek do historii przemian architektonicznych centrum Wrocławia na przełomie lat 50. i 60. – obszar między ulicami Świdnicką, Teatralną, Piotra Skargi i Kazimierza Wielkiego, [w:] Architektura współczesna w mieście zabytkowym, pod red. R. Eysymontt, T. Rudkowski, A. Zwierzchowski, Wrocław 2000
  • Basista A., Centrum Legnicy. Trzy wątpliwości uczestnika sporu, „Architektura”, 1966
  • Scheuermann Gerhard, Breslauer Lexikon, Dülmen 1994
  • Latour Stanisław, Zabytki na Pomorzu Zachodnim, [w:] Ochrona dziedzictwa kulturowego zachodnich i północnych ziem Polski, pod red. J. Kowalczyka, Warszawa 1995
Notes
PL
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-58ff2e07-021d-4bf1-af49-d10479cac7f8
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.