PL EN


2013 | 33 | 131-150
Article title

Regulacja urodzeń a przemiany społeczno‑gospodarcze w Chińskiej Republice Ludowej

Content
Title variants
EN
Birth control and social and economical changes in People’s Republic of China
Languages of publication
PL
Abstracts
PL
Artykuł pokazuje, jak duży wpływ na przeludnienie Chin wywierają tradycja i dawna polityka byłych przywódców partyjnych (w szczególności Mao Tse-tunga). Tradycja ma wpływ na model rodziny w szczególności na terenach wiejskich, gdzie mieszka około 75% ludności trudniącej się pracą na roli, gdzie wielodzietne rodziny mają większe szanse przetrwania. Należy, zreformować myśl światopoglądową Chińczyków oraz rozwinąć miasta i przemysł, ażeby zmniejszyć liczbę ludności zatrudnionej w rolnictwie i mieszkającej na wsi. Przeludnienie Chin jest problemem globalnym, a Chiny bez pomocy finansowej od państw zachodnich szybko nie poradzą sobie z rosnącą liczbą ludności. Należy dopilnować, by państwa zachodnie regularnie wpłacały środki finansowe na Fundusz Ludnościowy.
EN
This article indicates that the big influence on the overpopulation of China have traditions and previous policies of former party leaders (especially Mao Tse‑tung). Tradition has the crucial influence over family model in particular in rural areas, where about 75% of the population live. Taking the social changes into account large families have a greater possibility of survival especially in the country. People should reform worldview thought of Chinese. This is important for the development of cities and industry – reduce the group of people employed in agriculture and living in rural areas. Overpopulation has become a global problem in China. China without financial aid from the Western countries it will be difficult to cope with a growing population.
Year
Issue
33
Pages
131-150
Physical description
Contributors
 • Wydział Humanistyczny Uniwersytet Warmińsko‑Mazurski Olsztyn
References
 • Amnesty International, Chiny - nikt nie jest bezpieczny. Polityczne represje i nadużycia władzy w latach dziewięćdziesiątych., pod red. K. Brodackiej i B. Stanisławskiego, Warszawa 1997.
 • Bolesta A., Chiny w okresie transformacji. Reformy systemowe, polityka rozwojowa i państwowe przedsiębiorstwa, Warszawa 2006.
 • Callaway A., Death children in China, Washington 2000.
 • Chandrasekhar S., Abortion in a crowded world: the problem of abortion with special reference to India, Washington 1974.
 • Chazan B., Somatyczne następstwa aborcji, w: Aborcja- przyczyny, następstwa, terapia, pod red. B. Chazana i W. Simona, Wrocław 2009.
 • Chu L. L., Planned birth campaigns in China, 1949-1976, Honolulu 1978 .
 • Folsom R. H., Minan J. H., Law in the People’s Republic of China: commentary, readings and materials, Dordrecht 1989.
 • Greenhalgh S., Cultivating global citizens: population in the rise of China, Cambridge 2010.
 • Howe Ch., Kueh Y. Y., Ash R., China’s Economic Reform. A study with documents, London 2003.
 • http://globaleconomy.pl/content/view/95/27/
 • http://theseoultimes.com/ST/?url=/ST/db/read.php?idx=7333
 • http://www.bjreview.com/print/txt/2007-09/30/content_78586.htm
 • http://www.civitas.edu.pl/pub/mediaOnas/2007/gazeta_bankowa_2007_12_10_fundusze_bezpieczenstwa_2_pdf2%5B1%5D.pdf
 • http://www.wnp.pl/wiadomosci/chinski-problem-z-bezrobociem,44853.html
 • http://wyborcza.pl/1,86680,3862106.html
 • Jing-Bao N., Behind the silence: Chinese voices on abortion, Lanham 2005.
 • Jing-Bao N., Chinese voices on abortion, Oxford 2005.
 • Languin L., Breaking through: the birth of China`s opening-up Policy, Oxford 2009.
 • Łoziński K., Piekło Środka: Chiny a prawa człowieka, Gdańsk 2000.
 • Michałowska G., Kulturowe uwarunkowania praw człowieka, „Stosunki Międzynarodowe” 2008, nr 1-2.
 • Morton W. S., Lewis Ch. M., Chiny. Historia i kultura, Kraków 2007.
 • Olson P. G., The Changing Role of the Elderly In the People’s Republic of the China, w: The graying of the world: who will care for the frail elderly?, red. L.K. Olson, Binghamton 1994.
 • Picquart P., Imperium chińskie. Historia i teraźniejszość chińskiej diaspory, Warszawa 2006.
 • Pimpaneau J., Chiny. Kultura i tradycje, Warszawa 2001.
 • Rocca J. L., Old working class, new working class: reforms, labour crisis and the two faces of conflicts in Chinese urban areas, w: China today: economic reforms, social cohesion and collective identities, red. T. Fisac i L. Fernandez-Stembridge, London 2003.
 • Scharping T., Birth control in China, 1949-2000 : population policy and demographic development, New York 2003.
 • Schooyans M., Aborcja a polityka, Lublin 1991.
 • Stark B., International family law: an introduction, Padstow 2005.
 • Starzyk K., Przemiany gospodarcze ChRL w procesie reform, w: Chiny. Przemiany państwa i społeczeństwa w okresie reform 1978-2000, red. K. Tomala, Warszawa 2003.
 • Tomala K., Planowanie rodziny warunkiem modernizacji kraju, w: Chiny. Przemiany państwa i społeczeństwa w okresie reform 1978-2000, red. K. Tomala, Warszawa 2003.
 • Tsai W., New trends in marriage and family in mainland China: Impacts from the four modernizations campaign, w: Changes in China: party, state, and society, red. S.C. Leng, Boston 1989.
 • Uniwersalny system ochrony praw i wolności człowieka Organizacji Narodów Zjednoczonych, wybór i oprac. Bocian B., Ożóg-Radew M., Siedlce 2003.
 • Wang G. T., China`s population: problems, thoughts and Policies, Aldershot 1999.
 • Wu Z., Youth unemployment in urban China, w: China in the World Economy, red. Z. Wu, New York 2009.
 • Zwoliński A., Chiny. Historia i teraźniejszość, Kraków 2007.
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-5965d87c-e914-44a7-8ace-7ca638aaf17a
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.