PL EN


2013 | R. 2013 | 343-354
Article title

Szansa na lepszą przyszłość. Edukacja dorosłych w systemie penitencjarnym Azji Środkowej

Content
Title variants
EN
A chance for a better future. Adult education in the prison system in Central Asia
Languages of publication
PL
Abstracts
PL
Dziś trudno zrozumieć, co doprowadziło człowieka do idei pozbawiania wolności: kara i zadawanie bólu, wykorzystywanie więźniów jako taniej siły roboczej czy resocjalizacja przestępcy. Jednak już w trzecim wieku jeden z najsłynniejszych rzymskich prawników napisał, że „więzienie powinno służyć jedynie jako miejsce zatrzymywania/przetrzymywania/ pozbawienia wolności, ale nie karania”. Wzorcowe reguły minimalne postępowania z więźniami Organizacji Narodów Zjednoczonych (ONZ) traktują osadzonych jako jednostki będące częścią tego samego społeczeństwa, które funkcjonuje poza murami instytucji penitencjarnych. Zgodnie z nimi powrót więźniów do życia w społeczeństwie powinien być łatwiejszy poprzez zapewnienie im możliwości edukacji, którą będzie można kontynuować także po wyjściu na wolność, uwolnieniu. W ciągu ostatnich dziesięciu lat DVV International zgromadził bogate doświadczenie w dziedzinie kształcenia dorosłych w systemie penitencjarnym Azji Środkowej. Autorka niniejszego artykułu – Project Manager tych inicjatyw – opisuje działalność DVV International w dziedzinie edukacji dorosłych w systemie penitencjarnym na przykładzie trzech krajów Azji Środkowej: Uzbekistanu, Kirgistanu i Tadżykistanu. Artykuł zawiera podejścia/koncepcje, metody i wyniki tych działań.
EN
Today it is hard to understand, what brought the human to the idea of imprisonment: punishment and hurting, use of convicted as cheap labour force or re-training of the violator. But in the 3rd Century one of the famous Rome lawyers wrote: “The prison should serve as a place of imprisonment not as one of a punishment”. United Nations Standard Minimum Rules for the Treatment of Prisoners observes the convicted as personalities, being a part of the same society, which is existing outside penal institutions. Their return into the society’s life should be facilitated by providing opportunities for education, which could be continued after the release. During the last ten days DVV International gathered rich experience in the field of adult learning in the penitentiary system of Central Asia. The Author of the present article, Project Manager of those initiatives, describes the activity of DVV International in the field of Adult Education in the Penitentiary system on the example of three countries of Central Asia: Uzbekistan, Kyrgyzstan and Tajikistan. The Article contains approaches, methods and result of these actions.
Keywords
Year
Volume
Pages
343-354
Physical description
Contributors
  • Regionalne biuro DVV International w Azji Środkowej
References
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-598d884c-f7b3-4848-a8cb-94371b689ccc
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.