PL EN


2011 | 1/2011 (31) | 34-52
Article title

Stosowanie narzędzi Lean w przedsiębiorstwach produkcyjnych jako skuteczny sposób walki z kryzysem gospodarczym

Content
Title variants
EN
Using the Lean tools in production enterprises as an effective way to win with economic crisis
Languages of publication
Abstracts
EN
The economic crisis caused a slowdown in global economic development and in some countries even its collapse. Companies began to experience serious financial problems and to guard against bankruptcy, enacted massive layoffs to cut costs. The main task of this manuscript is to present the concept of Lean, which in an efficient and effective way to reduce the costs of the company without incurring capital expenditure. There is also a great way of raising the productivity index and effective method for fighting the crisis by increasing production while reducing consumption of resources. Application of Lean enterprise increases the competitive advantage while reducing costs not only of the production itself, but of the total business. The authors attempt to address some of the tools used in Lean and report the effects of implementing the concept in a company involved in the production and distribution of supplies for printing devices. Note, however, that the use of appropriate tools to support the implementation of lean management in the enterprise depends primarily on its specificity, which is why it is impossible to give a universal solution.
Keywords
Year
Issue
Pages
34-52
Physical description
Dates
online
2011-03-30
Contributors
 • Instytut Technologii Mechanicznej, Politechnika Poznanska
 • Instytut Logistyki i Magazynowania w Poznaniu
 • Katedra Informacji Logistycznej i Informatyki, Wyzsza Szkola Logistyki w Poznaniu
References
 • Cua, K.O., McKone, K.E. i R.G. Schroeder 2001. Relationships between implementation of TQM, JIT, and TPM and manufacturing performance. Journal of Operations Management, nr 6 (19), s. 675–694.
 • Czerska, J. 2002. Koncepcja Lean lekiem na wysokie koszty produkcji. Manager, nr 4, s. 1–5.
 • Czerska, J. 2009. Doskonalenie strumienia wartości, Warszawa: Difin.
 • Drucker, P. 2007. Menedżer skuteczny, Warszawa: MT Biznes.
 • Durlik, I. 2007. Inżyniera Zarządzania. Strategia i projektowanie systemów produkcyjnych (Cz. 1), Warszawa: Wydawnictwo Placet.
 • Faron, A. 2008. 5S, TPM i SMED jako przykładowe techniki odchudzania przedsiębiorstw, w: M. Fertsch, K. Grzybowska i A. Stachowiak (red.) Zarządzanie. Zasoby, ich dobór i sposoby wykorzystania, s. 41–50. Poznań: Wydawnictwo Politechniki Poznańskiej.
 • Fertsch, M. (red.) 2006. Słownik terminologii logistycznej, Poznań: Instytut Logistyki i Magazynowania.
 • Fertsch, M. 2010. Logistyka produkcji. Miejsce logistyki we współczesnym zarządzaniu produkcją, w: M. Fertsch, P. Cyplik, Ł. Hadaś (red.) Logistyka Produkcji. Teoria i Praktyka, s. 11–55. Poznań: Instytut Logistyki i Magazynowania.
 • Grudzewski, W. i I. Hejduk 2004. Metody projektowania systemów zarządzania, Warszawa: Difin.
 • Harris, R. i M. Rother 2004. Tworzenie ciągłego przepływu: przewodnik dla menedżerów, inżynierów i pracowników produkcji, Wrocław: Politechnika Wrocławska.
 • Hirano, H. i N.K. Shimbun 1989. Poka-yoke: Improving Product Quality by Preventing Defects, Productivity Press.
 • Huber, Z. 2006. Poka Yoke, Narzędzia jakości, e-book, www.huber.pl.
 • Imai, M. 1997. Gemba Kaizen: A Commonsense, Low-Cost Approach to Management, New York: McGraw-Hill.
 • Kolbusz, P., Korcz, E. i K. Yamasaki 2010. Od Lean Manufacturing do Lean Enterprise na przykładzie historii, która zdarzyła się naprawdę, w: T. Koch (red.) Materiały Konferencyjne X Międzynarodowej Konferencji Lean Manufacturing 22–24.06.2010, s. 95–113. Wrocław.
 • Kolińska, K. i P. Cyplik 2010. Work standardization – tool for increasing effectiveness of activities, w: M. Fertsch (ed.) Innovative and intelligent manufacturing systems, s. 195–210. Poznań: Publishing House of Poznan University of Technology.
 • Koliński, A. i K. Kolińska 2010. Controlling outsourcingu nowoczesnym rozwiązaniem stosowanym w logistyce, w: P. Golińska i M. Stajniak (red.) Technologie informacyjne w logistyce, s. 55–67. Poznań: Wydawnictwo Politechniki Poznańskiej.
 • Koliński, A., Trojanowska, J. i E. Pająk 2010. Theory of Constraints as supporting element of logistics controlling, w: E. Badzińska (red.), Sources of Competitive Advantage for Enterproses, s. 71–84, Poznań: Publishing House of Poznan Univerity of Technology.
 • Liker, J. 2004. The Toyota Way: Fourteen Management Principles from the World’s Greatest Manufacturer, New York: McGraw-Hill.
 • Lisiński, M. i B. Ostrowski 2006. Lean Management w restrukturyzacji przedsiębiorstwa, Kraków–Kluczbork: Wydawnictwo Antykwa.
 • Mrożek-Duda, A. i M. Wójcik 2004. SMED jako metoda usprawniania logistyki. Gospodarka Materiałowa i Logistyka, nr 3, s. 19–22.
 • Nakajima, S. 1988. Introduction to TPM: Total Productive Maintenance, Productivity Press.
 • Pająk, E. 2006. Zarządzanie produkcją: produkt, technologia, organizacja, Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN.
 • Pascal, D. i J. Shook 2007. Lean Production Simplified: A Plain Language Guide to the World’s Most Powerful Production System, Productivity Press.
 • Prussak, W. 2006. Zarządzanie jakością. Wybrane elementy, Poznań: Wydawnictwo Politechniki Poznańskiej.
 • Rother, M. i J. Shook 2003, Learning to see: value stream mapping to create value and eliminate muda, The Lean Enterprise Institute.
 • Starzyńska, B. 2004. Zarządzanie wiedzą w pracy zespołowej na przykładzie metody Quality Function Deployment, w: R. Knosala (red.) Komputerowo Zintegrowane Zarządzanie. Tom II, Warszawa: Wydawnictwo Naukowo-Techniczne.
 • Trojanowska, J. i E. Pająk 2010. Using the Theory of Constraints to production processes improvement, w: R. Kyttner (red.) Proceddings of the 7th International Conference of DAAAM Baltic Industrial engineering. 22-24th Apreil 2010, s. 322–327. Tallinn.
 • Wiśniewska, M. 2005. Jak – czyli Kaizen odpowiada na potrzeby. Osiągnięcie efektywnych procesów i całej organizacji jest możliwe. Czy Kaizen pozwala osiągnąć ten cel? Zarządzanie jakością, nr. 1, s. 24–27.
Document Type
Publication order reference
Identifiers
ISSN
1644-9584
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-59a59c5d-afa8-4e57-9f54-e0cd64d768d0
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.