PL EN


2015 | 6 | 1 | 13-18
Article title

Review of market mechanism features of innovation support in agriculture industry in more
 economically developed countries: strategies for Russian Federation

Content
Title variants
PL
Przegląd cech mechanizmów rynkowych 
wspierających innowacje w rolnictwie w krajach
 bardziej rozwiniętych ekonomicznie: strategie dla Federacji Rosyjskiej
Languages of publication
EN
Abstracts
PL
W artykule przedstawiono przykłady wykorzystania mechanizmu rynkowego do wdrażania innowacji w rolnictwie w oparciu o doświadczenia krajów z rozwiniętą gospodarką. Omówiono metody zachęcające przedsiębiorstwa do prowadzenia działalności innowacyjnej. Przeanalizowano wpływ rządu na działalność innowacyjną przedsiębiorstw a także umorzeń podatkowych dla podmiotów zaangażowanych w badania i rozwój w sferze rolnictwa na przykładzie państw bardziej rozwiniętych ekonomicznie. Korzystając z wieloletniego doświadczenia tych państw, Federacja Rosyjska może znacząco przyspieszyć procesy innowacyjne w rolnictwie. Celem artykułu jest zaproponowanie sposobu przyspieszenia procesu wdrażania innowacji w rolnictwie Rosji.
EN
The article shows examples of market mechanism application of innovations implementation based on the experience of the countries with advanced economies. The analysis is based on the agriculture industry. In the article innovation activity encouragement methods are presented. Government’s influence on the companies’ innovation activity is analyzed as well as tax remissions of the companies involved in agriculture R&D in a series of advanced countries. By using this long-term overseas experience Russian Federation can greatly benefit to speed up its innovation processes in rural economy. The article’s aim is to suggest the way to speed up innovation process.
Year
Volume
6
Issue
1
Pages
13-18
Physical description
Contributors
author
  • Research University VNIIESH 123007, Russia, Moscow, Khoroshovskoe shosse, bld 35/2, construction 3
  • State Research University VNIIESH 123007, Russia, Moscow, Khoroshovskoe shosse, bld 35/2, construction 3
References
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-594e763a-2a68-4995-a5c9-d40e44f2aef9
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.