PL EN


2014 | 17 | 4(65) | 7-25
Article title

Etyczny charakter środowiska pracy jako element etyki współczesnego biznesu – cz.1: filozoficzno-ekonomiczna humanizacja czynników pracy

Title variants
EN
Ethical nature of the working environment as a part of the modern business ethics - Part 1: philosophical and economic humanization of work factors
Languages of publication
PL
Abstracts
PL
W artykule przedstawiono zarys problemu jakim we współczesnej gospodarce, zwłaszcza w zarządzaniu przedsiębiorstwem, jest wdrażanie koncepcji humanizowania warunków pracy. Warunki te są jednym z kluczowych elementów mogących mieć zastosowanie w motywowaniu obecnych pracowników, ale również być wykorzystanymi w tworzeniu korzystnych dla PR przedsiębiorstwa uwarunkowań zgodnych z istotą employer branding'u. W części pierwszej artykułu odniesiono się do filozofii koncepcji humanizacji pracy zwracając uwagę na jej genealogię i powiązanie z koncepcjami zarządzania przedsiębiorstwem.
EN
The article presents an outline of the problem in the modern economy, especially in business management, that is the implementation of the concept of humanizing working conditions. These conditions are one of the key elements that can be applied to motivate present employees, but also to be used in creating favourable conditions for a company PR in line with the essence of employer branding. In the first part of the article, reference is made to the philosophy of the concept of humanization of work, its genealogy, and linking it with the concepts of business management.
Year
Volume
17
Issue
Pages
7-25
Physical description
Dates
published
2015-01
Contributors
  • Uniwersytet Jagielloński, Instytut Ekonomii, ul. Łojasiewicza 4, 30-348 Kraków
References
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-59a4f1e8-cb83-44f5-8236-a62d4466866c
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.