PL EN


2013 | 3(41) | 171-184
Article title

Szkoła środowiskowa Stanisława Teofilowicza Szackiego

Content
Title variants
EN
Stanislaus Teofilowicz Szacki Community School
Languages of publication
PL
Abstracts
PL
Idea szkoły środowiskowej jest jedną z ciekawszych inicjatyw pierwszego okresu Nowego Wychowania. Koncepcję Stanisława Szackiego, miłośnika Lwa Tołstoja, organizatora ośrodka pracy oświatowej wśród biednych mieszkańców jednej z zaniedbanych dzielnic Moskwy, należy umieścić wśród innych najwybitniejszych koncepcji tamtego okresu. Wiele propozycji Stanisława Szackiego jest aktualnych do dziś. We współczesnej Polsce, w której wiele zadań związanych z edukacją zostało przekazanych gminom i środowiskom lokalnym, myśli tego pedagoga mogą wydawać się trafne i przydatne.
EN
The idea of the school environment is one of the most interesting first initiatives of the New Education. The concept of Stanislaus Szacki, an enthusiast of Leo Tolstoy, the organizer of the center of educational work among the poor residents of one of the neglected areas of Moscow, should place, among the other most prominent concepts, that period. Many of his proposals are true today. In modern Poland, where many of the tasks related to education were transferred to municipalities and local communities, the thoughts of the educator may seem relevant and useful.
Contributors
  • Uczelnia Warszawska im. Marii Skłodowskiej-Curie
References
  • Bybluk M., Szacki, [w:] T. Pilch (red.), Encyklopedia pedagogiczna XXI wieku, Żak, Warszawa 2007, s. 139-142.Lalak D., Pilch T. (red.), Elementarne pojęcia pedagogiki społecznej i pracy socjalnej, Żak, Warszawa 1999.Kawula S., Koncepcja Szkoły Środowiskowej Stanisława T. Szackiego, „Acta Universitatis Nicolai Copernici. Nauki Humanistyczno-Społeczne, „Pedagogika”, z. 7 (98), 1978, s. 223-240.Szacki S. T., Pedagogiczeskije soczinienija, Moskwa, 1964 (wydanie czterotomowe).Szacki S.T., Pisma pedagogiczne, PWN, Warszawa 1973.Sztobryn S., Pedagogika komunistyczna, „Edukacja i Dialog”, luty 1998, dostępne http://www.eid.edu.pl/archiwum/1997,95/luty,126/pedagogika_komunistyczna,556.htmlWroczyński R., Pedagogika społeczna, Warszawa 1985.Wroczyński R., Pedagogika społeczna, WSiP, Warszawa 1974.
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-59347dcf-b796-4d07-beaa-4ed922ffd43a
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.