PL EN


2014 | 1(46) | 101-107
Article title

Mobbing - przyczyny, konsekwencje, aspekty prawne

Content
Title variants
EN
Mobbing - causes, consequences, legal aspects
Languages of publication
PL
Abstracts
PL
Celem niniejszego artykułu jest próba przybliżenia przyczyn, konsekwencji i aspektów prawnych związanych z mobbingiem. Bez wątpienia bardzo ważną rolę pełni edukacja społeczeństwa na temat tego nieetycznego zjawiska. W szczególności wymagają jej następujące obszary: przeciwdziałanie, radzenie sobie i rozpoznawanie działań o charakterze mobbingu. Pracownicy nadal niechętnie ujawniają fakt, że doświadczyli mobbingu w środowisku pracy. Niewątpliwie jest to spowodowane brakiem wiedzy na jego temat, poczuciem wstydu oraz strachu.
EN
The purpose of this article is to attempt to approximate the causes, consequences and legal aspects of bullying. Without a doubt a very important role to educate society about this unethical phenomenon. In particular, the education required in the following areas: preventing, coping and appraisal activities as bullying. Workers still reluctant to disclose the fact that experienced harassment in the workplace. Undoubtedly, this is due to lack of knowledge about it, a sense of shame and fear.
Year
Issue
Pages
101-107
Physical description
Contributors
  • Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach
References
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-598016fe-efc7-40c6-a64d-22580e70a280
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.