PL EN


2010 | 41 | 2 | 74-83
Article title

Psychological Aspects of Risk and Aggression among Motorcyclists – “Mad Max” Syndrome

Content
Title variants
Languages of publication
EN
Abstracts
EN
The primary objective of this study was the psychological examination of a group of Polish motorcyclists against a group of students and graduates of Technical Universities. This work poses a question regarding the differences in temperament, aggression and the level of risk between motorcyclists and the control group. The second question was whether it was possible to create a typology of Polish motorcyclists taking into account the variables describing risk, temperament and aggression. This study used the Pavlovian Temperamental Scale (Strelau, Zawadzki, 1998), Stimulating-Instrumental Risk Inventory, SIRI 2001 (Zaleśkiewicz 2001), Multifactor Risky Behavior Scale (Studenski 2004), Unhealthy behavior Inventory (Makarowski 2008) and the Buss and Perry Aggression Questionnaire (1992). The tests were performed on 267 motorcyclists and 188 students and graduates of Technical Universities. A number of important differences was observed between the motorcyclists and the control group. Motorcyclists had a higher level of mobility of nervous processes and higher degree of excitation at the lower level of inhibitory processes. In terms of the measured level of risk they also had a higher level of stimulating, instrumental and unhealthy risk, at the lower levels of physical, social, ethical and financial risk in relation to the control group. Cluster and confirmation analyses showed the existence of three sub-groups of motorcyclists: prevaricators, ones with a Mad Max syndrome, and adventurers. The confirmation analysis was carried out on an additional group of 243 motorcyclists.
Year
Volume
41
Issue
2
Pages
74-83
Physical description
Contributors
 • Institute of Psychology, University of Gdańsk, ul. Bażyńskiego 4, 80-952 Gdańsk
References
 • Anderson, C. A. and Bushman, B. J. (2002). Human Aggression.Annual Review of Psychology, 53, 27-51.
 • Ayara, A. (2006). Road Rage: Recognizing a psychological disorder.Journal of Psychiatry & Law, 34, 123-150.
 • Bąk, J. (2003).Wypadki drogowe a kształcenie młodych kierowców[Traffic accidents and training of young drivers]. Warszawa: Wydawnictwo Instytutu Transportu Drogowego.
 • Bąk, J., Bąk D., (2008). Środowiskowe i demograficzne uwarunkowania zachowań agresywnych kierowców [Environmental and demographic factors responsible for aggressive behaviors]. In W. M. Horst, G. Dahlke, (eds.),Bezpieczeństwo na drogach. Edukacja i diagnostyka kierującymi pojazdami[Road Safety - education and diagnostics of drivers], (pp. 9-26). Poznań: Wydawnictwo Instytutu Inżynierii Zarządzania Politechniki Poznańskiej.
 • Bąk, J. Bąk - Gajda, D. Uciska, M. (2008). Psychologiczne czynniki zachowań agresywnych w ruchu drogowym [Psychological factors in aggressive behavior in traffic],Zeszyty Naukowe ITS - Prace 2008, Nr 101, s. 37-45. Warszawa: Wydawnictwo Instytutu Transportu Samochodowego.
 • Buss, A., Perry, M. (1992), The Aggression Questionnaire.Journal of Personality and Social Psychology, 63, 452-459.
 • Buss, D. M. (1996).Ewolucja pożądania[The evolution of desire]. Gdańsk: Gdańskie Wydawnictwo Psychologiczne.
 • Buss, D. M. (2001).Psychologia ewolucyjna[Evolutionary psychology]. Gdańsk: Gdańskie Wydawnictwo Psychologiczne.
 • Buss, A. and Perry, M. (2010).Aggression Questionnaire.Retrieved May 27 fromhttp://amity.pl/kwestionariusz_agresji_is.doc
 • Britt, T. W. (2006). Attributions and personality as predictors of the road rage response.British Journal of Social Psychology, 45, 127-147.
 • Brzezinski, J. (1980).Elementy metodologii badań psychologicznych[Elements of the methodology of psychological research]. Warszawa: Państwowe Wydawnictwo Naukowe.
 • Cibor, R. (2008). Niektóre poznawcze i emocjonalne uwarunkowania zachowania się uczestników ruchu drogowego [Some cognitive and emotional determinants of behavior in traffic] In W. M. Horst, G. Dahlke G., (eds.),Bezpieczeństwo na drogach. Edukacja i diagnostyka kierującymi pojazdami[Road Safety - education and diagnostics of drivers], (pp.35-42). Poznań: Wydawnictwo Instytutu Inżynierii Zarządzania Politechniki Poznańskiej.
 • Fong, G., Forst, D. and Stansfed, S. (2001). Road Rage: A Psychiatric phenomenon?Social Psychiatry and Psychiatric Epidemiology, 36, 277-286.
 • Fudakowski S. (2004). Psychospołeczne uwarunkowania bezpiecznej jazdy dla współużytkowników dróg [Psychosocial determinants of safe driving for concurrent users of roads]. In E. Murczkiewicz, (eds.),Psychofizjologiczne aspekty wypadków drogowych. Materiały konferencyjne[Psychophysiological aspects of road traffic accidents. Conference materials.], (pp.127-136). Gdańsk: Fundacja Bezpieczeństwa w Ruchu Drogowym.
 • Jamroz, K. (2006). Teorie i modele stosowane w badaniach i działaniach prewencyjnych na rzecz bezpieczeństwa drogowego [Theories and models used in research and preventive measures for road safety].Zeszyty Naukowe Politechniki Gdańskiej, 603, 169-178.
 • Jamroz, K. (2008) Review of road safety theories and models,Journal of KONBiN, 1.
 • Jeżewska, M., I. Leszczynska, Syldatk J., Czerski W., (2004). Cechy osobowościowe, tempera- mentalne i psychomotoryczne u sprawców wypadków drogowych oraz kierujących pod wpływem alkoholu [The characteristics of personality, temperament and psychomotor perpetrators of road accidents and drivers under the influence of alcohol]. In E. Murczkiewicz, (ed.),Psychofizjologiczne aspekty wypadków drogowych: materiały konferencyjne[Psychophysiological aspects of road accidents. Conference materials], (pp. 7-28). Gdańsk: Fundacja Bezpieczństwa w Ruchu Drogowym.
 • Konarski R. (2009) Modele równań strukturalnych. Teoria i praktyka [Structural Equation Models. Theory and practice]. Warszawa: Państwowe Wydawnictwo Naukowe.
 • Konarski R.,Analiza Równań Strukturalnych- materiały kursowe[Structural Equation Analysis. Course materials]. University of Gdansk. Institute of Psychology. January-February 2010.
 • Krystek, R., Kastner, M. (2004). The National Programme GAMBIT as part of a traffic safety program of the European Union. In E. Murczkiewicz, (ed.),Psychophysiological aspects of road traffic accidents. Conference materials.Gdańsk: Fundacja Bezpieczeństwa w Ruchu Drogowym.
 • Laurence, J. (2004). Road Rage: Old Wine in a New Bottle.The Canadian Journal of Psychiatry / La Revue canadienne de psychiatrie, 49, 709-710.
 • Makarowski, R. (2008).Granice ryzyka. Paradygmat psychologiczny[The limits of risk. Psychological paradigm]. Kraków: Oficyna Wydawnicza "Impusl".
 • Makarowski, R. (2010).Ryzyko i stress w lotnictwie sportowym[The risk and stress in aviation sports]. Warszawa: Wydawnictwo Difin.
 • Mann, R. E., Zhao J., Stoduto G., Adlaf E., Smart R., Donovan J. (2007). Road Rage and Collision Involvement.American Journal of Health Behavior, 31, 384-391.
 • Marszał - Wisniewska, M. (1999).Siła woli i temperament[Strength of will and temperament]. Warszawa: Wydawnictwo Instytutu Psychologii PAN.
 • Parker, D. Manstead, A. Stradling, S. Reason, JT Baxter, HH (1992). Intention to commit driving violations: An application of the Theory of Planned Behavior,Journal of Applied Psychology, vol 77, 94-101
 • Stanisz, A. (2007).Przystępny kurs statystyki z zastosowaniem STATISTICA.PL na przykładach z medycyny Tom 1 (Basic Statistics) i 2 (Modele Liniowe i Nieliniowe).[Approachablecourse in statistics using STATISTICA PL and medical cases. Volumes 1 (Basic Statistics) i 2 (Linear and Non-linear Models)]. Kraków: StatSoft Polska.
 • Stanisz, A. (2008).Przystępny kurs statystyki z zastosowaniem STATISTICA.PL na przykładach z medycyny Tom 3. Analiza wielowymiarowe[Course in statistics using STATISTICA.PL and medicine. Volume 3. Multivariate Analyses]. Kraków: StatSoft Polska.
 • Strelau, J. (2006).Temperament jako regulator zachowania. Z perspektywy półwiecza badań.[Temperament as a regulator of behavior. From the perspective of half a century of research]. Gdańsk: Gdańskie Wydawnictwo Psychologiczne.
 • Strelau, J. and Zawadzki, B. (1998).Kwestionariusz Temperamentu PTS.Podręcznik. [PTS Temperament Questionnaire. Handbook]. Warszawa: Pracownia Testów Psychologicznych.
 • Studenski R. (2006).Wieloczynnikowa Skala Zachowań Ryzykownych (WSZR). Podręcznik.[Multifactor Risky Behavior Scale (WSZR)]. Handbook. Katowice: University of Silesia.
 • Studenski, R. (2007).Autodestruktywna motywacja zachowań ryzykownych. Kolokwia psychologiczne[Self-destructive motivation for risky behaviors]. Psychological Tests, 10.
 • Studenski, R. (2009).Ryzyko i ryzykowanie[Risk and risk it]. Katowice: Silesian University Press.
 • Szymanek, A. (2008). Risk acceptation principles in transport,Journal of KONBiN, 2.
 • Tarnowski, A. (2008). Temperament jako predykator zachowań kierowców [Temperament as a predictor of driver behavior]. In W. M. Horst, G. Dahlke, (eds.),Bezpieczeństwo na drogach. Edukacja i diagnostyka kierującymi pojazdami[Road Safety - education and diagnostics of drivers], (pp.137-144). Poznań: Wydawnictwo Instytutu Inżynierii Zarządzania Politechniki Poznańskiej.
 • Waszkowska, M. (2009). Temperament a poczucie stresu w ruchu drogowym [Temperament and the sense of stress on the road]. Medycyna Pracy, 60, 137-144.
 • Waszkowska, M. and Garczarek, A. (2008). Kim jest niebezpieczny kierowca? [Who is a dangerous driver?] In W. M. Horst, G. Dahlke, (eds.),Bezpieczeństwo na drogach. Edukacja i diagnostyka kierującymi pojazdami[Road Safety - education and diagnostics of drivers], (pp.239-248). Poznań: Wydawnictwo Instytutu Inżynierii Zarządzania Politechniki Poznańskiej.
 • Waszkowska, M. and Merecz, D. (2006). Psychological effects of participation in road accidents - a challenge for public health.Medycyna Pracy, 57, 479 - 484.
 • Zaleśkiewicz T. (2001),Kwestionariusz SIRI[SIRI 2001' Stimulating-Instrumental Risk Inventory]. Unpublished version.
 • Zaleśkiewicz, T. (2005).Przyjemność czy konieczność. Psychologia spostrzegania i podejmowania ryzyka[Pleasure or necessity. Psychology of perception risk]. Gdańsk: Gdańskie Wydawnictwo Psychologiczne.
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-594a7110-a7fd-4a85-ae8b-6b131894cdd6
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.