PL EN


2017 | 16 | 1 | 47-74
Article title

Wpływ przewodniczących Międzynarodowego Komitetu Olimpijskiego na przemiany w międzynarodowym ruchu olimpijskim po II wojnie światowej

Content
Title variants
EN
The Role of the IOC Presidents in the Transformation of the International Olympic Movement after World War II
Languages of publication
PL
Abstracts
PL
Okres powojenny, obejmujący ponad 70 lat, to znaczący, nie przerwany dziejowymi kataklizmami czas pracy, przemian i stałego rozwoju międzynarodowego ruchu olimpijskiego. Na obecną pozycje Międzynarodowego Komitetu Olimpijskiego (MKOl) we współczesnym świecie ogromny wpływ wywarli kolejni jego przewodniczący: Sigfrid Edström (1946–1952), Avery Brundage (1952–1972), Michael Morris lord Killanin (1972–1980), Juan Antonio Samaranch (1980–2001), Jacques Rogge (2001–2013) oraz Thomas Bach (od 2013 roku). Obiektywne porównanie ich dokonań jest niezwykle trudne i skomplikowane. Działali w różnych czasach, które niosły ze sobą zupełnie inne problemy i wyzwania. MKOl pod ich kierownictwem stopniowo przekształcał się z klubu dżentelmenów w korporację transnarodową. Wszyscy oni byli niewątpliwie wybitnymi osobowościami i rzeczywistymi przywódcami ruchu olimpijskiego, ale należeli raczej do środowiska sportowych technokratów niż wysublimowanych intelektualistów. Przewodniczący MKOl zdołali, co najważniejsze, ustrzec ruch olimpijski przed utratą jego jedności i zabezpieczyli ciągłość trwania igrzysk olimpijskich. Tym samym wszyscy oni przeszli do historii światowego sportu.
EN
The post-war period – over 70 years undisturbed by any historical cataclysms – has been a significant time of work, transformation and constant development of the international Olympic movement. Its current position in the world has beenshaped to a large extent by the successive IOC Presidents: Sigfrid Edstrom (1946–1952), Avery Brundage (1952–1972), Michael Morris lord Killanin (1972–1980), Juan Antonio Samaranch (1980–2001), Jacques Rogge (2001–2013) and Thomas Bach (from 2013). An objective comparison of their achievements is extremely difficult and complicated. They were active in different times which entailed completely different problems and challenges. The IOC under their leadership has gradually transformed from a gentlemen’s club into a transnational corporation. All of them were undoubtedly eminent personalities and real leaders of the Olympic movement. However, they were sports technocrats rather than sublime intellectuals. Still, the most important fact is that the Presidents of the IOC have managed to protect the Olympic movement from losing its unity and secured the continuity of the Olympic Games. That is how they went down in the history of sport.
Contributors
 • Szkoła Główna Turystyki i Rekreacji w Warszawie
References
 • Biografies des members du Comité International Olympique, Lausanne 1997.
 • Felsztiński J., Pribyłowski W., Korporacje zabójców. Rosja, KGB i prezydent Putin, przełożył C. Murawski, Warszawa 2008.
 • Gosper K., Karporaal G., An Olympic Life: Melbourne 1956 to Sydney 2000, St. Leonards 2000.
 • Hazan B., Olympic sport and Propaganda Games, Moscow 1980, New Brunswick 1982.
 • Hill Ch., Olympic Politics, Manchester 1992.
 • Hoberman J., The Olympic Crisis: Sport, Politics and Moral Order, New Rochelle 1986.
 • Jennings A., The Lords of the Rings, London 1992.
 • Jennings A., The New Lords of the Rings. Olympic Corruption and How to Buy Gold Medals, London 1996.
 • Keneth R., Making it happen: Peter Ueberroth and the 1984 Olympics, Santa Barbara 1986.
 • Lyberg W., Fabulous 100 years of the IOC. Facts-figures-and Much, Much More, Lausanne 1996.
 • Lyberg W., The Seventh Presidents of the IOC. Facts and Figures, Lausanne 1996.
 • Macfarlaine N., Sport and Politics: A World Divided, London 1986.
 • Marketing Matters, The Olympic Marketing Newsletter, July 2001.
 • Mayer O., A travers les anneaux olympique, Geneve 1960.
 • Miller D., Historia igrzysk olimpijskich i MKOl. Od Aten do Pekinu 1894–2008, uzupełniający rozdział Polski ruch olimpijski napisał K. Hądzelek, wyd. 2, Poznań 2012.
 • Miller D., Olympics Revolution. The Olympic Biography of Juan Antonio Samaranch, London 1994.
 • Miller N., One Hundred Years of Olympic Congresses 1894–1994: History, Objects, Achievements, Lausanne 1994.
 • Młodzikowski G., Olimpiady ery nowożytnej. Idea i rzeczywistość, wyd. 2 rozszerzone, Warszawa 1984.
 • My Olympic Years by Lord Killanin, London 1983.
 • Ronikier A., Międzynarodowy Komitet Olimpijski w nowym wieku, „Rocznik Naukowy Wyższej Szkoły Turystyki i Rekreacji w Warszawie”, Warszawa 2003, s. 81–84.
 • Sarantakes N., Dropping the Torch. Jimmy Carter the Olympic Boycott and the Cold War, New York 2011.
 • Schöbel H., The Four Dimensions of Avery Brundage, Leipzig 1968.
 • Senn A., Power, Politics and the Olympics Games, Champaigne 1999.
 • Shaikin B., Sport and Politics: The Olympics and the Los Angeles Games, New York 1988.
 • Słoniewski M., Bojkot igrzysk olimpijskich jako instrument polityki międzynarodowej w latach 1976–1988, Warszawa 2016.
 • Słoniewski M., Dodatkowe medale dla Seulu, [w:] Almanach III 1989/1990, Polski Komitet Olimpijski, Polska Akademia Olimpijska, Warszawa [b.r.w.], s. 149–153.
 • Słoniewski M., Olimpijski ombudsman (Szkic do politycznego portretu Juan Antonio Samarancha), [w:] Almanach III 1989/1990, Polski Komitet Olimpijski, Polska Akademia Olimpijska, Warszawa [b.r.w.], s. 130–137.
 • Słoniewski M., „Warszawska” sesja MKOl z 1937 r., [w:] Almanach II 1987/1988,
 • Polski Komitet Olimpijski, Polska Akademia Olimpijska, Warszawa [b.r.w.],
 • s. 57–59.
 • Ueberroth P., Levin R., Qiunn A., Made in America, London 1986. Walters G., Igrzyska w Berlinie. Jak Hitler ukradł olimpijski sen, przekład N. Radomski, Poznań 2008.
 • Yong Kim Un, The Greatest Olympics. From Baden-Baden to Seoul, Seoul 1990.
 • Прозуменщиков М., Большой спорт и большая политика, Москва 2004.
 • Романов Н., Tрудные дороги к Олимпу, Москва 1987.
 • Штейнбах В., Oоборотная сторона олимпийских медалей. История
 • Олимпийских игр в скандалах, провокациях, судейских ошибках
 • и курьёзах(2-e издание, исправленное и дополненное), Москва 2015.
Document Type
Publication order reference
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-594f9737-3581-41f1-9dbb-644a74474921
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.