PL EN


Journal
2015 | 46 | 31-51
Article title

Ppor. Jan Siewiera „Wicher” Żołnierz Narodowych Sił Zbrojnych i Konspiracyjnego Wojska Polskiego

Selected contents from this journal
Title variants
EN
2nd Lieutenant Jan Siewiera “Wicher”. A soldier of the National Armed Forces and the Underground Polish Army
Languages of publication
PL
Abstracts
The article describes the history of second lieutenant Jan Siewiera “Wicher” (1922-1947), especially his underground activities. During World War II he served in the National Armed Forces where he graduated from an officer-cadet school and where he was a soldier of colonel “Czech’s” division (NN). In April 1945 he was arrested and sentenced to one year of imprisonment for his activities in the NSZ. After he left prison, he entered a division of the Underground Polish Army in the autumn of 1946, commanded by second lieutenant Alfons Olejnik “Babinicz”, in which he became deputy commander. After receiving severe wounds he died during interrogation by the officers of the UB (Department of Security). He was probably interred in Wieluń.
Journal
Year
Issue
46
Pages
31-51
Physical description
Contributors
References
 • Archiwum Instytutu Pamięci Narodowej Biuro Udostępniania i Archiwizacji Dokumentów w Warszawie 0207/7493, Zygmunt Kempa. 0363/206, Olejnik vel Orliński Alfons Tadeusz syn Jana ur. 5 III 1920 r. 2174/4885, Teczka akt personalnych żołnierza: major Doerffer Marian, imię ojca: Stefan, data urodzenia: 1914. 823/45, Akta w sprawie Siewiera Jan vel Karczewski Jan s. Stefana.
 • Archiwum IPN w Katowicach 011/31, t. 1, Sprawozdania dekadowe z pracy Ref. III MUBP w Częstochowie dot. likwidacji podziemia. 011/38, t. 1, Sprawozdania dekadowe z pracy śledczej MUBP w Częstochowie z pracy poszczególnych sekcji Ref. III MUBP w Częstochowie dot. zwalczania podziemia. 0181/199, Sztymala Bolesław s. Jana. 057/240, t. 1, Banda terrorystyczno-rabunkowa NSZ – grupa „Czecha” działająca na terenie pow. Częstochowa. 230/988, [teczka bez tytułu zawierająca dokumenty procesowe i materiały obciążające osoby sądzone w procesie razem z J. Świątkiem].
 • Archiwum IPN w Kielcach 8/317, Akta sprawy Świątka Jana s. Grzegorza, Świątek Sabiny c. Jana, Bogusa Eugeniusza s. Zygmunta, Bogus Genowefy c. Jana, Kiepury Czesława s. Jana. 30/114, Akta w sprawie Nr 31/47 oskarżonego Psika Stanisława. 30/403, Akta w sprawie Alfonsa Olejnika podejrzanego z art. 1, 4 par. 1a i 11 dekretu o ochronie państwa tj. o przynależność do NSZ, stworzenie placówki NSZ, nielegalne posiadanie broni i radia, pobieranie kontrybucji i słuchanie komunikatów radia londyńskiego.
 • Archiwum IPN w Łodzi 011/2427, Materiały dot.: Łużniak Adam. 030/279, Kontrrewolucyjna organizacja pod nazwą „Konspiracyjne Wojsko Polskie” w województwie łódzkim. 4/2, Archiwum KWP. 6/47, Akta sprawy Sr. 3/47 przeciwko: Wyrembak Jan i inni. 6/48, Akta sprawy przeciwko Alfons Olejnik. 6/66, Akta sprawy Sr. 194/47 przeciwko: Nowak Teodor i inni. 6/160 t.1, akta sprawy Sr 344/48 przeciwko: Żurek Jan i inni. 137/881, t. 1, Akta sprawy przeciwko Kromski Bolesław i inni. pf 10/329, Skorowidz 3 – spis osób aresztowanych po linii Wydziału III na rok 1947-1948 [PUBP] Wieluń. pf 10/372, Raporty-meldunki syt. dotyczące działalności band od 1950-1954 r. pf 12/432, Akta śledcze przeciwko Jan Wyrębak. pf 12/2016, Akta śledcze w sprawie przeciwko: Cierpiał Eugeniusz. pf 12/2090, Akta śledcze w sprawie przeciwko: Kardaś Władysław. pf 12/2222, Akta śledcze przeciwko Olejnik Alfons. pf 78/1, t. 1, materiały dotyczące nielegalnej organizacji KWP.
 • Archiwum IPN we Wrocławiu 09/1198, Charakterystyka nr 2/78 nielegalnej organizacji p.n. „Konspiracyjne Wojsko Polskie – KWP”. 00/14/1915, t. 1, [teczka bez tytułu dot. Zbigniewa Piątakiewicza].
 • Archiwum prywatne Zygmunta Kempy ps. „Zbyszko” Dokumenty prywatne Relacje i korespondencja w zbiorach autora: Korespondencja autora z Andrzejem Sikorskim. Relacje Andrzeja Sikorskiego z 22 V 2013, 20 II 2014, 23 IX 2014, 6 X 2014 Relacja Celiny Matyjaszczyk-Kiepury z 13 VII 2014 Relacja Ewy Świątek z 7 VIII 2011 Relacja Franciszka Świtonia z 31 X 2015 Relacja Genowefy Pąklak z 27 VIII 2015 Relacja Marka Pilarka z 27 VIII 2015 Relacja Janiny Tasarz z 7 VIII 2011 Relacja Julii Koniecznej z 27 VIII 2015 Relacja Kajetana Smolarka z 27 VIII 2015 Relacje Mariana Siewiery z 10 III 2011, 7 VIII 2011, 1 X 2011, 19 X 2013, 23 XI 2013, 1 XII 2013 Relacja Michała Świątka z 7 VIII 2011 Relacja Sabiny Świątek z 28 XII 2013, 20 II 2014 Relacja Teresy Wąż z 28 VIII 2015 Relacja Wandy Słabej z 27 VIII 2015 Relacja Weroniki C. z 13 VII 2013 Relacje Wincentego Solińskiego z 14 IV 2015, 28 VIII 2015 Relacja Władysława Jerząba z 7 VIII 2011 Relacja Władysława Tasarza z 7 VIII 2011 Relacja Zygmunta Kempy z 20 IX 2015
 • „Informacja monograficzna miejscowości Działoszyn i okolicy w latach 1939-1946”, oprac. Franciszek Jeżak, Franciszek Merdal, mps, Działoszyn 1979, w zbiorach rodziny Łakomych, Pamiętnik Józefa Kowalskiego „Torpedy”, w zbiorach rodziny Łakomych,
 • Pismo do mjr Jana Wybranowskiego „Radosza”, w zbiorach Leszka Żebrowskiego.
 • Borzobohaty Wojciech, „Jodła”. Okręg radomsko-kielecki AK 1939-1945, Warszawa 1988.
 • Gała Andrzej Wiktor, Niepodległościowe podziemie zbrojne Częstochowy i okolic 1944-1956, Częstochowa 1993.
 • Konspiracyjne Wojsko Polskie krypt. „Lasy – Bory” 1945-1946 (z dziejów niepodległościowego podziemia zbrojnego na ziemi częstochowsko-wieluńskiej). Oddział partyzancki Służby Ochrony Społeczeństwa „Jastrzębie” – „Oświęcim” dowodzony przez por. Alfonsa Olejnika „Babinicza”. Dokumenty, oprac. Andrzej Wiktor Gała, Wrocław 1999.
 • Informator o nielegalnych organizacjach i bandach zbrojnych działających w Polsce Ludowej w latach 1944-1956, Ministerstwo Spraw Wewnętrznych. Biuro „C”, Warszawa 1964.
 • Jasiak Ksawery, Działalność partyzancka Konspiracyjnego Wojska Polskiego, Wieluń–Opole 2008.
 • Jasiak Ksawery, Z dziejów Konspiracyjnego Wojska Polskiego, Radomsko 2010.
 • Jaskulski Włodzimierz „Wroniec”, O działalności niepodległościowej na Ziemi Wieluńskiej. 1939- 1953, Wieluń 1994.
 • Kołaciński Władyslaw „Żbik”, Między młotem a swastyką, Warszawa 1991.
 • Toborek Tomasz, Stanisław Sojczyński i Konspiracyjne Wojsko Polskie, Łódź 2007.
 • Pamięci Narodowych Sił Zbrojnych we Włoszczowskiem (praca zbiorowa), Włoszczowa 2011.
 • Konspiracja i opór społeczny w Polsce 1944-1956. Słownik biograficzny, [kom. red. Tomasz Balbus et al.], t. 2, Kraków 2004, Słowniki – Instytut Pamięci Narodowej, t. 3.
 • Atlas polskiego podziemia niepodległościowego 1944-1956, zespół red. Rafał Wnuk et al., oprac. haseł i pierworysów map Tomasz Balbus et al., Warszawa–Lublin 2007.
 • Bednarek Jerzy, Oddział Franciszka Olszówki „Otta”. Z dziejów powojennej konspiracji antykomunistycznej, „Pamięć i Sprawiedliwość” 2004, nr 1(5).
 • Bednarek Jerzy, Likwidacja oddziału Stanisława Panka „Rudego” i procesy jego żołnierzy przesądami wojskowymi, [w:] Wojskowy Sąd Rejonowy w Łodzi, red. Janusz Wróbel, Joanna Żelazko, Warszawa 2004, Konferencje IPN, t. 21.
 • Bednarek Jerzy, W kręgu Konspiracyjnego Wojska Polskiego. Oddział ppor. Alfonsa Olejnika „Babinicza”, „Romana” i jego likwidacja przez aparat bezpieczeństwa, „Zeszyty Historyczne WiN-u” 2005, nr 24.
 • Bednarek Jerzy, Zygmunt Lercel (1921–1950), agent Głównego Zarządu Informacji Wojska Polskiego, „Aparat Represji w Polsce w Polsce Ludowej 1944-1989” 2007, nr 1(5).
 • Lenczewski Tomasz, Skazany przez swoich, „Karta” 1992, nr 9.
 • Pięciak Wojciech, Mariana Siewiery morze za wzgórzem, „Tygodnik Powszechny” 2003, nr 44.
 • Szwagrzyk Krzysztof, Działania Wojsk Bezpieczeństwa Wewnętrznego województwa wrocławskiego przeciwko oddziałowi Franciszka Olszówki ps. „Otto”(23 grudnia 1945 – 23 lutego 1946 r.), „Aparat Represji w Polsce Ludowej 1944-1989” 2007, nr 1(5).
 • Forum Inne Oblicza Historii, [on-line:] https://forum.ioh.pl/viewtopic.php?p=460623 (30 VI 2015).
 • Noty biograficzne oficerów Brygady Świętokrzyskiej Narodowych Sił Zbrojnych, oprac. Czesław Brzoza, [on-line:] http://pka.bj.uj.edu.pl/~plok/portal/php/bs_nsz.php?ID=12581 (30 VI 2015).
 • Struktura terenowa i obsada Inspektoratów (Obszarów) i Okręgów NSZ do rozłamu, [on-line:] http:// www.dws-xip.pl/PW/formacje/pw2054.html (30 VI 2015).
 • Struktura terenowa i obsada personalna Dowództwa NSZ-AK od kwietnia 1944 r., [on-line:] http:// www.dws-xip.pl/PW/formacje/pw2056.html (30 VI 2015).
 • Wyrok wykonano, relacja Wincentego Solińskiego, [on-line:] http://www.kresy.pl/kresopedia,historia,ii-wojna-swiatowa?zobacz/wyrok-wykonano (30 IV 2015)
Document Type
Publication order reference
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-595c9817-151d-4ad1-9107-8637a6b1fc11
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.