PL EN


2015 | 60 | 6 (365) | 130-132
Article title

Pozostałe kontrole NIK

Authors
Content
Title variants
EN
Other audits of NIK
Languages of publication
PL
Abstracts
PL
Wyniki przekazane do publikacji w październiku i listopadzie 2015 r. – red. Rubryka sygnalizuje zakończenie przez Najwyższą Izbę Kontroli badań w wybranych obszarach i opublikowanie ich w formie „Informacji o wynikach kontroli”. W tym numerze piszemy o kontroli: działalności grupy kapitałowej PKP; funkcjonowania instytucji biegłych sądowych; systemu readaptacji skazanych; pomocy społecznej dla uchodźców; funkcjonowania podstawowej i ambulatoryjnej opieki specjalistycznej; instytutów badawczych; działań mających podnieść atrakcyjność gospodarczą województwa opolskiego; ośrodków pomocy społecznej; Banku Gospodarstwa Krajowego; działań organów publicznych dotyczących mniejszości romskiej; wydawania uprawnień do kierowania pojazdami.
EN
Audit Findings Published in October and November 2015 – ed. 130 In this section, we present audits that the Supreme Audit Office completed in selected areas and that have been published in the form of pronouncements on audit results. In this issue of our bimonthly, we present the following audits: performance of the Polish Railways (PKP) capital group; functioning of expert witnesses; system for re-adaptation of prisoners; welfare services for refugees; basic specialist treatment services and specialist services at outpatients’ clinics; research institutes; activities aimed at making the Opole Region more attractive from the economic perspective; social services centres; the State Development Bank of Poland (BGK); activities of public bodies related to the Roma minority; issuance of driving licences.
Keywords
Year
Volume
60
Issue
Pages
130-132
Physical description
Dates
published
2015-12
Contributors
References
Document Type
Publication order reference
Identifiers
ISSN
0452-5027
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-590aa475-8e41-43d3-a92d-e238471dcaef
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.