PL EN


2017 | 10(2)/2017 | 124-135
Article title

Wykorzystanie transformaty Fouriera oraz transformaty falkowej do analizy przebiegów odkształconych

Content
Title variants
EN
Fourier Transform and Wavelet Transform used for the analysis of waveforms distortion
Languages of publication
PL
Abstracts
PL
Praca poświęcona jest zagadnieniu analizy elektrycznych przebiegów odkształconych. Przedstawiono w niej podstawy analiz częstotliwościowych bazujących na Dyskretnej Transformacie Fouriera (DFT) oraz analiz czasowo-częstotliwściowych realizowanych z wykorzystaniem Dyskretnej Transformaty Falkowej (DWT). W końcowej części pracy pokazano wykorzystanie obu metod do analizy prądu odkształconego pobieranego przez obrabiarkę numeryczną.
EN
The work is devoted to the problem of analysis of electric waveforms distortion. It presents the basis for frequency-based analysis using on Discrete Fourier Transform (DFT) and time-frequency analysis using Discrete Wavelet Transform (DWT).The final part of the paper presents the use of both methods for the analysis of current distortion by a machine CNC.
Keywords
Contributors
author
  • Katedra Inżynierii Komputerowej, Wydział Matematyczno Przyrodniczy Uniwersytet Rze-szowski
  • Katedra Energoelektroniki i Elektroenergetyki, Wydział Elektrotechniki i Informatyki Politechnika Rzeszowska
References
  • Antić B.M., Mitrović Z.L., Vujičić V.V., A Method for Harmonic Measurement of Real Power Grid Signals with Frequency Drift using Instruments with Internally Generated Reference Frequency, "Measurement Science Review", 2012, vol. 12 nr 6, s. 277-285
  • Bartman J., Accuracy of reflecting the waveforms of current and voltage through their spectrum determined by the standards regulating measurements, "Revue Roumaine des sciences techniques - Serie Electrotechnique et Energetique" 2016, vol 61, nr 4, s. 355-360
  • Bartman J., The analysis of output voltage distortion of inverter for frequency lower than the nominal, "Journal of Electrical Engineering 2017, vol 68, nr 3, s. 194–199
  • Bartman J., Sobczyński D., The analysis of the voltage and current waveforms of frequency inverter fed induction motor, "Computing in Science and Technology" 2016, pp. 5-18
  • Hanzelka Z., Bień A., Harmonics and interharmonics, Copper Development Association, AGH Krakow, 2004.
  • Lin H.C., Current harmonics and interharmonics measurment using Recursive Group-Harmonic Current Minimizing Algorithm, "IEEE Transactions on Industrial Electronics" 2012, vol 59, nr 2, s. 1184-1193.
  • Rezmer J., Leonowicz Z., Gono R., Analysis of distorted waveform in power converete systems, "Przegląd Elektrotechniczny" 2011, vol 87, nr 1, s. 254-257
  • Taranenko I., Pawełek R., Gorpynych O., Zastosowanie transformaty falkowej do analizy przebiegów napięć zasilających napędy z częstotliwościową regulacją prędkości obrotowej, "Przegląd Elektrotechniczny" 2015, vol 91, nr11, s. 69-73.
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-59438229-d787-40ed-864e-226b87d58eb9
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.