PL EN


2014 | 61 | 2 | 105-114
Article title

O pewnej wersji twierdzenia o magistrali w gospodarce Gale’a ze zmienną technologią

Authors
Content
Title variants
EN
A New Approach to the Turnpike Theorem in the Gale Economy with Changeable Technology
Languages of publication
PL
Abstracts
PL
Artykuł wpisuje się w nurt nielicznych prac z ekonomii matematycznej, zawierających dowody tzw. twierdzeń o magistrali w modelach niestacjonarnych gospodarek typu Neumanna-Gale’a. Wykorzystując ideę dowodu twierdzenia 5 przedstawionego w pracy Panek (2013b) udowodniono wersję pośrednią- między „silną” i „bardzo silną” - twierdzenia o magistrali w niestacjonarnej gospodarce Gale’a głoszącą, że jeżeli w niestacjonarnej gospodarce Gale’a optymalny proces wzrostu w pewnym okresie czasu dociera do magistrali, a ceny (von Neumanna) nie zmieniają się zbyt gwałtownie, to niezależnie od długości horyzontu proces taki przez wszystkie kolejne okresy (za wyjątkiem co najwyżej ostatniego) przebiega w pobliżu magistrali.
EN
This article is part of a trend of few works of mathematical economics containing proofs of the so-called turnpike theorems in the non-stationary Neumann-Gale economies. Using the idea of the proof of theorem 5 in the article Panek (2013b) the intermediate version was proven, that stands between the “strong” and the “very strony” turnpike theorem in the non-stationary Gale economy. It states that if in the non-stationary Gale’s economy the optimal growth process in a certain period of time reaches the turnpike and the (von Neumann) prices do not change to abruptly, than irrespectively of the length of the horizon, such a process for all subsequent periods (except for perhaps the final time) can be found in the turnpike’s proximity.
Year
Volume
61
Issue
2
Pages
105-114
Physical description
Contributors
author
  • Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu, Wydział Informatyki i Gospodarki Elektronicznej, Katedra Ekonomii Matematycznej, al. Niepodległości 10, 60-967 Poznań
References
  • Czeremnych J. N., (1982), Analiz powiedienija trajektorii dynamiki narodnochoziajstwien- nych modeliej, Nauka, Moskwa.
  • Gantz D., (1980), A Strong Turnpike Theorem for a Nonstationary von Neumann-Gale Production Model, Econometrica, 48 (7), 1977-90.
  • Joshi S., (1997), Turnpike Theorems in Nonconvex Nonstationary Envirenments, International Economic Review, 38 (1), 225-248.
  • Keeler E. B., (1972), A Twisted Turnpike, International Economic Review, 13 (1), 160-166.
  • Panek E., (2003), Ekonomia matematyczna, Wyd. AEP, Poznań.
  • Panek E., (2013a), Niestacjonarny model von Neumanna z graniczną technologią, Studia Oecnomica Posnaniensia, 1 (1), 49-68.
  • Panek E., (2013b), „Słaby” i ”bardzo silny” efekt magistrali w niestacjonarnej gospodarce Gale’a z graniczną technologią, Przegląd Statystyczny, 60 (3), 291-303.
  • Panek E., (2014), Niestacjonarna gospodarka Gale’a z rosnącą efektywnością produkcji na magistrali, Przegląd Statystyczny, 61 (1), 6-15.
  • Takayama A., (1985), Mathematical Economics, Cambrige Univ. Press, Cambridge.
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-593c1508-486d-4731-87fb-98e3c937dcf7
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.