PL EN


2019 | 26/2 | 121-125
Article title

Renata Czaplikowska, Artur Dariusz Kubacki, Kleines Fachlexikon der DaF-Didaktik. Theorie und Unterrichtspraxis. Wydawnictwo Biuro Tłumaczeń KUBART, Uniwersytet Pedagogiczny im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie, Chrzanów ‒ Kraków, 2019, 248 str.

Authors
Content
Title variants
EN
A small lexicon of professional didactics of German as a foreign language. Occupational theory and practice
Languages of publication
PL
Abstracts
EN
The article presents a detailed analysis of the professional lexicon of didactics in German as a foreign language prepared by Renata Czaplikowska and Artur Dariusz Kubacki. During assessment of the publication, primarily its thematic scope and usefulness on the publishing market were considered, with a view to other already available publications related to a similar thematic scope. Furthermore, the article evaluates the accuracy of phrases’ selection, the manner of presenting content contained in the lexicon, substantive values, whilst taking into account diverse target groups for which this publication may constitute a valuable source of knowledge. The summary of the article contains a comprehensive evaluation of the publication which constitutes an interesting item on the Polish publishing market.
Year
Issue
Pages
121-125
Physical description
Dates
published
2019-06-24
Contributors
reviewer
 • Uniwersytet Pedagogiczny im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie
References
 • Barkowski, H./ H.J. Krumm (2010), Fachlexikon Deutsch als Fremd- und Zweitsprache. Tübingen und Basel.
 • Czaplikowska, R./ A.D. Kubacki (2010), Grundlagen der Fremdsprachendidaktik. Kraków.
 • Czaplikowska, R./ A.D. Kubacki (2016), Methodik des Unterrichts Deutsch als Fremdsprache. Lehr- und Übungsbuch für künftige DAF-Lehrende. Chrzanów.
 • Czaplikowska, R./ A.D. Kubacki (2019), Kleines Fachlexikon der DaF-Didaktik. Theorie und Unterrichtspraxis. Chrzanów-Kraków.
 • Dahlmanns, K./ A.D. Kubacki (2014), Jak sporządzać tłumaczenia poświadczone dokumentów?. Chrzanów.
 • Kołodziejczyk, H. (2013), Stacje uczenia się jako metoda wspierania autonomii oraz aktywizowania uczących się, (w:) „PLEJ_2 czyli PsychoLingwistyczne Eksploracje Językowe”, 43‒57.
 • (URL http://repozytorium.uni.lodz.pl:8080/xmlui/bitstream/handle/11089/14 767/4-043_057-Ko%C5%82odziejczyk.pdf?sequence=1&isAllowed=y). [Pobrano 10.04.2019].
 • Kubacki, A.D. (2015), Pluricentryzm w niemiecko-polskich słownikach ogólnych i specjalistycznych, (w:) „Lingwistyka Stosowana 15”, 33‒46. (URL https://portal.uw.edu.pl/documents/7276721/13367621/3+Lingwistyka+Stosowana+15+Artur+Kubacki.pdf). [Pobrano 10.04.2019].
 • Sowa-Bacia, K./ A.D. Kubacki (2018), Wybrane zagadnienia z glotto- i translodydaktyki 1. Kraków.
 • Szulc, A. (1997), Słownik dydaktyki języków obcych. Warszawa.
 • Żylińska, M. (2013), Neurodydaktyka. Nauczanie i uczenie się przyjazne mózgowi. Toruń.
Document Type
Publication order reference
Identifiers
ISSN
2544-9354
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-5998861e-08b7-4d71-a24c-5bfdf6e3335a
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.