PL EN


2015 | 7 | 125-146
Article title

La congregation de l’Oratoire de Jésus de France connait-elle la crise ? Approche multiscalaire (1650–1700)

Content
Title variants
PL
Czy Kongregcja Oratorium Pana Naszego Jezusa Chrystusa doświadczyła kryzysu? Próba spojrzenia wieloskalowego (1650-1700)
EN
Did the Congregation of the Oratory of Jesus experience a crisis? A multiscalar approach (1650-1700)
Languages of publication
FR
Abstracts
PL
Kongregacja Oratorium Pana Naszego Jezusa Chrystusa, wytwór francuskiej szkoły duchowości, symbol kontrreformacji, została założona we Francji na początku XVII w. z inicjatywy Pierre’a de Berulle. Na pierwszy rzut oka mogłoby się wydawać, że kongregacja, mająca silną pozycję dzięki 70 domom rozsianym po całym królestwie, oparła się zagrożeniom związanym z kryzysami finansowymi, choć niektóre z jej domów doświadczyły pewnych problemów materialnych. Celem pracy jest spojrzenie na oratorium „z lotu ptaka”. Podstawę źródłową stanowią zachowane w Archiwum Narodowym w Paryżu akta z posiedzeń z rady kongregacji, które pozwalają na prześledzenie sytuacji w północnej części królestwa. Druga część pracy została poświęcona złożonej sytuacji oratorium w Tuluzie oraz trzem fazom kryzysu, który miał tam miejsce.
EN
The Congregation of the Oratory of Jesus, a symbol of the Catholic Reformation and representative of the French School of spirituality, was created in France at the beginning of the 17th century, on the initiative of Pierre de Berulle. Firmly established in its 70 houses through the kingdom, the congregation appears, at first sight, to have remained unaffected by the hazards of financial crises, although some houses did know a sort of financial distress. The aim of the paper is to offer a bird’s eye view of the Oratory by examining the records of deliberations of the Council and its central administration, kept in the National Archives, and to explore the situation in the northern part of the kingdom. The second part of the paper is devoted to the complex situation of the House of Toulouse and the three phases of the crisis which took place there.
Year
Volume
7
Pages
125-146
Physical description
Contributors
  • Paul Valery University in Montpellier (CRISES)
author
  • Blaise Pascal University in Clermont-Ferrand (CHEC)
References
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-5902b2bb-536f-4342-ac20-1758b2996b3c
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.