PL EN


Journal
2014 | 40 | 1 | 111-127
Article title

Wstrzemięźliwość czy promiskuityzm? Analiza zachowań seksualnych polskich singielek i singli

Content
Title variants
EN
Abstaining or promiscuity? Study on sexual behaviours of single women and single men in Poland
Languages of publication
PL
Abstracts
PL
kategorii społecznej, a funkcjonująca w świadomości społecznej w formie opozycyjnych stereotypów. Kobiety żyjące w pojedynkę postrzegane są, albo jako nieatrakcyjne, aseksualne i niechciane, albo jako tzw. kobiety wyzwolone – bardzo liberalne w kwestii życia seksualnego. Mężczyznom żyjącym w pojedynkę przypisywana jest etykieta nieudacznika, nierzadko geja, albo playboya traktującego kobiety przedmiotowo i mającego wiele przypadkowych kontaktów seksualnych. Celem proponowanego tekstu jest odpowiedź na pytania: Jaka jest aktywność seksualna singli i singielek? Czy płeć osób żyjących w pojedynkę różnicuje ich zachowania seksualne? Jakie zachowania ryzykowne w zakresie życia seksualnego podejmują single i singielki? Odpowiedź ta została skonstruowana w oparciu o badania sondażowe przeprowadzone na reprezentatywnej próbie dorosłych Polaków żyjących w pojedynkę w wieku 18-49 lat. Badania pokazały zróżnicowanie zachowań seksualnych między grupami kobiet i mężczyzn żyjących w pojedynkę oraz wewnątrz tych grup. W uogólnionym obrazie, zachowania seksualne osób żyjących w pojedynkę można ulokować na kontinuum – pomiędzy wycofaniem z relacji „damsko-męskich” a intensywnością takich relacji.
EN
Sex life of single men and women is an issue overlooked by the researches dealing with the description of this social category but the one that is present in the social consciousness in the form of opposite stereotypes. Women living alone are perceived either as unattractive, asexual and unwanted, or as so called liberated women - very liberal in terms of sex life. Men living alone are assigned the label of a loser, often a gay or a playboy treating women as objects and having many casual sexual contacts. The aim of the paper is to answer the following questions: What is sexual activity of single men and women like? Does a gender of a single man or woman differentiate their sexual behaviours? What risk behaviours in terms of sex life are characteristic for single men and women? The answer was generated on the basis of surveys carried out on a representative sample of adult Poles living alone (between the ages of 18-49). The research showed the differentiation of sexual behaviours between the groups of women and men living alone and within these groups. In general, sexual behaviours of people living alone can be located on a continuum - between the withdrawal from the male-female relationship and the intensity of such relationships.
Journal
Year
Volume
40
Issue
1
Pages
111-127
Physical description
Contributors
References
 • Czernecka J. (2008), Polski singiel: obraz w mediach a autowizerunek, [w:] Stereotypy a rzeczywistość na przykładzie wybranych kategorii społecznych, red. E. Malinowska, Wydawnictwo Tercja, Łódź, s. 107-135.
 • Czernecka J. (2011), Wielkomiejscy single, Wydawnictwo Poltext, Łódź.
 • Izdebski Z. (2010), Ryzykowna dekada. Seksualność Polaków w dobie HIV/AIDS. Studium porównawcze 1997-2001-2005, Wydawnictwo Uniwersytetu zielonogórskiego, Zielona Góra.
 • Izdebski Z. (2012), Seksualność Polaków na początku XXI wieku. Studium badawcze, Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego, Kraków.
 • Kuklińska K. (2012), Polskie Singielki. Płeć kulturowa. Feminizm. Ponowoczesność. Internet, Wydawnictwo Difin, Warszawa.
 • Paprzycka E. (2006), Życie w pojedynkę kobiet w kontekście relacji damsko-męskich, [w:] Seksualność człowieka. Obszary zainteresowań teoretyków i praktyków, Rocznik Lubuski t. 32, cz.2, red. Z. Izdebski, Wydawnictwo Uniwersytetu Zielonogórskiego, Zielona Góra, s. 39-60.
 • Paprzycka E. (2008), Kobiety żyjące w pojedynkę, Wydawnictwo Akademickie „Żak”, Warszawa.
 • Paprzycka E. (2012), Single men – topological approach from the perspective of sociocultural gender, [w:] Gender approach in social sciences, „Acta Universitatis Lodziensis. Folia Sociologica" nr. 4/2012, red.
 • E. Malinowska, Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź, s. 69-87.
 • Stein P. (1983), Singlehood, [w:] Contemporary Families and Alternative Lifestyles, red. E. D. Macklin, R. H. Rubin, California, Bevery Hills,
 • s. 27-47.
 • Starowicz Z.L. (1999), Miłość i seks: słownik encyklopedyczny, Wydawnictwo Europa, Wrocław.
 • Starowicz Z.L. (2006), Seksuologia XXI wieku, [w:] Seksualność człowieka. Obszary Zainteresowań teoretyków i praktyków, red. Z. Izdebski, Rocznik Lubuski t.32, cz. 2, Wydawnictwo Uniwersytetu Zielonogórskiego, Zielona Góra, s. 13-19.
 • Walendzik-Ostrowska A. (2010), Seksualność człowieka a ryzykowne zachowania seksualne, [w:] Zakażenie HIV – poradnictwo okołotestowe. Kompendium dla lekarzy i osób pracujących w punktach konsultacyjno-diagnostycznych, red. J. Gąsiorowski, B. Knysz, Ł. Łapiński, Wydawnictwo MedPharm, Wrocław, s. 61-64.
 • Żurek A. ( 2008), Single. Żyjąc w pojedynkę, Wydawnictwo Uniwersytetu Adama Mickiewicza, Poznań.
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-591aa42b-2dec-4326-9af6-fa9589dd2f2b
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.