PL EN


2013 | 97 | 177-186
Article title

Bezpieczeństwo uczestników imprez masowych

Title variants
EN
The Safety of Visitors to Events
Languages of publication
PL
Abstracts
PL
Niniejsza publikacja jest poświęcona prawno-administracyjnym aspektom bezpieczeństwa imprez masowych. Przedstawia się zatem system prawnych warunków ochrony bezpieczeństwa uczestników tychże imprez oraz wątpliwości, co do zasadności i skuteczności obowiązujących w tym zakresie przepisów prawnych.
EN
This publication is dedicated to the legal-administrative aspects of security events. Represents, therefore, the legal system protect the security of the participants of these events, and doubts as to the legitimacy and effectiveness of existing environmental legislation.
Contributors
 • Uniwersytet Przyrodniczo-Humanistyczny w Siedlcach
References
 • 1. Bąk T., Imprezy masowe - obiekt aktów terrorystycznych, w: E. Ura i S. Pieprzny, Bezpieczeństwo imprez masowych, Rzeszów 2012.
 • 2. Chełmiński M., Impreza masowa musi być bezpieczna, Policja, "Kwartalnik kadry kierowniczej", Nr 4/2008, WSPol w Szczytnie
 • 3. Dąbrowski M., Gampf J., Imprezy masowe w aspekcie sytuacji kryzysowych - nowe rozwiązania organizacyjne i taktyczne, "Kwartalnik kadry kierowniczej", Nr 1-2/2003, Wyższa Szkoła Policji.
 • 4. Doliński M., Obsługa uczestników, Policja 997, Nr 4 (73), kwiecień 2011.
 • 5. Jedynak E., Organizacja systemu oraz tryb gromadzenia i przetwarzania informacji dotyczących bezpieczeństwa masowych imprez sportowych, w: pod red. E. Ury i S. Pieprznego, Bezpieczeństwo imprez masowych, Rzeszów 2012.
 • 6. Kamiński A., Majchrzak B., Bezpieczeństwo imprez masowych - Odpowiedzialność organizatora. Policja 997, sierpień 2012.
 • 7. Klejnowska M., Odpowiedzialność karna i ściganie sprawców przestępstw popełnionych na imprezach masowych na tle modelu praw karnego - uwagi teoretyczne i praktyczne, w: E. Ura i S. Pieprzny, Bezpieczeństwo imprez masowych, Rzeszów 2012.
 • 8. Kowalski J., Jurgiewicz M., Znaczenie bezpieczeństwa w kontekście imprez masowym - wybrane aspekty, w: pod red. E. Ury i S. Pieprznego: Bezpieczeństwo imprez masowych, Rzeszów 2012.
 • 9. Lipski S., Ryzyko i zarządzanie ryzykiem zagrożeń imprez masowych, w: pod red. E. Ury i S. Pieprznego, Bezpieczeństwo imprez masowych, Rzeszów 2012.
 • 10. Markiewicz M., Służby porządku publicznego w zabezpieczeniu imprez masowych, w: pod red. I. Nowickiej, Rocznik z bezpieczeństwa wewnętrznego i administracji, vol. 2, Szczytno 2011.
 • 11. Pankowska K., Bezpieczeństwo zawodów piłkarskich - rozwiązania techniczno- organizacyjne na stadionie śląskim, w: pod red. I. Nowickiej, "Rocznik z bezpieczeństwa wewnętrznego i administracji", Vol. 2 Szczytno 2011.
 • 12. Perek R., P. Cichoń P., Prawne aspekty zabezpieczenia imprez masowych, Wyd. Szkoły Policji w Katowicach 2010.
 • 13. Pieprzny S., Ura E., Udział organów administracji publicznej w zabezpieczeniu imprez masowych, w: E. Ura i S. Pieprzny, Bezpieczeństwo imprez masowych, Rzeszów 2012.
 • 14. Suski P., Zgromadzenia i imprezy masowe, Wyd. LexisNexis, Warszawa 2010.
 • 15. Rozporządzenie Prezydenta Rzeczypospolitej z 27 października 1933 r. - Prawo o publicznych przedsięwzięciach rozrywkowych, z późn. zm.
 • 16. Ustawa z 20 marca 2009 r. o bezpieczeństwie imprez masowych z późn. zm.
 • 17. Ustawa z 9 kwietnia 1968 r. o zezwoleniach na publiczną działalność artystyczną, rozrywkową i sportową, z późn. zm.
 • 18. Zarządzenie Ministra Kultury i Sztuk z 26 sierpnia 1968 r. w sprawie bezpieczeństwa publiczności oraz porządku i higieny w miejscach publicznej działalności artystycznej i rozrywkowej, z późn. zm.
 • 19. Zarządzenie Przewodniczącego Głównego Komitetu Kultury Fizycznej i Turystyki z 3 grudnia 1969 r. w sprawie organizowania i prowadzenia publicznej działalności sportowej, regulujące problematykę bezpieczeństwa tych imprez, z późn. zm.
Notes
PL
Pełny tekst artykułu umieszczono za zgodą wydawcy. Tekst ten jest również dostępny w Internecie na stronie Wydziału Zarządzania Uniwersytetu Przyrodniczo-Humanistycznego w Siedlcach.
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-595b8fab-584f-4650-b3f3-a487cca51999
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.