Full-text resources of CEJSH and other databases are now available in the new Library of Science.
Visit https://bibliotekanauki.pl

PL EN


2019 | 1(6) | 105-137

Article title

AGITACJA OBYWATELSKA PRZED- I POWYBORCZA 1928 ROKU NA ŁAMACH „KOBIETY WSPÓŁCZESNEJ”

Content

Title variants

EN
THE CIVIC AGITATION BEFORE AND AFTER THE ELECTIONS OF 1928 IN THE „KOBIETA WSPÓŁCZESNA” [CONTEMPORARY WOMAN] WEEKLY

Languages of publication

PL

Abstracts

PL
„Kobieta Współczesna. Ilustrowany Tygodnik Społeczno-Literacki” to czasopismo wychodzące w Warszawie w latach 1927–1934, edytowane przez Emilię Grocholską, skierowane do kobiecej inteligencji. W okresie ukazywania się redakcja prowadziła nieustającą agitację na rzecz równouprawnienia kobiet, uświadomienia politycznego i apelowała do czytelniczek o czynne włączenie się Polek w życie polityczne kraju. Żądała wzięcia udziału w wyborach do sejmu, senatu oraz w wyborach samorządowych. Informowała o życiu politycznym kobiet na świecie.
EN
„Kobieta Współczesna. Ilustrowany Tygodnik Społeczno-Literacki” [Contemporary Woman. Illustrated Social and Literary Weekly] was a magazine published in Warsaw in the years 1927–1934, edited by Emilia Grocholska, addressed to women’s intelligentsia. During its publication period, the editors carried out continuous agitation for women’s equality, political awareness and appealed to its Polish readers for their active participation in the political life of their country. The magazine demanded participation in parliamentary elections to the upper and lower house, and in local elections. It informed about the political life of women in the world.

Year

Issue

Pages

105-137

Physical description

Dates

published
2019-06-28

Contributors

  • Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach

References

  • Gawin, Magda. „Planowanie rodziny – hasła i rzeczywistość”, w: Anna Żarnowska, Andrzej Szwarc (red.), Równe prawa i nierówne szanse: kobiety w Polsce międzywojennej, (Warszawa : DiG, 2000). ISBN 83-7181-023-7.
  • Maj, Ewa. „Kobieta wobec polityki: strategie tożsamościowe w publicystyce tygodnika «Na Posterunku» (1917–1919)”, w: Małgorzata Dajnowicz, Adam Miodowski (red.), Polityka i politycy w prasie XX i XXI wieku. Polityka w prasie kobiecej, (Białystok : Wydawnictwo Uniwersytetu w Białymstoku, 2019), 43-56. ISBN 978-83-7431-561-6.
  • „Męczkowska Teodora”, oprac. Halina Więckowska, w: Polski Słownik Biograficzny, t. 20, (Wrocław–Warszawa–Kraków–Gdańsk : Wydawnictwo Polskiej Akademii Nauk, 1975), 503-504.
  • Polskie Kobiece Stowarzyszenia i Związki Współpracy Międzynarodowej Kobiet, oprac. Jan Bełcikowski, (Warszawa : Towarzystwo Wydawnicze „Polska Zjednoczona”, 1939).
  • Zaleska, Zofia. Czasopisma kobiece w Polsce. (Materiały do historii czasopism). Rok 1818–1937, (Warszawa : Wyższa Szkoła Dziennikarska, 1938).

Notes

PL
JOLANTA CHWASTYK-KOWALCZYK https://orcid.org/0000-0002-3463-6432

Document Type

Publication order reference

Identifiers

ISSN
2451-3539
EISSN
2543-7011

YADDA identifier

bwmeta1.element.desklight-59884e43-6599-4e5f-94f3-2ea036ee730d
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.