Full-text resources of CEJSH and other databases are now available in the new Library of Science.
Visit https://bibliotekanauki.pl

PL EN


2007 | 1 | 151-168

Article title

Transmisja międzypokoleniowa postaw wobec seksualności

Authors

Content

Title variants

EN
Intergeneration transmission attitudes towards sexuality

Languages of publication

PL

Abstracts

PL
W niniejszym artykule przedstawiony został mechanizm transmisji międzypokoleniowej w odniesieniu do procesu kształtowania się postaw wobec seksualności. Jego zasadniczym celem było zaprezentowanie wyników badań zmierzających do wykrycia związków (bądź ich braku) występujących pomiędzy postawami rodziców wobec seksualności a postawami ich dzieci dotyczącymi tego samego aspektu. Z tego powodu, po krótkim, teoretycznym omówieniu definiowanych zmiennych, opisano procedurę badawczą oraz uzyskane efekty pracy.

Keywords

Year

Issue

1

Pages

151-168

Physical description

Contributors

 • Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy

References

 • Adamski F. (2002). Rodzina — wymiar społeczno-kulturowy. Kraków: Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego.
 • Aronson E., Wilson T. D., Akent R. M. (1997). Psychologia społeczna. Serce i umysł. Poznań: Wydawnictwo Zysk i Spółka.
 • Beisert M. (1991). Seks twojego dziecka. Poznań: Zakład Wydawniczy Domke.
 • Brannon L. (2003). Psychologia rodzaju. Kobiety i mężczyźni: podobni czy różni. Gdańsk: GWP.
 • Brzeziński J. (1997). Metodologia badań psychologicznych. Warszawa: PWN.
 • Czapów Cz. (1968). Rodzina a wychowanie. Warszawa: Instytut Wydawniczy „Nasza Księgarnia”.
 • Dyczewski L. (2003). Rodzina twórcą i przekazicielem kultury. Lublin: Towarzystwo Naukowe KUL.
 • Grabowska M. (1989). Międzypokoleniowy przekaz postaw i wartości. W: S. Nowak (red.), Ciągłość i zmiana tradycji kulturowej. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN
 • Grodzka-Mazur E. (2003). Rodzina i dziecko. Ciągłość i zmiana transmisji dziedzictwa kulturowego w przestrzeni pogranicza. W: J. Nikitorowicz, J. Halicki, J. Muszyńska (red.), Międzygeneracyjna transmisja dziedzictwa kulturowego. Społeczno-kulturowe wymiary przekazu. Białystok: Trans Humana.
 • Harris J. R. (1998). Geny czy wychowanie. Warszawa: Jacek Santorski & CO Wydawnictwo.
 • Imieliński K. (1984). Seksuologia kulturowa. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN.
 • Kawula S., Brągiel J., Janke A. W. (2002). Pedagogika rodziny. Toruń: Wydawnictwo Adam Marszałek.
 • Kon I. S. (1984). Historyczno-etnograficzne aspekty seksuologii. W: K. Imieliński (red.), Seksuologia kulturowa. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN.
 • Konarzewski K. (2000). Jak uprawiać badania oświatowe. Metodologia praktyczna. Warszawa: WSiP.
 • Kozakiewicz M. (1985). Młodzież wobec seksu, małżeństwa i rodziny. Perspektywa europejska. Warszawa: Instytut Wydawniczy Związków Zawodowych.
 • Leppert R. (2002). Młodzież — świat przeżywany i tożsamość. Studia empiryczne nad bydgoskimi licealistami. Kraków: Oficyna Wydawnicza „Impuls”.
 • Łobocki M. (2003). Metody i techniki badań pedagogicznych. Kraków: Oficyna Wydawnicza „Impuls”.
 • Łobocki M. (1999). Wprowadzenie do metodologii badań pedagogicznych. Kraków: Oficyna Wydawnicza „Impuls”.
 • Marody M. (1976). Sens teoretyczny a sens empiryczny pojęcia postawy: analiza metodologiczna zasad doboru wskaźników w badaniach nad postawami. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN.
 • Mądrzycki T. (1977). Psychologiczne prawidłowości kształtowania się postaw. Warszawa: WSiP.
 • Mika S. (1972). Wstęp do psychologii społecznej. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN.
 • Mucha J., Szacki J., Ziółkowski M., Kubiak H., Lisowski G., Frieschke K. W. (2002). Encyklopedia socjologii, tom IV. Warszawa: Oficyna Naukowa.
 • Nowak S. (1973). Teorie postaw. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN.
 • Obuchowska I. (2003). Adolescencja. W: B. Harwas-Napierała, J. Trempała (red.), Psychologia rozwoju człowieka. Charakterystyka okresów życia człowieka. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN.
 • Pilch T., Bauman T. (2001). Zasady badań pedagogicznych. Strategie ilościowe i jakościowe. Warszawa: Wydawnictwo Akademickie „Żak”.
 • Rostowska T. (1995). Niektóre uwarunkowania transmisji międzypokoleniowej w rodzinie. Kwartalnik Polskiej Psychologii Rozwojowej, 1, s. 16.
 • Rostowska T. (1991). Rozwojowe aspekty transmisji międzypokoleniowej. W: Z. Tyszka (red.), Stan i przeobrażenia współczesnych rodzin polskich. Wydano nakładem CPBP 09.02.
 • Stasiak J. (2005). Transmisja międzypokoleniowa postaw wobec seksualności. Maszynopis pracy dyplomowej przygotowanej pod kierunkiem dr Magdaleny Grabowskiej (praca niepublikowana). Bydgoszcz.
 • Stefańska-Klar R. (2003). Późne dzieciństwo. Młodszy wiek szkolny. W: B. Harwas-Napierała, J. Trempała (red.), Psychologia rozwoju człowieka. Charakterystyka okresów życia człowieka. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN.
 • Szmatka J. (1989). Małe struktury społeczne. Wstęp do mikrosocjologii strukturalnej. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN.
 • Tchorzewski A. (red.) (1993). Wychowanie w kontekście teoretycznym. Bydgoszcz: Wydawnictwo Uczelniane WSP.
 • Tyszka Z. (2003). Rodzina we współczesnym świecie. Poznań: Wydawnictwo Naukowe PWN.
 • Tyszka Z. (1979). Socjologia rodziny. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN.
 • Zaczyński S. (1997). Praca badawcza nauczyciela. Warszawa: WSiP.

Document Type

Publication order reference

Identifiers

YADDA identifier

bwmeta1.element.desklight-59600340-8e99-4317-94b4-84a17d0eb55f
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.