PL EN


2003 | 4(14) | 65-75
Article title

Funkcja metropolitalna a proces globalizacji

Authors
Content
Title variants
EN
Metropolitan Function versus Globalization Process
Languages of publication
PL EN
Abstracts
PL
Niniejszy artykuł przedstawia funkcję metropolitalną jako jedyny wyznacznik metropolii. Porusza sprawy związane zarówno z barierą, jak i dostępnością do ośrodka metropolitalnego w warunkach społeczeństwa postindustrialnego i informacyjnego. Rozpatrując kwestie dostępności w świetle procesu globalizacji i okresu nazywanego najnowszą nowoczesnością, proponuje rozszerzyć zestawienie trzech rodzajów dostępności (geograficznej, czasowej i ekonomicznej) o rodzaj czwarty, określając go w tekście dostępnością intelektualną.
EN
This paper describes metropolitan function as an only determinant, which marks out metropolitan area. There are introduced traditional barriers and access (distance, time and price) to the metropolis from the perspective of postindustrial and knowledge-based society. After the debate surrounding the globalization with the standpoint to the Society of the Late Modern Age, there is applied new kind of barrier⁄access to the metropolitan function, named in the paper as intellectual.
Keywords
Contributors
References
 • Adams P.C., 1997, "Cyberspace and Virtual Places", Geographical Review,nr 87.
 • Batty M., 1997, "Virtual Geography", Futures,nr 29.
 • Castells M., 2000 (drugie wydanie), The Rise of the Network Society, Oxford (UK): Blackwell.
 • Crang M., 2000, "Public Space, Urban Space and Electronic Space: Would the Real City Please Stand up?", Urban Studies, nr 37.
 • Dodge M., Kitchin R., 2000, Mapping Cyberspace, London: Routledge.
 • Edukacja obywatelska. Słownik encyklopedyczny, 1999, Wrocław: Europa.
 • Gadamer H.G., 1992, Dziedzictwo Europy, Warszawa: Wydawnictwo SPACJA.
 • Giddens A., 2002, Nowoczesność i tożsamość, Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN.
 • Graham S., Marvin S., 1996, Telecominunication and the City: Electronic Spaces, Urban Places, London: Routledge.
 • Graham S., Marvin S., 2001, Splintering Urbanism: Networked Infrastructures, Technological Mobilities and the Urban Condition, London: Routledge.
 • Hall E.T., 2001, Poza kulturą, Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN.
 • Hillis K., 1998, "On the Margins: The Invisibility of Communications in Geography", Progress in Human Geography, nr 22.
 • Kamińska-Szmaj L, (red.), 2001, Słownik wyrazów obcych, Wrocław: Europa.
 • Kotkin J., 2000, The New Geography: How the Digital Revolution is Reshaping the American Landscape, New York: Random House.
 • Kwan M.P., 2001, "Cyberspatial Cognition and Individual Access to Information: The Behavioral Foundation of Cybergeography", Environment and Planning B: Planning and Design, nr 28.
 • Ohmae K., 2000, The Invisible Continent, New York: Harper Business.
 • Sassen S., 2000 (drugie wydanie), Cities in the World Economy, Thousand Oaks, California: Pine Forge Press.
 • Sirojć Z., 2001, Podstawowe terminy historii gospodarczej, Warszawa: Dialog.
 • Walmsley D.J., Lewis G.J., 1997, Geografia człowieka, Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN.
 • Weber M., 2002, Gospodarka i społeczeństwo, Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN.
 • Webster's Third New International Dictionary, 1993, UNABRIDGED, Konemann.
 • Wielka internetowa encyklopedia multimedialna: http://wiem.onet.pl/ wiem/009cOe.html.
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-59463c58-ff43-4e35-aadf-b76a236716ff
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.