PL EN


2011 | 29 | 79-89
Article title

Enigmatyczność posłańca w Jr 20,15‒17

Authors
Content
Title variants
EN
Mysteriousness of the Messenger in Jer 20,15‒17
Languages of publication
PL
Abstracts
PL
Figura „człowieka”, który przekazuje wiadomość ojcu o narodzinach syna – Jeremiasza jest w interpretacji problematyczna, gdyż człowiek ten nie zaciągnął żadnej winy wobec proroka, a został przez niego przeklęty. Tego rodzaju postępowanie mogło wiązać się z zakazem złorzeczenia ojcu lub matce (zob. Wj 21,17; Kpł 20,9) oraz zakazem bluźnienia Bogu (zob. Wj 22,27; Kpł 24,10‒16). Nie mogąc bezpośrednio złorzeczyć tym, którzy powołali go do życia, prorok czyni to pośrednio wobec tego, który ogłosił wiadomość o jego narodzinach. Posłaniec może być również uosobieniem samego Jeremiasza. Obydwaj głosili prawdę – dobrą nowinę. Obydwóm groziła za to śmierć. Żaden z nich nie zaciągnął winy wobec tych, którzy zagrażali ich życiu.
EN
The figure of ‘the man’, who gives Jeremiah’s father a message about son’s birth, is in the interpretation problematic as this man was not at fault to the prophet, yet he was cursed by him. This kind of behavior could be connected with a ban on cursing mother or father (see Exod 21,17; Lev 20,9) and a ban on blaspheming against God (see Exod 22,27; Lev 24,10‒16). Jeremiah being unable to curse directly those who have called him into being, indirectly does it towards the person, who has announced his birth. This messenger may also be a personification of Jeremiah. As they both promulgated the truth-the Good News and could be sentenced to death. None of them was against those who were threatening their lives.
Year
Issue
29
Pages
79-89
Physical description
Contributors
author
 • Wyższe Śląskie Seminarium Duchowne Katowice
References
 • IV Księga Ezdrasza, w: Apokryfy Starego Testamentu, oprac. R. Rubinkiewicz, Warszawa 2000, s. 372‒404.
 • Barbiero G., Le ultime due confessioni di Geremia nel contesto dei cap. 18‒20, Roma 2008‒2009 (mps).
 • Bright J., Jeremiah. A New Translation with Introduction and Commentary, New York – London – Toronto – Sydney – Auckland 1965.
 • Clines D. J. A., Gunn D. M., Form, Occasion and Redaction in Jeremiah 20, „Zeitschrift für die Alttestamentliche Wissenschaft” 1976, nr 88, s. 390‒409.
 • Fischer G., Jeremia 1‒25, Freiburg – Basel – Wien 2005.
 • Fuchs G., Die Klage des Propheten. Beobachtungen zu den Konfessionen Jeremias im Vergleich mit den Klagen Hiobs (Erster Teil), „Biblische Zeitschrift” 1997, nr 41, s. 212‒228.
 • Fuchs G., «Du bist mir zum Trugbach geworden.» Verwandte Motive in den Konfessionen Jeremias und den Klagen Hiobs (Zweiter Teil), „Biblische Zeitschrift” 1998, nr 42, s. 19‒38.
 • Feinberg C. L., Jeremiah, w: Isaiah. Jeremiah. Lamentations. Ezekiel, red. F. E. Gaebelein, Grand Rapids 1986, s. 355‒691.
 • Hillers D., Treaty-Curses and the Old Testament Prophets, Rome 1964.
 • Holladay W. L., Jeremiah 1. A Commentary on the Book of the Prophet Jeremiah. Chapters 1‒25, Philadelphia 1986.
 • Homer, Iliada, Wrocław 2004.
 • Lundbom J. R., The double curse in Jeremiah 20,14‒8, „Journal of Biblical Literature” 1985, nr 104, s. 589‒600.
 • Magonet J., Jeremiah’s last confession: structure, imagine and ambiguity, „Hebrew Annual Review” 1987, nr 11, s. 303‒317.
 • O’Connor K. M., The Confessions of Jeremiah: Their interpretation and role in chapters 1‒25, Missoula 1988.
 • Prijs L., Jeremia XX 14 ff.: Versuch einer neuen Deutung, „Vetus Testamentum” 1964, nr 14, s. 104‒108.
 • Rudolph W., Jeremia, Tübingen 1968.
 • Sofokles, Król Edyp, w: Sofokles, Antygona. Król Edyp. Elektra, Wrocław 2004, s. 215‒354. Stachowiak L., Księga Jeremiasza. Wstęp – przekład z oryginału – komentarz, Poznań 1967.
 • Wilk J., Wierzyć Bogu, Kraków 2011.
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-595e451e-3096-4e30-ba82-129a5f80a673
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.