PL EN


2018 | 54 | 3 | 5-36
Article title

Filozofia jako ćwiczenie duchowe. Coachingowy model uprawiania filozofii

Authors
Content
Title variants
EN
Philosophy as a spiritual exercise. The coaching paradigm of philosophy
Languages of publication
PL
Abstracts
EN
The claim that philosophy should be cultivated in a coaching style is the main thesis of this article. In the first part of the essay, I explain the distinction between a coaching (Socratic) paradigm and a scholastic (Aristotelian) paradigm of philosophy . In the second part , I present Frankl’s logotherapy as an example of Socratic or coaching philosophy. The coaching model of philosophy, neglected by mainstream philosophy, found its place in humanistic psychotherapy. Finally, the last section of the article contains some practical examples of coaching methods applied to the teaching of philosophy (epistemology).
Główną tezą tekstu jest uznanie tzw. modelu coachingowego za pierwotny i wciąż żywy sposób uprawiania filozofii. Twierdzę, że filozofia akademicka, która od kilku stuleci tkwi w tradycji scholastycznej, może być uprawiana w modelu coachingowym. W drugim paragrafie przedstawiam odróżnienie dwóch rodzajów filozofowania: Sokratejskiego – określonego w tekście mianem „coachingowego” – oraz Arystotelesowskiego, nazywanego tutaj „scholastycznym”. W trzecim paragrafie pokazuję, w jaki sposób Wiktor Frankl nawiązuje do coachingowej tradycji uprawiania filozofii w swojej praktyce terapeutycznej. W czwartym przedstawiam przykłady zastosowania modelu coachingowego w dydaktyce filozofii.
Year
Volume
54
Issue
3
Pages
5-36
Physical description
Contributors
  • Uniwersytet Opolski, Wydział Nauk Społecznych, Instytut Filozofii, Katowicka 89, 45–061 Opole, Poland
References
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-59527c31-8173-41b5-b23d-c93b4d4d27c7
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.