PL EN


2012 | 1 | 135-144
Article title

POTRZEBA POSŁUGIWANIA SIĘ JĘZYKIEM ANGIELSKIM W PRACY ZAWODOWEJ A MOTYWACJA DO JEGO NAUKI

Content
Title variants
EN
THE NECESSITY OF USING ENGLISH IN PROFESSIONAL WORK VERSUS MOTIVATION TO LEARNING THE LANGUAGE
Languages of publication
PL EN
Abstracts
PL
Artykuł dotyczy potrzeby posługiwania się językiem angielskim w pracy zawodowej, a motywacją do jego nauki u osób studiujących na kierunkach: Informatyka i Turystyka. Na podstawie przeprowadzonych badań ankietowych autorka artykułu analizuje czynniki wpływające na motywację do nauki języka angielskiego i charakteryzuje wymogi wpływające na konieczność komunikowania się w języku angielskim w życiu zawodowym absolwentów wymienionych kierunków.
EN
The article focuses on the necessity to use English in professional life and motivation to learn it among students studying Information Technology and Tourism. On the basis of questionnaire results the author analyses factors influencing motivation and specifies why the necessity to communicate in English is essential for graduates of the mentioned fields of studies in their professional life.
Year
Issue
1
Pages
135-144
Physical description
Dates
published
2012-06-10
Contributors
  • Wyższa Szkoła Gospodarki w Bydgoszczy
References
  • Brown H.D., Principles of English language learning and teaching, Pearson Education Limited 2000.
  • Gajek E., Nauczanie języków obcych online, "E-mentor" 2004, nr 2 (4), SGH Warszawa.
  • Harmer J., The Practice of English language teaching, Pearson Education Limited 2001.
  • Komorowska H., Metodyka nauczania języków obcych, Fraszka Edukacyjna, Warszawa 2009.
  • Ledzińska M., Czerniawska E., Psychologia Nauczania. Ujęcie poznawcze, PWN, Warszawa 2011.
  • Oleś P.K., Psychologia człowieka dorosłego, PWN, Warszawa 2011.
  • Strona Internetowa Komisji Europejskiej, http://ec.europa.eu/education/languages/eu-language-policy, stan z dnia 21.05.2010.
  • Strona Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego, http://www.nauka.gov.pl/nc/szkolnictwo-wyzsze/standardy-ksztalcenia/, stan z dnia 13.04.2012.
  • Wiliams M., Burden R., Psychology for Language Teachers, Cambridge University Press 1997.
Document Type
Publication order reference
Identifiers
ISSN
1895-197X
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-5979bec8-cce0-4ce9-a86e-a9b8270a2c1a
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.