PL EN


2013 | 2 | 2 | 149-160
Article title

Rozwiązania podatkowe wspierające innowacyjność

Authors
Content
Title variants
EN
Tax solutions supporting innovation
Languages of publication
PL
Abstracts
PL
Celem artykułu jest zaprezentowanie rozwiązań podatkowych stosowanych w Polsce wpierających innowacyjność przedsiębiorstw i ich skuteczności na tle innych państw. W pierwszym rzędzie została wskazana istota działalności innowacyjnej i wskaźniki mierzące poziom innowacyjności w państwach UE takich jak wydatki na działalność badawczo-rozwojową w stosunku do PKB oraz Sumaryczny Indeks Innowacyjności. Następnie została zaprezentowana ulga na nowe technologie stosowana w Polsce i jej wykorzystanie przez przedsiębiorstwa od momentu jej wprowadzenia.
Year
Volume
2
Issue
2
Pages
149-160
Physical description
Contributors
author
 • Dr, Katedra Finansów Przedsiębiorstw, Wydział Zarządzania, Uniwersytet Ekono-miczny w Poznaniu, al. Niepodległości 10, 61-875 Poznań, tel. kom +48602155660, marta.kluzek@ue.poznan.pl
References
 • 1. Corporation tax and innovation (2011), Komisja Europejska, ftp://ftp.cordis.europa.eu/pub/innovation-policy/studies/studies_corporation_tax_innovation_en.pdf, dostęp dnia 15.10.2011.
 • 2. Innovation Union Scoreboard 2011 (2012), Komisja Europejska, http://ec.europa.eu/enterprise/policies/innovation/files/ius-2011_en.pdf, dostęp dnia 20.02.2013.
 • 3. Innowacyjność 2010 (2010), PARP, Warszawa, http://www.parp.gov.pl/files/74/81/380/10838.pdf , dostęp dnia 20.02.2013..
 • 4. Komisja Europejska, komunikat 52006DC0728 z dnia 22.11.2006.
 • 5. Koryszewski M. (2010), Nowe technologie? Nie dla polskich firm, http://technologie.gazeta.pl/internet/1,104530,8128292,Nowe_technologie__Nie_dla_polskich_firm.html, dostęp dnia 15.10.2011.
 • 6. Olechowski J. (2010), Podatki zablokowały skok technologiczny, „Dziennik Gazeta Prawna”, http://gospodarka.dziennik.pl/pit/artykuly/304892,podatki-zablokowaly-skok-technologiczny.html, dostęp dnia 15.10.2011.
 • 7. Orłowski K., http://www.eurofundsnews.pl/content/view/12584/260262/, dostęp dnia 15.10.2011.
 • 8. Schumpeter J.A. (2009), Kapitalizm, socjalizm, demokracja, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa.
 • 9. Stewart L. A., Warda J., Atkinson R. D. (2012), We’re #27!: The United States Lags Far Behind in R&D Tax Incentive Generosity, http://www2.itif.org/2012-were-27-b-index-tax.pdf, dostęp dnia 20.02.2013.
 • 10. Szajt M. (2010), Działalność badawczo-rozwojowa w kształtowaniu aktywności innowacyjnej w Unii Europejskiej, Politechnika Częstochowska, Częstochowa.
 • 11. Weiss E. (2011), Pozyskiwanie środków unijnych przez przedsiębiorstwa innowacyjne. Podejście procesowe, Wydawnictwo C.H. Beck, Warszawa.
 • 12. Ustawa z dnia 30 maja 2008 r. o niektórych formach wspierania działalności innowacyjnej, Dz. U. nr 116, poz. 730 z późn. zm.
 • 13. Ustawa z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych, t. j. Dz. U. z 2010 r. nr 51, poz. 307.
 • 14. Ustawa z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych, Dz. U. z 2011 r. nr 74, poz. 397.
 • 15. www.deloitte.com, dostęp dnia 15.10.2011.
 • 16. www.ec.europa.eu/eurostat, dostęp dnia 20.02.2013.
 • 17. www.finanse.mf.gov.pl, dostęp dnia 11.02.2013.
 • 18. www.stat.gov.pl, dostęp dnia 18.02.2013.
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-5923ae12-e251-465b-8129-d825f2f2d0cd
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.