PL EN


2014 | 3(57) | 87-104
Article title

Interwencja socjologiczna jako odpowiedź na kryzys miasta. Studium przypadku konsultacji w sprawie modernizacji ul. Kawęczyńskiej w Warszawie

Content
Title variants
EN
Sociological intervention as a response to the crisis of the city. A case study of the renovation of Kawęczyńska Street in Warsaw
Languages of publication
PL EN
Abstracts
PL
Do niedawna miasto jako forma przestrzenna i sposób organizacji życia społecznego pogrążało się w kryzysie. W ostatnim czasie w Polsce coraz częściej jednak mówi się o renesansie miejskości. Jego wyrazem ma być wzrost aktywności ruchów społecznych i znaczenia partycypacji obywatelskiej. Przedmiotem artykułu jest rola, jaką w polityce miejskiej mogą odgrywać konsultacje społeczne dotyczące planowania przestrzennego. Na podstawie analizy przypadku konsultacji prowadzonych aktywnymi, nowatorskimi metodami rekonstruowany jest potencjał takich świadomych interwencji socjologicznych w wyprowadzaniu wspólnoty miejskiej z kryzysu.
EN
As a form of spatial and social organization, the city has been in deep crisis in the recent years. Nowadays in Poland, we can observe the renaissance of urbanity, as evidenced mostly in the increasing activity of social movements and the growing importance of civic participation. This paper discusses the role public consultation on spatial planning can play in urban policy. The analysis is based on a case study of active and innovative approaches to public consultations carried out during the process. The authors describe the potential of such sociological intervention in solving the crisis of urban communities.
Contributors
author
References
 • Arnstein Sh.R., 2012, „Drabina partycypacji”, w: J. Erbel, P. Sadura (red.), Partycypacja: Przewodnik Krytyki Politycznej, Warszawa: Wydawnictwo Krytyki Politycznej.
 • Bober J., Hausner J. et al., 2013, Narastające dysfunkcje, zasadnicze dylematy, konieczne działania. Raport o stanie samorządności terytorialnej w Polsce, Kraków: Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie.
 • Boni M. (red.), 2009, Polska 2030. Wyzwania rozwojowe, Warszawa: Kancelaria Prezesa Rady Ministrów.
 • Burawoy M., 2004, O socjologię publiczną. Przemówienie prezydenckie z roku 2004, burawoy.berkeley.edu/PS/Translations/Poland/ASA.Polish.pdf [data dostępu: 20.07.2013].
 • Castells M., 2001, La sociologia urbana de Manuel Castells, Madryt: Alianza Editorial.
 • Celiński A. et al., 2010, Raport końcowy z badania efektywności mechanizmów konsultacji społecznych, Warszawa: Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej. Departament Pożytku Publicznego.
 • Denzin N.K., Lincoln Y.S., 2009, „Wprowadzenie. Dziedzina i praktyka badań jakościowych”, w: N.K. Denzin, Y.S. Lincoln (red.), Metody badań jakościowych, Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN.
 • Długosz D., Wygnański J.J., 2005, Obywatele współdecydują. Przewodnik po partycypacji społecznej, Warszawa: Stowarzyszenie na rzecz Forum Inicjatyw Pozarządowych.
 • Dzwończyk J., 2006, „Rozwój społeczeństwa obywatelskiego w Polsce po 1989 roku”, w: B. Krauz-Mozer, P. Borowiec (red.), Czas społeczeństwa obywatelskiego, Kraków: Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego.
 • Harvey D., 2009, „Prawo do miasta”, Le Monde Diplomatique, nr 38, s. 14–15.
 • Harvey D., 2012, Bunt miast. Prawo do miasta i miejska rewolucja, Warszawa: Wydawnictwo Bęc Zmiana.
 • Jałowiecki B., Szczepański M.S., 2006, Miasto i przestrzeń w perspektywie socjologicznej, Warszawa: Wydawnictwo Naukowe Scholar.
 • Jeleński T., Kosiński W., 2009, Jak przetworzyć miejsce. Podręcznik kreowania udanych przestrzeni publicznych, Kraków: Fundacja Partnerstwo dla Środowiska.
 • Kuczyński P., Frybes M., 1994, W poszukiwaniu ruchu społecznego: wokół socjologii Alaina Touraine’a, Warszawa: Oficyna Naukowa.
 • Lewenstein B., 2010, „Między rządzeniem a współrządzeniem. Obywatelskie modele rozwoju społeczności lokalnej”, w: B. Lewenstein, J. Schindler, R. Skrzypiec (red.), Partycypacja społeczna i aktywizacja w rozwiązywaniu problemów społeczności lokalnych, Warszawa: Wydawnictwo Uniwersytetu Warszawskiego.
 • Nawratek K., 2008, Miasto jako idea polityczna, Kraków: Korporacja Ha!art.
 • Ostolski A., 2008, „Między Wschodem i Zachodem”, w: P. Sadura (red.), Polski odcień zieleni. Zielone idee i siły polityczne w Polsce, Warszawa: Fundacja im. Heinricha Bölla.
 • Petroff-Skiba A., 2011, Tak konsultowaliśmy. Warszawa dzieli się dobrymi praktykami, Warszawa: Urząd Miasta Stołecznego Warszawa.
 • Putnam R., 2008, Samotna gra w kręgle, Warszawa: Wydawnictwa Akademickie i Profesjonalne.
 • Probosz M., Sadura P., 2011, Konsultacje w społeczności lokalnej: planowanie, przygotowanie, prowadzenie konsultacji społecznych metodą warsztatową, Warszawa: IS UW.
 • Raciborski J., 2009, „Obywatel czasu transformacji: niespełnione nadzieje”, Ruch Prawniczy, Ekonomiczny i Socjologiczny, nr 2, s. 397–422.
 • Sennett R., 1996, Ciało i kamień. Człowiek i miasto w cywilizacji Zachodu, Gdańsk: Wydawnictwo Marabut.
 • Sielatycki M., 2009, „Równać szanse… wewnątrz dużego miasta. Warszawskie doświadczenia”, prezentacja na Konferencję „Równać szanse”, 29 października, Warszawa: Biuro Edukacji Urzędu m.st. Warszawy.
 • Swianiewicz P., 2003, „The values of local democracy as seen by mayors in East-Central Europe”, w: H. Baldersheim, M. Illner, H. Wollmann (red.), Local Democracy in Post--Communist Europe, Urban Research International Series, Opladen: Leske & Budrich.
 • Tam H., 2012, „Szkoła liderów”, w: J. Erbel, P. Sadura (red.), Partycypacja: Przewodnik Krytyki Politycznej, Warszawa: Wydawnictwo Krytyki Politycznej.
 • Theiss M., 2010, „System pozornie otwarty. O instytucjonalnych uwarunkowaniach lokalnej partycypacji politycznej w Polsce”, w: B. Lewenstein, J. Schindler, R. Skrzypiec (red.), Partycypacja społeczna i aktywizacja w rozwiązywaniu problemów społeczno-ści lokalnych, Warszawa: Wydawnictwo Uniwersytetu Warszawskiego.
 • Touraine A., 2010, O socjologii, Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN.
 • Unlocking the Human Potential for Public Sector Performance. World Public Sector Report 2005, 2005, New York: United Nations.
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-59080d72-db37-46c7-ad1e-1395cf7c08ef
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.