PL EN


2014 | 63 (LXIII) | 4 | 157-163
Article title

Bilans transformacji: jedna czy wiele Polsk? - esej

Content
Title variants
Languages of publication
PL
Abstracts
Keywords
Year
Volume
Issue
4
Pages
157-163
Physical description
Dates
published
2014
Contributors
References
 • Burawoy M., 1999, Introduction, in: Burawoy M., Vendure K. (eds.), Uncertain Transition: Ethnographies of Change in the Postsocialist World, Lanham: Rowman and Littlefied.
 • Burawoy M., 2001, Neoclassical Sociology: From the End of Communism to the End of Classes, „American Journal of Sociology”, 106, 4, ss. 1099–1120.
 • Burawoy M., 2009, O socjologię publiczną: przemówienie prezydenckie z roku 2004, w: A. Manterys, J. Mucha (red.), przy współpracy M. Kaczmarczyka, Nowe perspektywy teorii socjologicznej: wybór tekstów, Kraków: Nomos, ss. 525–561.
 • Frysztacki K., 2009, Socjologia problemów społecznych, Warszawa: Wydawnictwo Naukowe Scholar.
 • Jarosz M., (red.), 2001, Manowce polskiej prywatyzacji, Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN, Instytut Studiów Politycznych PAN.
 • Jarosz M., 2004, Władza, przywileje, korupcja, Warszawa: Instytut Studiów Politycznych PAN.
 • Jarosz M., (red.), 2007, Transformacja. Elity. Społeczeństwo, Warszawa: Instytut Studiów Politycznych PAN.
 • Jarosz M., (red.), 2008a, Naznaczeni i napiętnowani: o wykluczeniu politycznym, Warszawa: Oficyna Naukowa, In-stytut Studiów Politycznych PAN.
 • Jarosz M., (red.), 2008b, Wykluczeni: wymiar społeczny, materialny i kulturowy, Warszawa: Instytut Studiów Poli-tycznych PAN.
 • Jarosz M., (red.), 2010, Polacy równi i równiejsi, Warszawa: Instytut Studiów Politycznych PAN.
 • Jarosz M., 2013, Samobójstwa: dlaczego teraz?, wyd. 3 zm., Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN.
 • Jarosz M., (red.), 2014, Polska europejska czy narodowa?, Warszawa: Instytut Studiów Politycznych PAN, Oficyna Naukowa.
 • Merton R.K., 1949, 1968, Social Theory and Social Structure, Glencoe, IL: The Free Press.
 • Mills C. Wright, 1985, Zawodowa ideologia patologów społecznych, w: J. Mucha, C.W. Mills, Warszawa: Wiedza Powszechna, ss. 185–201.
 • Rychard A., 2005, Rozproszona Polska: wstępna próba bilansu socjologicznego, w: H. Domański, A. Rychard, P. Śpiewak, Polska jedna czy wiele?, Warszawa: Wydawnictw TRIO.
 • Rychliński S., 2001, Lustracje społeczne, Warszawa: Instytut Polityki Społecznej Uniwersytetu Warszawskiego.
 • Tarkowska E., (red.), 2000, Zrozumieć biednego: o dawnej i obecnej biedzie w Polsce, Warszawa: Instytut Filozofii i Socjologii PAN.
 • Tarkowska E., (red.), 2002, Przeciw biedzie: programy, pomysły, inicjatywy, Warszawa: Oficyna Naukowa.
 • Tarkowska E., (red.), 2013, Dyskursy ubóstwa i wykluczenia społecznego, Warszawa: Wydawnictwo IFiS PAN.
 • Tilly Ch., 2009, Katalogi zdarzeń jako teorie, w: A. Manterys, J. Mucha (red.), przy współpracy M. Kaczmarczyka, Nowe perspektywy teorii socjologicznej: wybór tekstów, Kraków: Nomos, ss. 101–109.
 • Wallerstein I., 2000, The Essential Wallerstein, New York: The New Press.
 • Weber M., 1946, Science as Vocation, in: idem, From Max Weber, H.H. Gerth, C. Wright Mills (eds.) New York: Oxford University Press, ss. 129–156.
 • Weber M., 1949, The Methodology of the Social Sciences, H.H. Gerth, C. Wright Mills (eds.), New York: Free Press.
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-595de2eb-efb8-4379-a67a-cc1a2bbdd717
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.