PL EN


2012 | 2 | 199-216
Article title

Socjologiczny obraz subkultur skinheadów i punków - jedność wewnętrzna i ścieranie się przeciwieństw (część druga)

Content
Title variants
EN
A Sociological Sketch of Skinhead and Punk Subcultures Internal Unanimity- Mutual Animosity (part 2)
Languages of publication
PL
Abstracts
PL
Punktem wyjścia artykułu jest następujący problem badawczy: Jaki występuje poziom identyfikacji członków subkultur skinheadów i punków z własną grupą odniesienia oraz jaki przejawiany jest stosunek do subkultury konkurencyjnej? Materiał empiryczny został zgromadzony na podstawie arkusza do ukierunkowanego wywiadu z dyspozycjami według „życiorysu kierowanego” (po 5 stenogramów wywiadów ze skinheadami i punkami). Odwołujemy się więc tylko materiału jakościowego oraz takiej analizy i wyjaśniania (eksplikacji). Z porównawczego ujęcia analitycznego i syntetycznego treści wypowiedzi odnoszących się do własnej subkultury wynika bardzo duża jedność wewnętrzna, a tym samym pełna identyfikacja z ideologią i celami własnej grupy odniesienia. Natomiast porównawcze „zderzenie” treści wypowiedzi odnoszących się do subkultury konkurencyjnej wskazuje na wzajemnie negatywny odbiór i identycznie negatywną ocenę. Z dziesięcioletniej retrospektywy okazuje się, że nie zanikły wzajemna niechęć i uprzedzenia – skinhead jest nadal wrogo nastawiony do punka i odwrotnie
EN
The initial startup of this paper was the following issue: in which way and to what degree do members of the skinhead and punk subcultures identify with their respective peergroups and how do they express their attitude toward the rival subculture? The empirical material was gathered with the help of a closedended questionnaire survey (guided interview) with questiontypes of the “normalized biography”, based on interview shorthand report s from punks and skins (five each). Our analysis and the subsequent processing of gathered data is based on qualitative research only. The comparison of the analytical and synthetical contents of these interviews concerning the respective subculture indicates an internal closeness and a fullscale identification of the group members with the ideology and the objectives of their respective peergroup. The comparison of the attitudes towards the rival subculture reveals a mutual negative perception and evaluation. From a decade’s retrospective we can assess that animosity and prejudice between skinheads and punks did all but disappear- they remain mutual fiends now as ever.
Year
Issue
2
Pages
199-216
Physical description
Contributors
 • Wyższa Szkoła Informatyki i Ekonomii TWP w Olsztynie
 • Wyższa Szkoła Informatyki i Ekonomii TWP w Olsztynie
References
 • Badania empiryczne w socjologii, t. II, [wybór] M. Malikowski, M. Niezgoda, Wydawnictwo Wyższej Szkoły Społeczno-Gospodarczej, Tyczyn 1997.
 • Metody badań socjologicznych, [wybór] S. Nowak, PWN, Warszawa 1965.
 • Rosenthal Georg, Rekonstrukcja historii życia. Wybrane zasady generowania opowieści w wywiadach biograficznonarracyjnych, [w:] Metoda biograficzna w socjologii, [red.] J. Włodarek, M. Ziółkowski, Wydawnictwo UAM, Poznań 1993.
 • Silverman David, Interpretacja badań jakościowych, PWN, Warszawa 2009.
 • Silverman David, Prowadzenie badań jakościowych, PWN, Warszawa 2008.
 • Sosnowski Adam, Walkowiak Jerzy, Przystosowanie młodzieży, t. I, Wydawnictwo IFiS PAN – STN, Szczecin 1987.
 • Sosnowski Adam, Różnorodność życia społecznego, Wydawnictwo ZSB, Szczecin 2000.
 • Sosnowski Adam, Tożsamość regionalna, narodowa, europejska – poziomy współczesnej społecznej identyfikacji Polaków. Spojrzenie socjologa, Wydawnictwo WSIiE TWP, Olsztyn 2008.
 • Sosnowski Adam, Wiedza o społeczeństwie, Wydawnictwo WSAP, Szczecin 1997.
 • Szacki Jerzy, Historia myśli socjologicznej, PWN, Warszawa 2002.
Document Type
Publication order reference
Identifiers
ISSN
2084-1140
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-5969c982-66bc-4848-b169-9e99346284d1
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.