PL EN


2018 | 39 | 1 | 33-44
Article title

Kościół w świecie wirtualnym. Artykuł dyskusyjny

Content
Title variants
EN
The Church in the Virtual World: Article Discussion
Languages of publication
PL
Abstracts
PL
W artykule zaprezentowane są aktualne problemy Kościoła związane z komunikacją medialną. Kościół wypełnia swoją misję w świecie realnym. Znakiem czasów współczesnych jest powstanie świata wirtualnego. Teologia pastoralna poszukuje odpowiedzi na pytanie: w jaki sposób Kościół może wypełniać swoja misję pastoralną w świecie wirtualnym? Współpraca Kościoła z mediami powinna być oparta na prawdzie. Główne zadanie Kościoła w świecie wirtualnym to budowanie wspólnoty kościelnej. Natomiast chrześcijanie powinni wykorzystywać swoją wiarę do odnowy życia codziennego.
EN
The article presents the Church’s current problems associated with social communication media. The Church fulfils its mission in the real world. A sign of the modern times is the emergence of the virtual world. Pastoral theology is looking for answers to the question how the Church can fulfil its mission of pastoral ministry in the virtual world. The Church’s cooperation with the media should be based on the truth. The main task of the Church in the virtual world consists in building the ecclesial community. In turn, Christians should use their faith to revitalize their daily life.
Year
Volume
39
Issue
1
Pages
33-44
Physical description
Dates
published
2018-03-31
References
 • Balthasar, Hans Urs von. 1985. Modlitwa chrześcijańska. Communio, 5, 17-28.
 • Chrześcijaństwo jest drogą, którą winniśmy podążać także pod prąd! Z kard. Josephem Ratzingerem, przewodniczącym Kongregacji Nauki Wiary, rozmawiali: Marek Lehnert, Bogumił Łoziński, Marcin Przeciszewski (KAI, lipiec 2004 r.). Dostęp: 8.07.2017. http://niedziela.pl/artykul/1491/Chrzescijanstwo-jest-droga-ktora-winnismy.
 • Instrukcja o niektórych kwestiach dotyczących współpracy wiernych świeckich w ministerialnej posłudze kapłanów. 1998. L’Osservatore Romano, 12, 35.
 • Jan Paweł II. 1979. Encyklika „Redemptor hominis”.
 • Jan Paweł II. 1983. Audiencja generalna 19 X. L’Osservatore Romano, 10, 23-24.
 • Jan Paweł II. 1986. Katecheza „Opatrzność Boża a historyczne uwarunkowania człowieka współczesnego w świetle Soboru Watykańskiego II”.
 • Jan Paweł II. 1996. Orędzie na Światowy Dzień Modlitw o Powołania „Katecheza czynnikiem kształtującym powołanie człowieka”.
 • Jan Paweł II. 1992. Adhortacja apostolska „Pastores dabo vobis”.
 • Jan Paweł II. 1998. Homilia w czasie Mszy św. Wieczerzy Pańskiej w Wielki Czwartek. Dostęp: 11.11.2017. https://opoka.org.pl/biblioteka/W/WP/jan_pawel_ii/homilie/wieczerza_09041998.html.
 • Jan Paweł II. 2003. Adhortacja apostolska „Ecclesia in Europa”.
 • Jan Paweł II. 2005. List apostolski „Il rapido sviluppo”.
 • Katechizm Kościoła Katolickiego. 1992. Poznań: Pallottinum.
 • Kerber, Walter, Heimo Ertl i Michael Hainz. 1991. Katholische Gesellschaftslehre im Überblick. Frankfurt a. M: Knecht.
 • Kowalczyk, Dariusz. 2001. Objawienie jako Słowo Boże według G. Ebelinga. Studia Theologica Varsaviensia, 39, 119-134.
 • Majka, Józef. 1986. Wprowadzenie do Konstytucji duszpasterskiej o Kościele w świecie współczesnym. W: Sobór Watykański II. Konstytucje, Dekrety, Deklaracje, 521-536. Poznań: Pallottinum.
 • Miller, Gerhard. 1991. Tolerancja cnotą chrześcijańską. Znoście się wzajemnie w miłości (Ef 4, 2). W: W służbie człowiekowi. Studium duszpastersko-katechetyczne, red. Zbigniew Marek, 127-139. Kraków: WAM.
 • Nęcki, Zbigniew. 1996. Komunikacja międzyludzka. Kraków: Wydawnictwo Profesjonalnej Szkoły Biznesu.
 • Papieska Komisja ds. Środków Społecznego Przekazu. 1971. Instrukcja duszpasterska „Communio et progressio”.
 • Paweł VI. 1964. Encyklika „Ecclesiam suam”.
 • Paweł VI. 1974. Trwajcie mocni w wierze, t. 2. Kraków: Wydawnictwo Apostolstwa Młodych.
 • Sobór Watykański II. 1963. Konstytucja o liturgii świętej „Sacrosanctum Concilum”.
 • Sobór Watykański II. 1964. Konstytucja dogmatyczna o Kościele Lumen gentium.
 • Sobór Watykański II. 1965a. Dekret o apostolstwie świeckich „Apostolicam actuositatem”.
 • Sobór Watykański II. 1965b. Dekret o posłudze i życiu kapłanów „Presbyterorum ordinis”.
 • Sobór Watykański II. 1965c. Konstytucja duszpasterska o Kościele w świecie współczesnym „Gaudium et spes”.
 • Strzeszewski, Czesław. 1994. Katolicka nauka społeczna. Lublin: Redakcja Wydawnictw KUL.
 • Synod Biskupów – Drugie Zgromadzenie Specjalne poświęcone Europie. 1999. Relatio ante disceptationem. L'Osservatore Romano – wydanie codzienne (3 X 1999), 6.
Document Type
Publication order reference
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-598477d5-e029-4331-9545-0b4b5ad45cd3
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.