PL EN


2013 | 81 | 52-68
Article title

Kto polubi Mary Lennox? "Tajemniczy ogród" Agnieszki Holland i współczesne kino familijne

Title variants
EN
Who will come to like Mary Lennox? Agnieszka Holland's "The Secret Garden" and contemporary family cinema.
Languages of publication
PL
Abstracts
PL
"Tajemniczy ogród" ("The Secret Garden", 1993), pierwszy film zrealizowany przez Agnieszkę Holland w Hollywood, jest adaptacją powieści Frances Hodgson Burnett powszechnie uznawanej za klasykę literatury dziecięcej. Autorka artykułu twierdzi, że film ten jest efektem różnorodnych negocjacji między różnymi modelami i tradycjami estetycznymi kina – głównie hollywoodzkiego kina familijnego oraz europejskiego kina artystycznego. W pierwszej części artykułu omówiony jest kontekst produkcyjny "Tajemniczego ogrodu" i jego wpływ na ostateczny kształt artystyczny filmu. Następnie przedmiotem analizy jest kategoria kina familijnego, do której film Holland jest zaliczany. W części analitycznej artykułu autorka szczegółowo analizuje sekwencje początkową i końcową filmu, by na ich przykładzie omówić proces negocjacji estetycznych i ideologicznych.
EN
'The Secret Garden' (1993), the first film made by Agnieszka Holland in Hollywood, is based on a novel by Frances Hodgson Burnett, that is widely recognised as a classic of children’s literature. The author argues that this film is the result of various negotiations between the many different models and aesthetic traditions of cinema – mainly Hollywood family cinema and the European art cinema. In the first part of the article the author discusses the context of production of "The Secret Garden" and its influence on the final artistic shape of the film. Then the analysis turns to the category of family cinema, to which Holland’s film is said to belong. In the analytical part of the article the author analyses in detail the initial and final sequences of the film, and using them as an example, she discusses the process of aesthetic and ideological negotiations.
Year
Issue
81
Pages
52-68
Physical description
Contributors
References
 • Jankun-Dopartowa, Mariola. 2000. Gorzkie kino Agnieszki Holland, Gdańsk: słowo/obraz terytoria.
 • Bobowski, Sławomir. 2001. W poszukiwaniu siebie. Twórczość filmowa Agnieszki Holland. Wrocław: Wydawnictwo Uniwersytetu Wrocławskiego.
 • Wojcik-Andrews, Ian. 2000. Children Films. History, Ideology, Pedagogy, Theory. New York-London: Garland Publishing Inc.
 • LoBrutto, Vincent i Harriet R. Morrison. 2012. The Coppolas. A Family Business. Santa Barbara, California, Denver, Colorado, Oxford, England: Praeger.
 • Zawiśliński, Stanisław i Maciej Parowski, Jerzy Uszyński. 1995. Reżyseria: Agnieszka Holland. Warszawa: Wydawnictwo „Skorpion”.
 • Corrigan, Timothy. 2003. The Commerce of Auteurism. W: V. W. Wexman (red.) Film and Authorship. New Brunswick, New Jersey, London: Rutgers University Press.
 • Królikowska-Avis, Elżbieta. 2001. Prosto z Picadilly. Kino brytyjskie lat 90. Kraków: Rabid.
 • Elsaesser, Thomas. 2012. The Persistence of Hollywood. New York, London: Routledge.
 • Davis, Máire Messenger. 2001. „A Bit of Earth”: Sexuality and the Representation of Childhood in Text and Screen Versions of „The Secret Garden”. „The Velvet Light Trap” nr 48.
 • Lebeau, Vicky. 2008. Childhood and Cinema. London: Reaction Books.
 • Nodelman, Perry i Mavis Reimer. 2003. The Pleasures of Children’s Literature. Boston: Allyn and Bacon.
 • Smith, Susan. 2010. Opening up „The Secret Garden” (1993). W: T. Brown, J. Walters (red.) Film Moments. Criticism, History, Theory. London: BFI, Palgrave.
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-59956327-e3d4-423e-b821-869c74d15689
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.