PL EN


2016 | 3(20) |
Article title

Kenozoiczne skały piroklastyczne okolic Jawora

Content
Title variants
EN
Cenozoic pyroclastic rocks of Jawor
Languages of publication
Abstracts
PL
Kenozoiczny wulkanizm na Dolnym Śląsku od kilkudziesięciu milionów lat jest stałym elementem krajobrazu. Obecnie możemy podziwiać relikty aktywności wulkanicznej, które jako elementy przyrody nieożywionej tworzą znaną dolnośląską „Krainę Wygasłych Wulkanów”. Wystąpienia bazaltów należące do pola wulkanicznego Legnica– Złotoryja – Jawor zbudowane są z litych skał bazaltowych, które miejscami przewarstwione są skałami piroklastycznymi, do tej pory szerzej nie opisywanymi w literaturze. Są one pomocne przy określaniu sposobu aktywności wulkanicznej, jaka zachodziła w badanym obszarze. W utworach tych rozpoznane zostały brekcje tufowe, aglutynaty, lapillity oraz tufy lapillowe, które pozwalają stwierdzić, że aktywność wulkaniczna była urozmaicona – od typu hawajskiego do typu Stromboli
EN
Cenozoic volcanism in the Lower Silesia is an inseparable part of the landscape of tens for millions years. Today, we can admire the relics of volcanic activity which are part of inanimate nature creating a well-known Land of Extinct Volcanoes in Lower Silesia. Basaltic outcrops of Legnica – Złotoryja – Jawor volcanic fields consist of lithic basaltic rocks which are interbanded of pyroclastic rocks not widely described so far in the literature. The pyroclastic rocks are the powerfull tool to determine the type of volcanic activity which occurred in the studied area.The autor has recognized tuff breccias, agglutinates, lapillistone and lapillitic tuffs which allow us to draw conclusions that basaltic volcanic activity at that time varied, ranging from Hawaiian to Strombolii type.
Contributors
References
Document Type
Publication order reference
Identifiers
ISSN
1896-8333
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-599a15c3-60be-40df-9019-5769af480ff3
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.