PL EN


2009 | 5 | 381-390
Article title

Technologia informacyjna i przedsiębiorczość w szkoleniu kandydatów na kierowców

Content
Title variants
Languages of publication
PL
Abstracts
EN
The article discusses the role of enterprise and Information technology in the trainingcandidates for driving instructors.The necessary of using the Information technology during the training was pointed out.Also, the influence of Information Technologies on the basic teaching methods, like principleof visual method and connections between theories and practice, was quoted.It underlines the role of instructor in process of new drivers’ education. The necessity ofcreation a new teaching model was pointed out. The article also emphasizes the importance of enterprise and information technology in theself-training for candidates for drivers and instructors; it also shows the drivers and instructorsas representatives of information society.
Contributors
  • Zespół Szkół im. St. Staszica w Gąbinie, Polska
References
  • Bogacka-Osińska B., Królicka E., 2000, Program nauczania dla gimnazjum. Wychowanie komunikacyjne,numer dopuszczenia DKW-4014-129/2000, WSiP, www.wsip.com.pl/index.php/ wsip_site/content/download/3405/26716/file/wychowanie_komunikacyjne_gim.pdf,
  • Chrzanowska E., Starzec K., Wojtal B, 2008, Będę bezpiecznym kierowcą, Przedszkole nr 6, Tychy, program autorski, www.przedszkola.edu.pl/_publikacje07/bezpieczny_kierowca.doc
  • Janczewski J., 2005, Kryteria i miary oceny przedsiębiorczości małej firmy [w:] Z. Zioło, T. Rachwał (red.), Przedsiębiorczość a współczesne wyzwania cywilizacyjne, Przedsiębiorczość – Edukacja nr 1,Wydawnictwo „MiWa”, Akademia Pedagogiczna im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie, Kraków.
  • Oleński J., 1997, Standardy informacyjne w gospodarce, Wydawnictwa Uniwersytetu Warszawskiego,Warszawa.
  • Sysło M.M. (a) 2008, Szkolny leksykon informatyczny, http://www.wsipnet.pl/cgi-bin/sli/sas.cgi?r=1045&p=50c9.1&version.typ=2&f=DOC
  • Sysło M. M. (b) 2008, Szkoła jako instytucja ustawicznego kształcenia i związana z tym rola technologii informacyjnej, http://www.wsipnet.pl/dane/pliki/kluby/8//LLL%20-%20Krakow.pdf
  • Wspomaganie zarządzania firmą komunikacyjną przy pomocy systemu Municom.premium, materiały reklamowe, 2008, Przedsiębiorstwo Zastosowań Informatyki TARAN sp. z o.o., Mielec
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-597d50f9-c355-4a0f-8336-0e4601f1a77d
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.