PL EN


2012 | 20 | 134-146
Article title

Działalność innowacyjna upadającej branży przemysłowej na przykładzie górnictwa węgla kamiennego

Content
Title variants
EN
Innovative activities in a failing industrial sector on the example of the coal mining industry
Languages of publication
PL
Abstracts
EN
The coal mining industry in Poland belongs to the branches of industry currently breaking down. It is expressed by the liquidation of mines, whose number in 1989 equalled 70, while in 2010 – only 29; it is also visible in the steady decrease of coal extraction, from 177 million tonnes in 1989 to 77 million tonnes in 2009, whereas employment dropped from 415.7 thousand to 112 thousand, respectively. The decrease in extraction is connected with the process of transformation of the Polish economy and the necessity to adapt to the requirements imposed by the European Union, which required Poland to limit its production of electrical energy from coal. In this context, the situation of the coal mining industry is especially difficult. A question arises, what activities the department of mining has been undertaking in order to cope with these challenges. The article concentrates on innovative activities conducted by the mining industry. They have been presented in their organizational and technological spheres, including the main businesses functioning in the trade, namely Kompania Węglowa, consisting of 15 mines, Katowicki Holding Węglowy, comprising 4 mines, and Jastrzębska Spółka Węglowa, which consists of 5 mines, as well as the remaining mines functioning independently or within structures of other concerns. Innovative activities in the scope of branch management and organization of sales are described. Innovation in terms of technology consists in the introduction of new products, implementation of modern machinery and equipment for exploitation, as well as the monitoring of coal extraction and minimizing the negative impact on the environment.
Keywords
Contributors
author
 • Zakład Gospodarki Przestrzennej, Katedra Geografii Ekonomicznej, Uniwersytet Śląski, Katowice
 • Zakład Gospodarki Przestrzennej, Katedra Geografii Ekonomicznej, Uniwersytet Śląski, Katowice
References
 • Ayres R., 1973, Prognozowanie rozwoju techniki i planowanie długookresowe, Państwowe Wydawnictwo Ekonomiczne, Warszawa.
 • Barchański B., 2009, Czy emisja antropogennego CO2 może mieć wpływ na górnictwo węgla w Polsce?, [w:] J. Kicki (red.), Materiały Szkoły Eksploatacji Podziemnej 2009, Instytut Gospodarki Surowcami Mineralnymi i Energią Polskiej Akademii Nauk, Akademia Górniczo Hutnicza, Katedra Górnictwa Podziemnego, Kraków, Wydawnictwo IGSMiE s. 455–471.
 • Bednarz R., 2011, Nowe technologie zwiększają bezpieczeństwo i efektywność wydobycia, „Magazyn Przemysłowy”, nr 7–8.
 • Kompania Węglowa, gazeta firmowa, listopad 2008, Nowa era ogrzewania węglowego, Katowice.
 • Okoń-Horodyńska E., 2000, Narodowy system innowacji w Polsce. W kierunku podejścia sieciowego, [w:] Proces dostosowania gospodarki polskiej do kryteriów członkowskich Unii Europejskiej, Wydawnictwo AE, MWES w Tarnowie, Kraków–Tarnów.
 • Pomykalski A., 2001, Zarządzanie innowacjami, PWN, Warszawa–Łódź.
 • Schumpeter J.A., 1960, Teoria rozwoju gospodarczego, PWN, Warszawa.
 • Świtalski W., 2005, Innowacje i konkurencyjność, Wydawnictwa Uniwersytetu Warszawskiego, Warszawa.
 • Tumidajski T., Gawenda T., Niedoba T., Saramak D., 2008, Kierunki zmian technologii przeróbki węgla kamiennego w Polsce, [w:] Gospodarka surowcami mineralnymi, t. 24, z. 1/2.
 • Woźnicki J., Dominik W., Sulejewicz A., Włosiński W., 2006, Określenie istoty pojęć: innowacji i innowacyjności ze wskazaniem aktualnych uwarunkowań i odniesień do polityki proinnowacyjnej – podejście interdyscyplinarne, Krajowa Izba Gospodarcza, s. 8–11, 46.
 • Zioło Z., 2009, Rola przemysłu w procesie kształtowania społeczeństwa informacyjnego, Prace Komisji Geografii Przemysłu Polskiego Towarzystwa Geograficznego, nr 13, Warszawa–Kraków, s. 11–20.
 • Maria Tkocz, Arkadiusz Heder Zespół KWK „Piast” (red.), XXX lat Kopalnia Węgla Kamiennego Piast 1975–2005, s. 16, 160–164.
 • Nauka w Polsce, Polska Agencja Prasowa, 2011, „Wkrótce pilotażowy projekt spalania metanu”, www.naukawpolsce.pap.pl
 • Polska Agencja Prasowa, 2011, „Powstał klaster na rzecz innowacji w górnictwie”, www.wiadomosci.onet.pl
 • Wirtualny Nowy Przemysł, Serwis Górnictwo, 2010, „Famur wprowadza innowacje w kopalni Bielszowice”, www.gornictwo.wnp.pl
 • Wirtualny Nowy Przemysł, Serwis Górnictwo, 2011, „NWR rusza z budową kopalni Dębieńsko”, www.wnp.pl
 • Wirtualny Nowy Przemysł, Serwis Energetyka, 2012, „Świat zwiększy emisję CO2”, www.wnp.pl
 • www.jsw.pl
 • www.lw.com.pl
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-59a6a0ab-0027-45da-8b6b-451b2a258eb0
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.